A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pytania2: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna”
» Zarządzenie Nr 56/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 października 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 54/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 53/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 września 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2006
 • Uchwała Nr 14/III/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 20 grudnia 2006r.

  Uchwała Nr 14/III/2006
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 20 grudnia 2006r.

  w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Łącznej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Łączna.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1593 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

  § 1

  Upoważnia się, Przewodniczącego Rady Gminy w Łącznej do dokonywania nastepujących czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Łączna:
  1/ udzielanie urlopów oraz innych zwolnień od pracy
  2/ wydawanie poleceń wyjazdów służbowych dotyczących realizacji zadań Gminy Łączna
  3/ podpisywanie delegacji służbowych i ich rozliczeń
  4/ kierowanie na narady, szkolenia itp. w sprawach związanych z pełnioną funkcją oraz dotyczących zadań własnych i zleconych gminie
  5/ rozliczania czasu pracy
  6/ akceptowanie do wypłaty przysługujących Wójtowi z mocy prawa należności wynikających ze stosunku pracy.

  § 2

  Traci moc uchwała Nr 16/III/2002 Rady Gminy w łącznej z dnia 10 grudnia 2002 r. W sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania wobec Wójta czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, Skarbnikowi Gminy oraz Sekretarzowi Gminy w Łącznej.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2007-02-26 1254
  Data upublicznienia: 2007-02-26
  Art. czytany: 1619 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna