A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pytania; Przetarg nieograniczony: Poprawa energetyczna i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łączna
» ZARZĄDZENIE NR 17/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łącznej
» Wójt Gminy Łączna ogłasza konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łącznej
» Protokół Nr XLI/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 28 lutego 2018r.
» Przetarg nieograniczony: Poprawa energetyczna i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łączna
  • Konkurs na stanowiska urzędnicze
  • Ogłoszenie o naborze na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Gminy w Łącznej

    Ogłoszenie o naborze na stanowisko
    radcy prawnego
    w Urzędzie Gminy w Łącznej

    Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) Wójt Gminy Łączna ogłasza nabór na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Gminy w Łącznej.

    1. Do obowiązków radcy prawnego należeć będzie obsługa prawna Urzędu Gminy w Łącznej, a w szczególności:
    - opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych,
    - obsługa prawna i doradztwo prawne dla Rady Gminy, pracowników Urzędu ,
    - opiniowanie projektów, umów, porozumień,
    - wydawanie opinii prawnych dot. spraw pracowniczych,
    - udzielanie pracownikom Urzędu porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
    - występowanie w charakterze pełnomocnictwa Wójta w postępowaniu sądowym,
    administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
    - uczestnictwo w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie
    stosunku prawnego.

    2. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
    - wykształcenie wyższe prawnicze,
    - wpis na listę radców prawnych
    - jest obywatelem polskim,
    - ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
    - nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
    - posiada ogólny stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
    - cieszy się nieposzlakowaną opinią,
    - pożądany staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

    3. Wymagane dokumenty:
    - życiorys (CV),
    - list motywacyjny,
    - oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
    - dokument poświadczający wykształcenie wyższe / kserokopia dyplomu ukończenia studiów
    wyższych prawniczych/,
    - dokument stwierdzający wpis na listę radców prawnych,
    - kopie świadectw pracy o ile kandydat legitymuje się stażem pracy.

    Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Łącznej lub składać osobiście w sekretariacie Urzędu Kamionki 60. 26-140 Łączna w terminie od 28.05.2007 r.
    do 12.06.2007 r. w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

    „Nabór na stanowisko radcy prawnego”

    Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami).

    Dodatkowych informacji udziela Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy tel. 41 2548 961.


    Data wprowadzenia: 2007-05-28 1301
    Data upublicznienia: 2007-05-28
    Art. czytany: 4649 razy

    Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
    » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
    Biuletyn Informacji Publicznej
    Urząd Gminy Łączna
    Kamionki 60
    26 - 140 Łączna

    tel. 041/25-48-960
    fax. 041/25-48-977

    Godziny otwarcia:
    Poniedziałek
    7.30-16.00
    Wtorek - Czwartek
    7.30-15.30
    Piątek
    7.30-15.00

    Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

    Starostwo Powiatowe
    w Skarżysku-Kamiennej
    www.spskarzysko.bip.doc.pl

    Dziennik Ustaw
    http://dziennikustaw.gov.pl
    Monitor Polski
    http://monitorpolski.gov.pl
    Urząd Gminy Łączna