A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2007R
 • ZARZĄDZENIE Nr 12 / 2007 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 23 marca 2007r.

  ZARZĄDZENIE Nr 12 / 2007

  WÓJTA GMINY ŁĄCZNA

  z dnia 23 marca 2007r.

  w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem
  informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych.


  Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
  z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), a także § 3 w związku
  z § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), zarządzam, co następuje:


  § 1

  Wprowadzam i wdrażam do stosowania Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Urzędu Gminy Łączna, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz Politykę bezpieczeństwa danych osobowych Urzędu Gminy Łączna, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  § 2

  Wszystkie osoby, które zostały dopuszczone do przetwarzania danych osobowych powinny zostać zapoznane z wyżej wskazaną dokumentacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
  § 3

  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Łączna.


  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2007-03-29 1011
  Data upublicznienia: 2007-03-29
  Art. czytany: 1645 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna