A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • P R O T O K Ó Ł Nr 3/III/2006 z dnia 20 grudnia 2006r.

  P R O T O K Ó Ł Nr 3/III/2006
  z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej
  w dniu 20 grudnia 2006r.


  Miejsce posiedzenia - sala konferencyjna Urzędu Gminy Łączna .
  Czas trwania obrad - godz. 9,00 - 13,00 .
  Porządek obrad w załączeniu do protokołu.

  Ad. 1

  W dniu 20 grudnia odbyło się trzecie posiedzenie Rady Gminy w Łącznej, które otworzył przewodnicząc mu do końca, Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz.
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał przybyłych gości oraz radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński, Referent ds Prawnych p. Bogumiła Hamera, pracownicy Urzędu p. Alicja Miernik oraz p. Mirosław Kopytek, przedstawiciel do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej p.Julian Karcz, radni, sołtysi , kilku mieszkańców, przedstawiciele mediów.
  Na liście obecności podpisy złożyło 14 radnych , co stanowiło 93 % ustawowego składu Rady . Nieobecny radny Jan Nowak – usprawiedliwiony.
  Obrady były prawomocne.

  Ad. 2

  Sekretarzem obrad powołany został radny Wojciech Fąfara, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3

  Porządek obrad radni otrzymali w terminie statutowym. Przewodniczący Rady przeczytał proponowany porządek obrad, po czym zapytał czy ktoś z radnych wnosi uwagi do proponowanego porządku obrad.
  Żadnych uwag nie zgłoszono.
  Porządek posiedzenia przegłosowano. ( za – 14 głosów)
  Porządek obrad bez zmian został przyjęty przez wszystkich obecnych radnych.

  Przewodniczący Rady poinformował, że mieszkanka gminy Pani Leokadia Obarska chciała zabrać głos na wstępie posiedzenia, ponieważ nie ma czasu aby uczestniczyć w całym posiedzeniu, dlatego też w tym momencie Przewodniczący Rady oddał Jej głos.
  Pani Leokadia Obarska powiedziała, że zamiast rozwozić paczki dla ubogich mieszkańców musiała wraz z dwiema koleżankami wolontariuszkami przyjść aby wytłumaczyć , że radni nie mają władzy absolutnej. Radni są osobami publicznymi natomiast Ona i dwie Panie , które z nią przyszły reprezentują wolontariat organizacji kościelnej „Caritas” i nic jednym do drugich , bo ich opiekunem jest Ksiądz Proboszcz. Kilka razy w grudniu wolontariuszki uczestniczyły w świątecznej zbiórce żywności, po kilkanaście godzin na nogach, bez jedzenia, bez odpoczynku z dojazdem do Kielc na własny koszt.
  Między innymi dlatego do wolontariatu należy odnosić sie z szacunkiem , a nasze władze po prostu nas opluły. Tematem posiedzenia komisji , za którą radni otrzymali diety po 90 zł, z naszych podatków, byłam Ja i Caritas.
  Przygotowałyśmy 30 paczek żywnościowych dla najuboższych rodzin z parafii Łączna, bo jesteśmy wolontariuszkami parafii Łączna, oraz wyjątkowo jednej rodziny 13-osobowej z parafii Występa. A czy radni przekazali choć jedną dietę na rzecz biednych.
  Pani Obarska wyjaśniła dlaczego nie dają paczek na Występę. One są wolontariuszkami parafii Łączna, a parafia Występa ma również swoich wolontariuszy.
  Prosiła aby nie mylić pojęć paczki świąteczne i żywność unijna. Wyjaśniła różnicę. Paczkami świątecznymi zajmuje się kościół a żywność unijna to jest program rządowy.
  To my mamy prawo żądać od władz gminy wsparcia , nie tylko finansowego, a nie odwrotnie.
  Zwracając się do Przewodniczącego Rady powiedziała, kiedy pierwszy raz przywieźliśmy żywność toście nas nawet wodą poczęstowali, drugi raz również było miło, dlatego przez myśl by nie przeszło , że kiedy Pan zostanie Przewodniczącym Rady to obedrze nas Pan z godności.
  W 2006 roku sprowadziliśmy i rozprowadziliśmy zgodnie z wymogami unijnymi 34 486 kg żywności dla ludzi ubogich dla rodzin ubogich. W tym momencie Pani Obarska przeczytała protokół z dokładnym wyliczeniem ile i jakiej żywności wydano w każdym miesiącu.
  Podobnie , niewiele mniej żywności sprowadzono w 2005 roku. Razem obdarowano ponad
  3 010 rodzin i 11218 osób. Należy przy tym prowadzić bardzo dokładną dokumentację. Dawałyśmy wszystkim jednakowo bez wyjątku licząc że dobro, zło zwycięży , a tu stało się inaczej.
  Wiosną byłam na komisji Rady Gminy , z której jest protokół i wystarczyło go tylko przeczytać a nie byłoby tego tematu dziś. Radni z poprzedniej kadencji powinni sobie to przypomnieć. Jestem osobą otwartą, wystarczył tylko telefon i służę pomocą. Dlaczego nie poproszono Kierownika GOPS-u która również jest zorientowana i mogłaby to wyjaśnić.
  Jeśli była - a nie wyjaśniła to znaczy , że problem słabych służb ma Pan Wójt.
  Pani Obarska kończąc powiedziała, że gdyby ktoś z trzech radnych, których rodziny nie korzystały z żywności unijnej coś złego powiedział pod tym adresem nie byłoby tyle goryczy i żalu. Do wypowiedzi radnego Pająka – nie ustosunkuje się bo nie zniży się do tego poziomu.
  Krzyk o paczki żywnościowe , to nie jest krzyk ubogich -bo tych nie zostawiamy bez pomocy. To jest krzyk rodzin radnych, słyszałam to między innymi pod naszą kasą gminną.
  Nie jest miło być ważnym , ale ważniejsze jest aby być miłym.
  Doszły nas słuchy, że sołtysi mają zająć się rozdawaniem żywności unijnej . Jeżeli za pięć lat sołtysi sprowadzą choć tyle żywności co my w ciągu roku, będziemy się bardzo cieszyć i nikt nie usłyszy marnego słowa. Pani Obarska zakończyła i podziękowała.
  Do wypowiedzi mieszkanki odniósł sie Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz.
  Temat ten był poruszany na połączonym posiedzeniu komisji i radni znają sprawę. Nie miałem nic złego na myśli. Poprosiłem Kierownika GOPS-u i sołtysów o wsparcie i znalezienie pomieszczenia w GOPS-ie dla Caritasu na przechowywanie żywności aby się nie niszczyła i nie psuła. W ub. roku dostała Pani 1000 zł na paliwo. Druga rzecz to prosiłem sołtysów, do których docierają głosy ludzi potrzebujących, aby odsyłali ich pod właściwy adres.
  Nikt z radnych ani ja nie miałem nic przeciwko Pani fundacji , a wręcz odwrotnie chciałem pomóc. Jeżeli ktoś to Pani przekazał inaczej i poczuła się Pani obrażona to przepraszam.
  Pani Obarska sprostowała , że nie ma żadnej fundacji, jest tylko zwykłą wolontariuszką, bez żadnych pieniędzy. W tym roku rzeczywiście Rada przyznała 1000 zł na paliwo, aby rozprowadzić, rozwieźć 34 tony żywności do odległych miejscowości naszej gminy, każdemu do domu. Przy tym pracowały tylko 4 osoby. Postaraliśmy się również o sponsorów.
  Przyjąć żywność unijną na przyszły rok trzeba mieć: magazyn z klimatyzacją, z chłodnią z komputerem, dobrze zamykany. Jest to ogromna odpowiedzialność za każdy kilogram żywności, ogrom dokumentacji, Unia Europejska nie daje tak lekko.
  O głos poprosił Pan Wójt Romuald Kowaliński.
  W protokole z komisji powinien być zapisany mój stosunek do problemów dziś poruszonych.
  Powiedziałem wtedy, że Caritas Polska jest organizacją pozarządową i cieszę się , że znaleźli się ludzie chętni, wolontariusze, którzy podjęli się tak ciężkiej pracy. W tym protokole powinna być również moja wypowiedź, w której powiedziałem, że Urząd Gminy nie ma nic do działalności organizacji Caritas ani też do wolontariuszy w niej pracujących. Co się tyczy udziału jednostki podległej Urzędowi Gminy GOPS, powiedziałem wtedy, że jeśli którakolwiek z osób pracujących w tej organizacji zwróci się z prośbą o pomoc o wskazanie osób w bardzo złej sytuacji materialnej, GOPS może pomóc bo ma na to dokumenty, ale tylko pomóc i nic więcej ponadto. Nie ma innej możliwości, jak tylko pomagać ludziom biednym. Wszelka pomoc, która płynie z organizacji pozarządowych, wszelka pomoc , w którą ludzie chcą się zaangażować, jest ze wszech miar chwalebna.
  W żadnym momencie działalności Urzędu Gminy nie może być wpływów bądź nacisków na osoby pracujące jako wolontariusze w tego typu organizacjach . Chcę abyśmy ten temat raz na zawsze zakończyli.
  Jako Wójta Gminy nie interesuje, kto dostanie paczkę z organizacji pozarządowej. Natomiast jeśli radni uznają, że jakiekolwiek fundusze powinny być przeznaczone na osoby ubogie w naszej gminie, należy podjąć taką decyzję ze wskazaniem listy osób obdarowanych.
  Pan Wójt uważał, że jeśli są ludzie, społecznicy, którzy za przysłowiowe „Bóg zapłać”lub dziękuję, wykonują jakąkolwiek pracę na rzecz osób ubogich, to należy tę działalność popierać i podchodzić z należytym szacunkiem.
  Jeśli zdarzy sie taka sytuacja, że organizacja pozarządowa będzie oczekiwać wsparcia ze strony Urzędu , a Rada uzna to za celowe, nie widzę powodów aby takiej pomocy nie udzielić. Nie widzę żadnych powodów, żeby mieszać działalność organizacji pozarządowych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.
  W imieniu własnym i pracowników Urzędu Wójt Gminy życzył Paniom , które się zjawiły i ich rodzinom, zdrowych, spokojnych świąt , wytrwałości w swej pracy na rzecz tych osób, które potrzebują tej pomocy. Wszystkiego najlepszego , zdrowych, spokojnych świąt.
  Pani Obarska dodała że wolontariuszką jest już od 16 lat i żaden sołtys nie wie tego co Ona . Jeździmy po wioskach i najlepszym doradcą są sąsiedzi, bo ludzie wstydzą się biedy. Wiedzą sąsiedzi jak kto siedzi.
  Dzwonię ze swojego telefonu, do mieszkańców, do GOPS, za który płacą moje dzieci, bo mnie na to nie stać. Pani Obarska podziękowała.


  Radny Ślusarczyk zapytał skąd wypłynęła wiadomość, że Pani Obarska zrezygnowała z Caritasu, bo tak było powiedziane na komisji.
  Pani Obarska odpowiedziała, że do nikogo nie mówiła , że rezygnuje a jeśli miałaby powiedzieć to tylko do proboszcza parafii. Do nikogo jednak tego nie mówiła . My nadal chcemy i będziemy pracować dokąd tylko będziemy mogli.
  Wójt Gminy poprosił o zakończenie tego tematu, bo już wszystko zostało wyjaśnione.
  Radny Litwiński zwracając sie do Przewodniczącego Rady skomentował, że 2 godz, rozmawialiśmy na połączonym posiedzeniu komisji o niczym, zajmowaliśmy się rzeczami zbędnymi, szanujmy czas swój i innych.
  Pani Obarska kończąc złożyła wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne, podziękowała i wyszła.

  Ad. 4

  Sprawozdanie za okres od objęcia funkcji złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Na ostatniej sesji Rady Gminy podjęto uchwały podatkowe, które zostały już opublikowane w Dzienniku Urzędowym i wejdą w życie z dniem 1 stycznia br.
  Zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok , Wójt Gminy zmienił układ wykonawczy budżetu.
  Na etapie uzgodnień jest Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych na terenie gminy Łączna.
  W tym okresie Pan Wójt odbył szereg spotkań między innymi w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, w Urzędzie Marszałkowskim, w Starostwie Powiatowym, które miały na celu przygotowanie gruntów do planowanej kanalizacji całej gminy, na którą gmina będzie się starała pozyskać środki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego oraz funduszy spójności.
  Odbyło się spotkanie ze wspólnotą mieszkaniową na temat ogrzewania mieszkań, gazyfikacji i modernizacji kotłowni na gazową.
  Pan Wójt uczestniczył również w spotkaniach opłatkowych jak również starał się rozwiązywać bieżące problemy gminy.
  Najważniejsze tematy Pan Wójt rozwinął.
  Gazociąg - powstał komitet społeczny który miał za zadanie przeprowadzenie rozmów z Dyrektorem Gazowni na wykonanie przyłącza. Komitet przedstawił sprawę Panu Wójtowi, po czym Wójt Gminy odbył spotkanie z Dyrektorem Zakładu Gazowniczego. Z rozeznania tematu przez Wójta Gminy wynika, że warunki wykonania przyłącza w sensie finansowym nie uległy zmianie . Zaproponowano wersję , żeby Urząd Gminy wykonał za własne pieniądze projekt przyłącza i przyłącze po czym sprzedał ten projekt z przyłączem Zakładowi Gazowniczemu. Jest to inwestycja bardzo kosztowna i na tę chwilę gminy na to nie stać.
  Projekt kanalizacji - w Związku Gmin Gór Świętokrzyskich złożyliśmy projekty i akces na wykonanie kanalizacji Jęgrzna i Czerwona Górka. Złożony został również komplet dokumentów do funduszu spójności - a tymczasem okazało się, że Ministerstwo zablokowało możliwość ubiegania się małych gmin o fundusz spójności . Zasadą jest , że jeden beneficjent nie może korzystać z dwóch funduszy. Ustępująca Pani Wójt sugerowała, że należy zrezygnować z funduszy Związku Gmin Gór Świętokrzyskich , na korzyść funduszu spójności. Ponieważ na tę chwilę nie ma możliwości korzystania małych gmin z funduszu spójności, dlatego Pan Wójt wstrzymał się z decyzją rezygnacji i na tę chwilę będą podtrzymywane działania przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich. Temat jest o tyle istotny , ponieważ oczyszczalnia ścieków nie osiąga takich efektów jakie powinna ze względu na zbyt małą ilość ścieków.
  Drugi powód to cały czas jest problem z budową dróg Jęgrzna i Czerwona Górka. Do momentu wybudowania kanalizacji, należy stan tych dróg tylko poprawiać i dopiero po wybudowaniu kanalizacji budować drogi. Na tę chwilę innych konkretów nie można podać.
  Na spotkaniu opłatkowym w Starostwie Powiatowym Pan Wójt otrzymał deklarację wspierania działań inwestycyjnych naszej gminy. Czy to jest tylko deklaracja , czy będzie to miało przełożenie w faktach - trzeba w to wierzyć.
  Pan Wójt stwierdził optymistycznie, odnosi wrażenie, że jest dobra aura wokół gminy.
  Mieszkaniec Jegrznej p. Galera zapytał czy na Podłaziu, Zaskalu, Zagórzu, gdzie drogi już są wybudowane, będzie budowana kanalizacja i w jaki sposób. Od 30 lat mówi się o budowie kanalizacji w Jęgrznej .
  Wójt Gminy odpowiadając mieszkańcowi poinformował, że rozmawiał jeszcze z Prezesem „Bukowej Góry” Panem Praskiem na temat kanalizacji Zagórza. Okazało sie, że na terenie Bukowej Góry jest oczyszczalnia, którą chcą uruchomić. Jest to znakomita okazja do tego aby Zagórze podłączyć do tej kanalizacji i będzie to dla Zakładu przysługa, bo ścieków również im będzie brakować.
  Bukowa Góra wychodzi z poważnego dołka kryzysu ekonomicznego. Zdaniem Pana Wójta , na tym etapie należałoby wobec nich stosować politykę pomocy wychodzenia z dołka, bo pracują tam nasi mieszkańcy. Podczas pobytu na Bukowej Górze pytano o podatki a Pan Wójt zbyt późno się zorientował , że podatki dla „Bukowej Góry”zostały podwyższone. Są dokumenty w Zakładzie potwierdzające, że Bukowa Góra wychodzi z kryzysu i jest szansa na to aby wyszła.

  Ad. 5

  Sprawozdanie zostało złożone przez Pana Wójta łącznie z poprzednim sprawozdaniem w p. 4.

  Ad. 6

  Pytania , wnioski, postulaty.
  Radny Podłazia Litwiński odniósł się do pytania mieszkańca Pana Stanisława Galery o budowę kanalizacji w Podłaziu. W Podłaziu zostało do budowy ok. 300 m drogi a kanalizacja będzie szła polami nie drogą.
  Odnośnie sugestii Pana Wójta o pomoc Bukowej Górze, radny Litwiński stwierdził, że od wielu lat ciągle Bukowej Górze pomagamy, umorzyliśmy już Zakładowi ogromne pieniądze, w celu wyjścia z kryzysu i nadal cały czas im pomagamy. Zapytał Pana Wójta czy można coś zrobić w kierunku kompensaty długów kruszywem, bo do tej pory były z tym problemy. Zakład kruszywo ma, a my go potrzebujemy na drogi w dużych ilościach i różnych frakcji, natomiast transport załatwimy sobie sami.
  Radny Ślusarczyk zgłosił trzy sprawy:
  1/ Był przeciwnikiem prowadzenia kanalizacji drogą , ze względu na koszty, bo dość, że zamarza, to od każdego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym płacimy pieniądze dla właściciela drogi.
  2/ Od kilkunastu lat proszę o drogę od przejazdu do mostu na rzece w stronę Jęgrznej, bo jest to jeden z najtrudniejszych odcinków naszych dróg. Koniecznie tam trzeba nawieźć dużo ziemi, dlatego prosił o wywłaszczenie ludzi i wożenie nadwyżek ziemi z całej gminy.
  3/ Pan Kołda przerwał prace na kanalizacji w Kamionkach i nie robi nic. Tak to jest jeśli wypłaci się wykonawcy wszystkie pieniądze. Pieniądze nie powinny być wypłacone dokąd prace nie zostaną definitywnie zakończone.
  Radny Żmijewski zgłosił kilka wniosków:
  1/ prosił o rozbiórkę pozostałych ruin po byłej hucie szkła, ponieważ mieszkańcy robią tam wysypisko śmieci , a oprócz tego zbiera się tam młodzież, co jest niebezpieczne bo resztki ścian grożą zawaleniem. Pismo do Pana Marchewskiego było wystosowane ok. 2 m-ce temu i nie ma reakcji.
  2/ Droga Krajowa E-7 - wiemy już , że w 2007 roku będzie dalsza modernizacja tej drogi. Dołóżmy starań, postarajmy się o światła , choć sygnalizacyjne żółte, na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu z drogą powiatową . Nie mówmy, że jest to niemożliwe, bo jest to możliwe.
  3/ Boisko - w trakcie wykonywania jest ogrodzenie boiska. Radny prosił aby w budżecie znalazły się pieniądze na płytę boiska z prawdziwego zdarzenia. To jest wstyd, że 12 lat budujemy już boisko. Młodzież się domaga boiska i ma do tego pełne prawo a są już na tyle zdenerwowani, że powiedzieli, że jeśli nie będzie budowane boisko to zablokują drzwi do sali obrad Rady Gminy i nie pozwolą wejść.
  O zgłoszone tematy będę pytał na każdej sesji.
  Radna Kołomańska ponownie zgłosiła problem drogi na Zaleziance do lasu na łuku drogi powiatowej. W tej chwili jest tam szczególnie niebezpiecznie, gdyż w tym okresie więcej samochodów wyjeżdża z lasu i błoto wylewa się na drogę powiatową.
  Wójt Gminy od razu Radną poinformował, że w tej sprawie decyzje już zapadły. Bukowa Góra przetransportuje nam płyty betonowe dźwigiem wtedy, kiedy będą mieli do dyspozycji dźwig, i ułożone zostaną na podsypce z piachu. Oprócz tego potrzebny tam będzie samochód tłucznia.
  Radny Ślusarczyk uczulił aby nie stosować piasków kamiennych pod płyty ani pod chodniki ponieważ piją wodę. Powinien być piasek naturalny.
  Radna Kołomańska zgłosiła drugi wniosek. Prosiła aby przygotować temat gruntów pod boisko koło szkoły w Zaleziance. Chcielibyśmy mieć ten grunt we władaniu Rady Sołeckiej, czy w użytkowaniu, po to abyśmy mogli łatwiej występować, sięgać po środki. Prosiła aby temat przedyskutowała Komisja Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska.
  Wójt Gminy zapytał , jeśli Rada Sołecka ma składać wnioski to kto je będzie pisał, bo jeśli wnioski ma pisać pracownik Urzędu to zostawmy tę sprawę Urzędowi. Temat ten należy dokładnie przedyskutować na w/w komisji ponieważ jest to szerszy temat.
  Radny Wykrota powiedział, że w budżecie gminy przeznaczone było 10.000 zł na drogę gminną w Podzagnańszczu. Później z tej kwoty zdjęto 5.000 zł na uszczelnienie zbiornika Jamno. Zapytał czy wykonano uszczelnienie zbiornika oraz co zrobiono za pozostałe 5.000 zł na drodze w Podzagnańszczu.
  Radny Wykrota prosił też o informację co się stanie z niewykorzystanymi w tym roku środkami rad sołeckich.  Mieszkaniec gminy Pan Galera odniósł się do wypowiedzi radnego Żmijewskiego na temat ruin po hucie. Jest to teren prywatny i nic tu nie zrobimy.
  Natomiast jeśli chodzi o boisko , płyta boiska była wyrównana, trawa zasiana i teren oddany do dyspozycji Ludowego Klubu Sportowego. Działalności sportowej jednak nie było widać. Sportu w gminie nie ma.
  Radny Żmijewski w odpowiedzi wyjaśnił, że w naszej gminie jest Uczniowsko-Ludowy Klub Sportowy, który zrzesza dzieci i młodzież naszych szkół, gimnazjum oraz szkół średnich. Początki boiska za hutą były takie, że w zamian za zadłużenie Pana Marchewskiego wobec gminy , mogliśmy korzystać z boiska. Tak było załatwione.
  Na obecną chwilę boisko za hutą jest , ale nielegalnie, na obcym gruncie, gramy tam na dziko, bo to nie jest nasze boisko. Tamtędy będzie szła trasa szybkiego ruchu i tak tego boiska nie będzie . Pan Kołodziejczyk zrobił takie boisko, że od bramki do bramki jest 1,5 m spadku , a po przekątnej jest 2,5 m spadku. Była komisja z Kielc i stwierdzono, że nie da sie grać na takim boisku. Klub działa tyle na ile ma możliwości i fundusze. Utrzymujemy tylko sprawność fizyczną młodzieży.
  Radna Sztabowska wnioskowała o samochód kruszywa na drogę gminną pod mostem w kierunku Zajamnia oraz na drogę gminną w stronę lasu.
  Również na drogę powiatową w Zagórzu potrzeba kruszywa lub destruktu tam gdzie nie ma asfaltu.
  Radny Papros prosił o kruszywo na Starą Występę lub o równiarkę.
  Radny Litwiński twierdził, że na drogi gminne jest potrzebna równiarka. Na Podłazie na drogę gminną potrzeba jeszcze kruszywa oraz wykopanie 70 m rowu i wykonanie przepustu.
  Wójt Gminy powiedział, że trzeba się zdecydować czy ma to być kruszywo czy równiarka.
  Zleciłem Pracownikowi Panu Pastuszce rozeznanie kosztów mniejszej równiarki z Bodzentyna i przygotowanie tego na piśmie.
  Radny Ślusarczyk informacyjnie dodał, że im cięższa równiarka tym lepiej zbiera. Natomiast w niektórych miejscach jest rzeczywista potrzeba dowiezienia kruszywa w dołki.
  Radny Fąfara prosił o uzupełnienie ubytków w drodze w Ostrowie, bo tamtędy chodzą do szkoły dzieci z Zaskala. Może w tej chwili jeszcze udałoby się coś zrobić, jeśli pozwoli pogoda.
  Radny Wykrota poinformował, że fatalna jest również droga do hali sportowej.
  Radny Nyga prosił o poprawienie drogi gminnej z Jegrznej do szkoły w Goździe. Można również pomyśleć o poszerzeniu boiska koło szkoły w Goździe, bo grunty są.
  Radna Pająk Monika wnioskowała o most na rzece w Osełkowie.
  Wójt Gminy odpowiedział, że most miał być dzisiaj robiony ale nie było dźwigu. Pan Wójt pojechał zobaczyć jak to wygląda i stwierdził. Są tam położone bloczki betonowe a na nich słupy i płyty. Teraz chcąc cokolwiek zrobić trzeba płyty zdjąć , podnieść i ułożyć wyżej. Do tego jednak potrzebny jest dźwig. Jest to poprawienie doraźne, ale konieczne, ponieważ chodzi tamtędy dużo ludzi i jeżdżą samochody. Jeśli będzie dźwig , Pan Wójt obiecał, że w pierwszej kolejności zrobi mostek jeszcze przed świętami. Z własnej obserwacji Pan Wójt nazwał ten mostek myjnią samochodów, bo kilka razy widział jak ludzie myli na mostku samochody.
  Odnośnie wniosków w sprawie naprawy dróg Pan Wójt powiedział, że na ile możliwości techniczne pozwolą będzie się starał poprawić stan nawierzchni dróg ale i tak nie damy rady zrobić wszystkiego. Proponował jeszcze raz przejechać się drogami gminy po to aby ocenić, która droga jest w najgorszym stanie i gdzie jest sprawa najpilniejsza i w takiej kolejności działać. Zdecydowanie uważał jednak, że zacząć należy od mostku na Osełkowie, bo tamtędy chodzą ludzie i dzieci i to jest najważniejsze.
  Radny Żmijewski powiedział, że na ten mostek był kiedyś projekt, ale mostek nigdy nie zda egzaminu ponieważ jeżdżą tamtędy ciężkie samochody Tatry z klockami drzewa. Znaki zakazujące są ale się nikt do nich nie stosuje. My dobrze wiemy kto jeździ, jeździ Pan Wasiak i inni.
  Radny Nyga prosił również o poprawienie drogi powiatowej na co drugi radny z Jęgrznej p. Chrzęszczyk ostro zareagował , aby poprawić nawierzchnię kruszywem lub destruktem , a nie równiarką bo tam jest glina i równiarka o tej porze roku zrobi jeszcze gorsze błoto i koleiny. Równiarkę można przysłać tylko na wiosnę.
  Wójt Gminy odpowiedział, że wobec tego część dróg poprawimy czystym kruszywem i prosił jeśli można zakończyć już temat dróg.
  Innych wniosków nie zgłoszono dlatego Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę.

  Po przerwie Przewodniczący Rady oddał głos gościowi Przedstawicielowi do Izby Rolniczej.
  Przedstawiciel do Izby Rolniczej Pan Julian Karcz złożył sprawozdanie ze spotkania w Kielcach. Poinformował, że na lata 2007-2013 przewidywane są duże środki unijne na rolnictwo woj. Świętokrzyskiego. Dlatego prosił władze gminy aby poinformowały i docierały do rolników, aby zgłaszali się do izb rolniczych po wszelkie informacje i składali wnioski na różne formy dofinansowania rolnictwa.
  Inną sprawą jest droga szybkiego ruchu, która ma przebiegać przez grunty naszej gminy.
  Proponował stworzyć doradztwo, jakąś pomoc rolnikom w wynegocjowaniu korzystnej ceny za ziemię zabraną pod drogę. Ziemia po drugiej stronie drogi będzie w zasadzie niewykorzystana.
  Pan Karcz zakończył i podziękował.

  Ad. 8 a)

  Podjęcie uchwały w sprawie odwołania sekretarza Gminy Łączna.
  Na wstępie Prawnik Gminy p. Bogumiła Hamera zwróciła uwagę na niewielkie uchybienie w tej uchwale i w kolejnych 3 uchwałach. W podstawie prawnej należy dopisać nr Dziennika Ustaw i tu podyktowała numer Dz. U. i poz. Radni nanieśli sobie poprawki w swoich projektach uchwał.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i zapytał czy są pytania do uchwały.
  O głos poprosił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Powiedział, że 2 dni temu przeprowadził rozmowę z Sekretarzem Gminy Panią Małgorzatą Obarską. W zasadzie tak krótko Pan Wójt pracował z Panią Obarską , że mógłby ją pozostawić na tej funkcji, bo nie ma nic do jej osoby, była dobrze przygotowana merytorycznie, i pod tym względem nie ma zastrzeżeń. Propozycja wzięła sie stąd, że jak wiemy dwie osoby w gminie tj. Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy bezpośrednio współpracują z Wójtem. Tak jest wszędzie.
  W naszej gminie przez kilka ostatnich lat była sytuacja taka, że mieszkańcy postrzegali pewne osoby w tym również Panią Obarską , jako te które chcą władzy i walczą z poprzednią władzą.
  W wyniku wyborów samorządowych w tym roku wyborcy udowodnili, że chcą zmian w naszej gminie. Jeśli ma to się stać faktem, muszą być zmiany.
  Te zmiany mają być na tyle skuteczne , aby mieszkańcy mieli podstawy sądzić , że osoby, które do tej pory mogły wpływać na sposób rządzenia w gminie zostały odsunięte od władzy. Chcę doprowadzić do sytuacji, że Urząd będzie postrzegany inaczej. To jest fundamentem mojej decyzji i tak to wyjaśniłem Pani Obarskiej.
  Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie pytając kto jest za odwołaniem Sekretarza Gminy Pani Małgorzaty Obarskiej.
  Uchwała Nr 10/III/2006
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 20.12.2006r.
  Została podjęta większością głosów.
  ( za- 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 7 radnych, nieobecny na sesji – 1 radny) .
  Pani Sekretarz Małgorzata Obarska została odwołana.

  Ad. 8 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Sekretarza Gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o uzasadnienie Wójta Gminy.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński uzasadnił swoją decyzję.
  Zastanawiając się nad powołaniem osoby Pana Mirosława Kopytka na Sekretarza Gminy przyjął pewne kryteria.
  – pracownik zna specyfikę pracy Urzędu Gminy
  – pracuje w tym Urzędzie
  – jest osobą , która intensywnie pracowała i pomagała poprzedniej Pani Wójt
  – znam go krótko , ale zauważyłem bardzo ważną rzecz, że jest to osoba bardzo dobrze zorganizowana.
  W okresie przedwyborczym złożyłem obietnicę, że Urząd będzie pracował sprawnie. Z informacji jakie posiadam, na tę chwilę jest dużo spraw , które nie zostały załatwione wcześniej, na niektóre pisma kierowane do Urzędu nie było odpowiedzi. Sekretarz Gminy musi nad tym sprawami panować. Nie próbowałem szukać osoby spoza gminy. Warto nadmienić, że Pan Kopytek do tej pory prowadził Zespół Szkół a później sprawy oświaty i na razie nie przewiduję przyjęcia jakiejkolwiek osoby za Pana Kopytka do prowadzenia tych spraw. Pan Wójt zakończył i poprosił o pytania.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania Pana Mirosława Kopytka na Sekretarza Gminy.
  Uchwała Nr 11/III/2006
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 20.12.2006r.
  Została przyjęta większością głosów
  (za- 8 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymało się – 5 głosów, nieobecny na sesji – 1 radny)
  Ad. 8 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił Pana Wójta o uzasadnienie.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński wyjaśnił, że również krótko miał okazję pracować z Panią Skarbnik Edytą Kaniecką. Obejmując stanowisko Wójta w dniu 4 grudnia br. ustępująca Pani Wójt przekazała mi pewne informacje i dokumenty dotyczące funkcjonowania Urzędu i w ostatnim czasie zapoznałem się z nimi. Otrzymałem również pewne informacje z Wydziału Finansowego , które dały mi pewien asumpt do podjęcia takiej decyzji. Nie chciałbym tego tematu rozwijać dziś specjalnie , gdyż po to powołana jest Komisja Rewizyjna, która otrzyma pismo upoważniające do przeprowadzenia kontroli w tym zakresie i o wynikach kontroli poinformuje Radę Gminy.
  Pan Wójt dalej poinformował, że otrzymał również wnioski pokontrolne z Regionalnej Izby Obrachunkowej, z kontroli ostatnio przeprowadzonej w Urzędzie . Z wniosków wynika, że było wiele uchybień w działalności Pani Skarbnik.
  Poprosiłem Panią Skarbnik o przygotowanie mi wykonania budżetu gminy na dzień 30 listopada br. Takiej informacji nie otrzymałem w związku z czym zwróciłem się z taką prośbą do pracownika Pani Alicji Miernik i okazało się, że są przekroczenia w kilku paragrafach.. Jest to naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Takiej sytuacji być nie może. Osoba ta nie spełniła oczekiwań. Kontakt z Panią Skarbnik nie był taki jaki być powinien w związku z czym moja decyzja jest taka. Proszę o pozytywne ustosunkowanie się do prośby.
  Radny Papros prosił aby poczekać na opinię Komisji Rewizyjnej w tej sprawie.
  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Łączna.
  Uchwała Nr 12/III/2006
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 20.12.2006r.
  Została przyjęta większością głosów
  (za- 7 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 7 głosów, nieobecny na sesji – 1 radny)

  Ad. 8 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Łączna .
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Łączna i poprosił Pana Wójta o przedstawienie kandydata.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński na wstępie stwierdził, że radni poprzedniej kadencji znają Pania Alicję Miernik bo pracowała w Wydziale Finansowym. Jest to osoba, która swoją pracą udowodniła, że jest dobrze przygotowana do tej pracy. Jest osobą o cechach charakteru takich cennych jak: spokój , niezwykła dokładność, skrupulatność, a w kontaktach międzyludzkich szalenie inteligentna i miła. Jak stwierdził Pan Wójt na temat tej Pani radni wiedzą więcej niż On sam, wobec czego zakończył prosząc o podjęcie tej uchwały.
  Radny Żmijewski zapytał czy tu jest pomyłka w uchwale, czy Pani Miernik nie ma tytułu.
  Wójt Gminy odpowiedział, że nie ma tu pomyłki, ale przepisy nie stawiają wymogów.
  Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Łączna.
  Uchwała Nr 13/III/2006
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 20.12.2006r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 11 głosów, przeciw- 0, wstrzymało się – 3 osoby, nieobecny na sesji – 1 radny)

  Ad. 8 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Łącznej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o pytania.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały.
  Uchwała Nr 14/III/2006
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 20.12.2006r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za- 14 głosów , 1 radny - nieobecny na sesji)

  Ad. 8 f)
  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady do dokonywania wobec Przewodniczącego Rady czynności związanych z wystawieniem polecenia wyjazdu służbowego.
  Przewodniczący Rady przeczytał treść uchwały i poprosił o pytania.
  Pytań nie zgłoszono. Projekt uchwały poddany został pod głosowanie.
  Uchwała Nr 15/III/2006
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 20.12.2006r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za – 14 radnych , 1 nieobecny na sesji)

  Ad. 8 g)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i zapytał czy są uwagi do uchwały.
  Prawnik Gminy p. Bogumiła Hamera krótko dodała, że w § 1 osoba powinna być imiennie wyznaczona.
  Radny Wykrota zapytał , kto był do tej pory przedstawicielem do Związku.
  Otrzymał odpowiedź, że przedstawicielem była poprzednia Przewodnicząca Rady p. Janina Łukasik.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński stwierdził, że na komisji była sugestia aby był to człowiek do spraw inwestycji, ale na te chwilę nie ma takiej osoby, dlatego proponuje się Sekretarza Gminy p. Mirosława Kopytka. Jeśli pojawi się taki człowiek, Rada Gminy może uchwałę zmienić.
  Przewodniczący Rady prosił o wstawienie nazwiska Pana Mirosława Kopytka w § 1 uchwały, po czym poddał projekt uchwały pod głosowanie.
  Uchwała Nr 16/III/2006
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 20.12.2006r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-14 głosów, 1 radny nieobecny na sesji)

  Ad. 8 h)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu.
  Przewodniczący Rady przeczytał treść uchwały i zapytał czy są uwagi do uchwały.
  Radny Litwiński zwrócił się z prośbą do Pana Wójta , jeśli dziś podejmiemy taką uchwałę, prosił o rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń informacji , że taka działka może być dzierżawiona. Komu oddać w dzierżawę, jest to w gestii Wójta.
  Radny Wykrota zapytał kto do tej pory dzierżawił tę działkę, na co otrzymał odpowiedź, że dzierżawił Pan Gnyś z Podłazia.
  Radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie na czas nieokreślony.
  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały .
  Uchwała Nr 17/III/2006
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 20.12.2006r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za- 14 radnych, nieobecny – 1 radny)

  Ad. 8 i)

  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały z proponowanymi kwotami wynagrodzenia w wysokościach:
  – wynagrodzenie zasadnicze – 3650 zł
  – dodatek funkcyjny - 1080 zł
  – dodatek specjalny - 946 zł
  – dodatek stażowy - 0 zł
  dodając, że kwota ogólna wynagrodzenia jest niższa o 277 zł w stosunku do poprzednika .
  Radny Litwiński zareagował od razu, aby nie wprowadzać radnych w błąd , ponieważ Wójt ma zwiększone wynagrodzenia zasadnicze o 200 zł.
  Radny Chrzęszczyk dodał, że różnica jest ponieważ Wójt nie ma dodatku stażowego.
  Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie uchwały w formie zaproponowanej i odczytanej.
  Uchwała Nr 18/III/2006
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 20.12.2006r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za- 14 głosów, nieobecny- 1 radny)

