A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2006
 • UCHWAŁA Nr 5/II/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 4 grudnia 2006r.

  UCHWAŁA Nr 5/II/2006
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 4 grudnia 2006r.

  w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna, będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego oraz określenia wysokości stawek podatku leśnego .

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 2002, Nr 216 poz. 1682) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2006r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskiwanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006r. ( M. P. z 2006 r. Nr. 74, poz.746 )
  uchwala się, co następuje:

  § 1
  Przyjmuje się kwotę 133,70 za 1 m3 drewna dla celów ustalenia podatku leśnego na obszarze Gminy Łączna.

  § 2
  Określa się stawkę podatku leśnego w wysokości 29,41 zł z 1 ha fizycznego
  lasu.
  § 3
  1. Pobór podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i ustalenie wynagrodzenia określa uchwała Nr 48/X/2005 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 listopada 2005r.
  2.Wpłata podatku może nastąpić bezpośrednio do kasy Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy

  § 4
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 5
  Traci moc uchwała Nr 50/X/2005 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 listopada 2005 w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna, będącej podstawą do ustalenia wysokości podatku leśnego oraz określenia wysokości stawek podatku leśnego.

  § 6
  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącznej.

  § 7
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.


  Data wprowadzenia: 2007-02-23 0804
  Data upublicznienia: 2007-02-23
  Art. czytany: 1171 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna