A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o konkursie ofert na sprzedaż samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o konkursie ofert na sprzedaż ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
Zawarcie małżeństwa i sporządzenie aktu małżeństwa

Miejsce załatwienia
Urząd Gminy w Łącznej, Kamionki 60 budynek Nr 1, parter, pokój nr 6

Wymagane dokumenty
Wymagane dokumenty
a) w przypadku panny i kawalera
- odpisy skrócone aktu urodzenia
- dowody osobiste


b) w przypadku osób rozwiedzionych
- odpisy skrócone aktu urodzenia
- dowody osobiste
- akty małżeństwa z adnotacją o rozwodzie


c) w przypadku cudzoziemców
- odpis aktu urodzenia wraz z jego tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego
- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa w Polsce wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca wraz z urzędowym tłumaczeniem lub prawomocne postanowienie sądu rejonowego w Polsce zwalniające z obowiązku złożenia tego zaświadczenia
- dowód tożsamości
Nie składa odpisu skróconego aktu stanu cywilnego osoba, dla której akt został sporządzony w USC w Łącznej.
d) wstawiennictwo osobiste.Miejsce odbioru
Urząd Gminy w Łącznej ( w godzinach urzędowania).

Opłaty
- 84 zł sporządzenie aktu małżeństwa
opłatę uiszczamy w kasie Urzędu do godz. 13:30
- 1000zł za udzielenie ślubu poza lokalem

Termin załatwienia
Małżeństwo może być zawarte po upływie miesięcznego ustawowego terminu oczekiwania.


Tryb odwoławczy
Nie ma.

Podstawa prawna
ustawa z dn.28-11-2014 - prawo o aktach stanu cywilnego oraz art.10 konkordatu.

Treść
Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powinny złożyć w USC pisemne zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu.

Opracował
Z-ca kierownika USC Marian pierzak

Akceptował
Sekretarz Gminy Mirosław Kopytek


Data wprowadzenia: 2017-01-31 0917
Data upublicznienia: 2017-01-31
Art. czytany: 222 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łączna
Kamionki 60
26 - 140 Łączna

tel. 041/25-48-960
fax. 041/25-48-977

Godziny otwarcia:
Poniedziałek
7.30-16.00
Wtorek - Czwartek
7.30-15.30
Piątek
7.30-15.00

Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

Starostwo Powiatowe
w Skarżysku-Kamiennej
www.spskarzysko.bip.doc.pl

Dziennik Ustaw
http://dziennikustaw.gov.pl
Monitor Polski
http://monitorpolski.gov.pl

Urząd Gminy Łączna