  Ad. 8 j)

  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały informując, że są 3 propozycje wysokości diet ryczałtowych:
  1/ propozycja Prezydium RG
  Przewodniczący Rady - 900 zł
  Wiceprzewodniczący Rady - 400 zł
  Przewodniczący komisji - 350 zł
  pozostali radni - 300 zł
  tj. rocznie ok. 66.000 zł

  2/ Propozycja radnego Litwińskiego
  Przewodniczący Rady - 900 zł
  Wiceprzewodniczący Rady - 400 zł
  Przewodniczący komisji - 350 zł
  pozostali radni - 350 zł
  tj. rocznie ok. 70.080 zł

  3/ Propozycja radnego Pająka Bogdana
  Przewodniczący Rady - 800 zł
  Wiceprzewodniczący Rady - 300 zł
  Przewodniczący komisji - 300 zł
  pozostali radni - 250 zł
  tj. rocznie ok. 55.200 zł

  4/ Radny Chrzęszczyk zgłosił kolejny wniosek aby pozostało tak jak było dotychczas czyli diety za posiedzenie.

  5/ Radna Kołomańska popierała wniosek diet ryczałtowych ale proponowała cofnięcie tematu ponownie na komisje ponieważ są aż 4 różne propozycje co znaczy, że zdania radnych są bardzo podzielone, wobec czego należy jeszcze raz dokładnie temat przeanalizować.
  Radny Nyga odpowiedział na propozycję radnej Kołomańskiej , że nic nie stoi na przeszkodzie aby przegłosować wszystkie 4 wnioski.
  Radny Ślusarczyk popierał wniosek radnego Chrzęszczyka , ponieważ niejeden radny , który będzie aktywny i będzie chciał coś załatwić, wyjeździ te pieniądze samochodem na paliwo lub na telefony, dlatego uważam że 250 zł może nie wystarczyć na tego typu koszty

  Radny Wykrota stwierdził, że w tym roku suma ogółem na diety wyniosła ponad 60.000 zł i na przyszły rok w projekcie budżetu zaplanowano kwotę podobną bo 66.000 zł , więc nie przeciągajmy dyskusji załatwmy to do końca dziś.
  Wójt Gminy Pan Kowaliński uważał, że przewodniczący komisji z racji funkcji ma więcej obowiązków, więc zróżnicowanie powinno być, może więc pozostawić pierwszą propozycję.
  Radny Fąfara powiedział, że są trzy propozycje różniące się od siebie. Zdania radnych również są podzielone, tu za dużo, tu za mało a 300 zł dla radnego to jest kwota wypośrodkowana , proponował więc przyjąć pierwszą propozycję.
  Radny Nyga nie zgodził się ze zdaniem poprzednika radnego Fąfary uważając, że mieszkańcy źle odbiorą podnoszenie kwot diet, tym bardziej , że w okresie wakacyjnym jest mniej posiedzeń lub może ich nie być. Uważał, że lepsza jest propozycja radnego Pająka.
  Radny Żmijewski odniósł się do potrąceń za nieobecność. W projekcie uchwały jest propozycja potrącenia 20 % . Radny proponował potrącenie 10 % z tego tytułu , że większość z nas pracuje prywatnie i mogą zdarzać się sytuacje, że nie zawsze można dostać zwolnienie z racji sprawowania funkcji radnego.
  Innych głosów do dyskusji nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady zaproponował głosowanie wcześniej zgłoszonych wniosków. I tak:
  1/ propozycja Prezydium RG - za – 1 głos (chwilę później wycofał się ) czyli za- 0
  2/ propozycja radnego Sławomira Litwińskiego - za - 7 głosów
  3/ propozycja radnego Bogdana Pająka - za – 7 głosów

  Przewodniczący Rady stwierdził, ze żaden wniosek nie uzyskał większości dlatego, uchwała została wycofana do ponownego rozpatrzenia.
  Uchwała nie została podjęta.

  Ad 8 k)

