A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2007R
 • Zarządzenie nr 6 / 2007 Wójta Gminy Łączna z dnia 12 lutego 2007 roku

  Zarządzenie nr 6 / 2007
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 12 lutego 2007 roku

  w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm. ) oraz art. 41 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi /Dz. U. z 2002 roku nr 147, poz. 1231 z późn. zm./ zarządzam co następuje:  § 1
  Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łącznej, zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie:
  1. Bernardyna Wasińska – przewodniczący Komisji
  2. Alicja Jarek – zastępca przewodniczącego Komisji
  3. Monika Marcisz – sekretarz Komisji
  4. Krzysztof Berus – członek Komisji
  5. Czesław Moskal – członek Komisji

  § 2
  Zakres działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi /Dz. U. z 2002 roku nr 147, poz. 1231 z późn. zm) oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy w Łącznej.

  § 3
  Komisja wykonuje swoje czynności na posiedzeniach w składzie minimum trzyosobowym, przy czym udział Przewodniczącego lub jego Zastępcy jest obowiązkowy.

  § 4
  Członkowie Komisji sprawują swoją funkcję do czasu odwołania lub złożenia pisemnej rezygnacji.

  § 5
  Traci moc zarządzenie nr 17/2006 Wójta Gminy Łączna z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  § 7
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2007-03-20 1137
  Data upublicznienia: 2007-03-20
  Art. czytany: 1424 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna