A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2007
 • Uchwała Nr 9/III//2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia 27 kwietnia 2007 r.

  Uchwała Nr 9/III//2007
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 27 kwietnia 2007 r.

  w sprawie: zmian budżetu gminy Łączna na 2007 r.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165, art.166 ust.1, art. 173 ust.1, art.184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 lit.a i b,11, 12, 13, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3 art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm).

  Rada Gminy Uchwala , co następuje:

  § 1

  Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 5/II/2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia 19 marca 2007r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2007 rok.

  § 2

  Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
  1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 100.000 zł;
  2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 255.955 zł;
  3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
  w kwocie 744.045 zł.
  § 3
  Do § 10 dodaje się pkt.6 – do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku.
  § 4
  Dokonuje się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - załącznik Nr 3 do uchwały Nr 5/II/2007 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
  § 5

  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

  § 6

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2007-05-16 1233
  Data upublicznienia: 2007-05-16
  Art. czytany: 1263 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna