A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO.

Miejsce załatwienia
Urząd Gminy Kamionki 60 Łączna budynek nr1, parter, pokój 6

Wymagane dokumenty
1. Wniosek / podanie na piśmie/ w sprawie wymeldowania osoby z miejsca
pobytu stałego lub czasowego.
2. Tytuł prawny do lokalu z którego ma być wymeldowana osoba.
3. Inne dokumenty, np. wyrok Sądu o rozwiązaniu małżeństwa, o eksmisji,
zakazu zbliżania się itp.
4. Dowód wpłaty 10 zł. od wydanej decyzji / wpłaty dokonać w kasie/
Wniosek winien zawierać:
dane wnioskodawcy,
treść wniosku / żądanie wymeldowania/,
dane osoby, która ma być wymeldowana i obecny jej adres zamieszkania.
uzasadnienie (należy podać : kiedy i dlaczego osoba ta opuściła lokal, czy opuszczenie było dobrowolne i trwałe.
We wniosku powinni być wskazani świadkowie do przesłuchania, lub inne dowody mogące mieć znaczenie w sprawie).

Miejsce odbioru
Urząd Gminy pokój nr 6 ( w godz. urzędowania)

Opłaty
Opłata skarbowa od wydanej decyzji - wynosi 10 zł.
Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku, podania o dokonanie czynności.

Termin załatwienia
Do 2 miesięcy.
W przypadku spraw wymagających dodatkowej procedury wyjaśniającej termin może się wydłużyć.

Tryb odwoławczy
Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Łączna.
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Uwagi
W przypadku wniosku złożonego przez właściciela lokalu o wymeldowanie osoby, która opuściła lokal i nie dokonała wymeldowania się, organ gminy wszczyna postępowanie i ustala, czy istnieją przesłanki do wymeldowania.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23).
2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015, poz. 388.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).


Opracował
z-ca kierownika USC Marian Pierzak


Akceptował
Sekretarz Gminy Mirosław Kopytek


Data wprowadzenia: 2017-02-13 1143
Data upublicznienia: 2017-02-13
Art. czytany: 241 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
Autor dokumentu: Marian Pierzak
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łączna
Kamionki 60
26 - 140 Łączna

tel. 041/25-48-960
fax. 041/25-48-977

Godziny otwarcia:
Poniedziałek
7.30-16.00
Wtorek - Czwartek
7.30-15.30
Piątek
7.30-15.00

Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

Starostwo Powiatowe
w Skarżysku-Kamiennej
www.spskarzysko.bip.doc.pl

Dziennik Ustaw
http://dziennikustaw.gov.pl
Monitor Polski
http://monitorpolski.gov.pl

Urząd Gminy Łączna