  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik omówiła zmiany budżetu gminy, te które zaszły od czasu posiedzenia komisji. Nowe projekty uchwał zostały radnym rozdane.
  Ponieważ dla większości radnych zmiany nie były jasne Pan Wójt poprosił Panią Skarbnik aby jeszcze raz powoli powtórzyła zmiany budżetu.
  Pani Skarbnik ponownie powtórzyła powoli.
  Poprzednia Skarbnik Gminy p. Kaniecka , zrobiła zmiany budżetu gminy Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 13 grudnia br., które nie mogło być zrealizowane ponieważ plan byłby na minusie, dlatego też to Zarządzenie zostało wycofane a zmiany zawarte w nim wkomponowane zostały w projekt uchwały, który dziś został radnym rozdany.
  Dotyczy to dz. 750 § 4010 gdzie była kwota 12.500 zł a powinna być kwota 8.500 zł. Podobnie jest z kwotą również w dziale 750 § 4260 gdzie była kwota 3.200 zł a powinna być kwota 5.200 zł, oraz w dziale 4300 gdzie było 1.500 zł a powinno być 6.500 zł.
  Wójt Gminy dla wyjaśnienia dodał, że poprzednia Pani Skarbnik źle oszacowała pewne wielkości wydatków i zostawiając je w takiej wysokości byłoby to naruszenie ustawy o finansach publicznych. Dotyczy to m.in. dz. 750 § 4300 gdzie zamiast kwoty 1.500 zł powinna być kwota 6.500 zł.
  Radny Papros zapytał dlaczego poprzednia Pani Skarbnik źle przygotowała Zarządzenie.
  Pan Wójt odpowiedział, że między innymi dlatego dzisiejsza decyzja o odwołaniu Pani Skarbnik, ponieważ przekroczenia były w wielu paragrafach , a to jest naruszenie dyscypliny budżetowej. Po prostu zostało to źle przygotowane przez Panią Skarbnik.
  Pani Skarbnik dalej tłumaczyła , nową rzeczą jest w dz. 900 oświetlenie ulic – 12.000 zł a powinno być 12.800 , bo taki wpłynął rachunek.
  W dziale 750 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - w poprzedniej uchwale nie było tego a w dzisiejszej uchwale jest kwota 3.700 zł i są to umowy zlecenia . Między innymi w tym § nastąpiło przekroczenie na dzień 30 listopada br. i aby zniwelować przekroczenie , takie zmiany trzeba koniecznie wprowadzić.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek podsumowując wyjaśnienia Pani Skarbnik powiedział, że proponowane dziś zmiany budżetu pozwolą uniknąć przekroczeń w poszczególnych paragrafach. W większości tych paragrafów wykonanie już jest ponad plan i pozwoli uniknąć kolejnych przekroczeń .
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński ponownie tłumaczył, za naruszenie ustawy o finansach publicznych odpowiada Wójt Gminy. Jeśli rada Gminy uchwaliła budżet i określiła pewne kwoty pieniędzy na określone zadania, a Pani Skarbnik nie pilnowała tych kwot tylko wydawała więcej niż przewidziano w budżecie to jest naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jest to rzecz , która jest fundamentem porządku w gminie. Jeśli te sprawy nie były dopilnowane przez poprzednią Panią Skarbnik , to obecna Pani Skarbnik została przeze mnie upoważniona do wyprostowania tych spraw i uporządkowania budżetu tak aby nie było przekroczeń, aby ustawa o finansach publicznych była przestrzegana. Jeśli radni czegoś nie rozumieją , po to tu jesteśmy aby tłumaczyć dotąd, dokąd wszyscy nie będą rozumieć. Proszę głośno dyskutować, bo Państwo radni macie prawo do tego.
  Jeśli nie podejmiemy dziś uchwały przechodzimy z tym na rok następny i brniemy dalej.
  Poprzednia Pani Skarbnik, pomimo mojej prośby, nie raczyła mnie nawet poinformować o przekroczeniach budżetowych, ani nawet o zagrożeniach. Dlatego też poprosiłem o to pracownika i dopiero wtedy takie dane otrzymałem.
  Radny Chrzęszczyk powiedział, że rozumiemy to co Pan Wójt powiedział w tym roku, ale na przyszły rok nie wiem czy nas Pan Wójt przekona.
  Ponieważ radni nadal mieli wiele wątpliwości , proponowali odłożenie uchwalania tej uchwały na kolejną sesję, dlatego Pan Wójt zapytał kiedy Rada może ostatecznie podjąć uchwałę.
  Pani Skarbnik Alicja Miernik odpowiedziała, że jeśli kolejna sesja Rady Gminy będzie dnia 28 grudnia br to na pewno nie zdążymy zrealizować wszystkiego przed końcem roku.
  Pani Skarbnik zaznaczyła, że co miesiąc takie sprawozdania robiła i na dzień 30 listopada poinformowała Panią Skarbnik, że w niektórych paragrafach plan równał się wykonaniu, więc był to sygnał dla Pani Skarbnik , że istnieje zagrożenie.
  Sekretarz Gminy p. Kopytek mówił, że jest to sytuacja wyjątkowa, bo na ogół w zmianach budżetu zabezpiecza się pieniądze na wydatki na przyszłość. W tym momencie jest inaczej bo wydatki są już zrealizowane i podjęcie uchwały jest potrzebne do normalnego funkcjonowania Urzędu. Fizycznie pieniądze były na rachunku Urzędu, tylko nikt nie pilnował planu budżetu.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze jakieś pytania, czy wszystko jest już zrozumiałe.
  Wójt Gminy powiedział, że rozumie doskonale radnych, że radni nie mogą być zaskakiwani, ale jeśli obejmując Urząd w dniu 4 grudnia prosił Panią Skarbnik o pewne dokumenty i ich nie uzyskał, więc zażądał ich od pracowników i otrzymał od Pani Alicji Miernik. Na przyszłość zmiany budżetu będą wcześniej przedstawiane na komisji budżetowej lub nawet na każdej innej komisji, żeby na sesji podejmować tylko decyzję bez dyskusji.
  Radna Kołomańska zapytała czy przewiduje się jeszcze jakieś zmiany budżetu przed końcem roku, na co Pani Skarbnik odpowiedziała - podejrzewa, że tak.
  Innych pytań nie zgłoszono .
  Przewodniczący Rady poprosił wobec tego o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok.
  Uchwała Nr 19/III/2006
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 20.12.2006r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za- 13 głosów, 1- nieobecny na sesji, 1- radny zwolnił się wcześniej)

  Ad. 9

  Przewodniczący Rady zapytał czy wszyscy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniej sesji Rady Gminy i czy są jakieś uwagi do protokołu.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół został przyjęty jednogłośnie (za- 13 obecnych radnych)


  Ad. 10

  Przed zakończeniem obrad o głos poprosił jeszcze Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński, chcąc przekazać radnym pewną informację i znać opinię radnych.
  Wojewoda Świętokrzyski skierował list do Urzędu Gminy Łączna z pewną propozycją. Wydawany jest album pod nazwa „Perełki Świętokrzyskiego” w którym Gmina Łączna może zaistnieć. Za jedną stronę prezentacji, gdzie można umieścić informacje i zdjęcia o gminie, proponuje się kwotę 1900 zł + 7 albumów dla gminy, za dwie strony prezentacji kwotę 3000 zł + 15 albumów dla gminy.
  Uzasadnieniem jest to, że do tej pory Gmina Łączna nie miała takiej strony, gdzie mogłaby się zaprezentować, a ponieważ woj Świętokrzyskie promuje sie również na zachodzie Europy w związku z czym zaproponowano nam to.
  Jeśli radni zdecydują , że taką publikację Gmina Łączna powinna mieć, to podejmie dalsze działania w tym kierunku. Czy warto proszę o dyskusję.
  Radny Fąfara uważał, że za 3000 zł można zrobić profesjonalną stronę internetową w trzech językach i w ten sposób będziemy mieli kontakt ze światem i na stałe.
  Wójt Gminy dodał jeszcze, że prywatnie ma podobną opinię. Jest oferta pięknej, profesjonalnej strony internetowej za 4600 zł, i to będzie funkcjonowało stale. Strona jest szerzej odbierana.


  Przewodniczący Rady zapytał czy ta decyzja musi być dzisiaj podjęta.
  Wójt Gminy odpowiedział, że tak ponieważ obiecał dziś odpowiedzieć.
  Radna Sztabowska stwierdziła, że jest również za stroną internetową.
  Większość radnych twierdziła, że należy podziękować Wojewodzie za publikację prosząc aby takie stanowisko Pan Wójt przekazał Wojewodzie.

  Porządek obrad został wyczerpany . Obrady dobiegły końca. Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział zakończył i zamknął posiedzenie.

  Protokółowała Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Wojciech Fąfara


  Data wprowadzenia: 2007-02-16 0744
  Data upublicznienia: 2007-02-16
  Art. czytany: 1382 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna