A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała XII/74/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 4 października 2019 r.
» Uchwała XII/73/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 4 października 2019 r.
» Uchwala Nr XII/72/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 04 października 2019 r
» UCHWAŁA NR XII/71/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 4 października 2019 r.
» INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na Świadczenie Indywidualnych konsultacji prawniczych dla rodziców
 • Przetargi
 • 2006r.
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zadanie pn. „Budowa odcinka linii oświetleniowej drogi gminnej w msc. Stawik, gm. Łączna”.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na zadanie pn. „Budowa odcinka linii oświetleniowej drogi gminnej w msc. Stawik, gm. Łączna”.

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


  1. Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy w Łącznej, Kamionki 60 26 – 140 Łączna
  2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EUR0 na zadanie pn. „Budowa odcinka linii oświetleniowej drogi gminnej w msc. Stawik, gm. Łączna”.
  3. Adres strony internetowej, na której zamieszczony jest SIWZ : www.uglaczna.bip.doc.pl Sposób uzyskania specyfikacji : SIWZ - bezpłatna, można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej, Kamionki 60, 26 – 140 Łączna
  4. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka linii oświetleniowej drogi gminnej w msc. Stawik, gm. Łączna - 137m, 3 słupy, 3 lampy .
  5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej – Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
  6. Termin wykonania zamówienia : 1 miesiąc od daty podpisania umowy.
  7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków : w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art.24 ustawy, spełniający wymogi określone w art. 22 ust.1 oraz wymagania SIWZ. Ofertę według formularza ofertowego, w zaklejonej kopercie należy przesłać lub złożyć w pokoju nr 1 (sekretariat Urzędu Gminy) w terminie do dnia 06 grudnia 2006r. do godz. 10.00.
  8. Wadium : nie wymagane.
  9. Kryterium oceny ofert ; cena 100%
  10. Ofertę według formularza ofertowego, w zaklejonej kopercie należy przesłać lub złożyć w pokoju nr 1 (sekretariat Urzędu Gminy) w terminie do dnia 06 grudnia 2006r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2006r. o godz. 10.30 w świetlicy Urzędu Gminy w obecności przedstawicieli Wykonawców, po sprawdzeniu nienaruszalności kopert z ofertami (część jawna przetargu).
  11. Termin związania ofertą : 30 dni od terminu składania ofert.
  12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej : nie dotyczy.
  13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów warz z adresem strony internetowej, na której będą umieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów : nie dotyczy.
  14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: nie dotyczy.
  15. Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest – Krzysztof Pastuszka (tel. 0-41 25 48 975)


  Data wprowadzenia: 2006-11-21 1125
  Data upublicznienia: 2006-11-21
  Art. czytany: 2713 razy

  » przedmiar robót - rozmiar: 955782 bajtów
  Typ pliku: image/tiff
  » przedmiar robót - rozmiar: 1000536 bajtów
  Typ pliku: image/tiff
  » przedmiar robót - rozmiar: 1000536 bajtów
  Typ pliku: image/tiff
  » przedmiar robót - rozmiar: 1000536 bajtów
  Typ pliku: image/tiff
  » przedmiar robót - rozmiar: 955782 bajtów
  Typ pliku: image/tiff
  » przedmiar robót - rozmiar: 955782 bajtów
  Typ pliku: image/tiff
  » przedmiar robót - rozmiar: 955782 bajtów
  Typ pliku: image/tiff
  » przedmiar robót - rozmiar: 955782 bajtów
  Typ pliku: image/tiff
  » przedmiar robót - rozmiar: 955782 bajtów
  Typ pliku: image/tiff
  » przedmiar robót - rozmiar: 955782 bajtów
  Typ pliku: image/tiff
  » przedmiar robót - rozmiar: 955782 bajtów
  Typ pliku: image/tiff
  » schemat zasilania oświetlenia - rozmiar: 1000536 bajtów
  Typ pliku: image/tiff
  » SIWZ + zlączniki + umowa - rozmiar: 64000 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna