A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY LUB CZASOW

Miejsce załatwienia
Urząd Gminy pokój nr 6 ( w godz. urzędowania)

Wymagane dokumenty
1. Wniosek na piśmie w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy wraz z uzasadnieniem.
2. Wypełniony formularz „ Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego.
3. Dowód wpłaty 10 zł od wydanej decyzji.
Wniosek winien zawierać:
- dane wnioskodawcy
- wniosek
- uzasadnienie
We wniosku powinny być wskazane inne dowody mogące mieć znaczenie w sprawie np. świadkowie.


Miejsce odbioru
Urząd Gminy pokój nr 6 ( w godz. urzędowania)

Opłaty
Opłata skarbowa od wydanej decyzji - wynosi 10 zł.
Opłaty można dokonać w kasie Urzędu do godz.13.30

Termin załatwienia
Do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Łączna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.Uwagi
Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
Czynność zameldowania potwierdza istniejący stan faktyczny, a więc dana osoba powinna najpierw zamieszkać w danym lokalu, a następnie dokonać zameldowania w nim.
W przypadku wniosku złożonego przez stronę /osobę meldującą się/ organ gminy prowadzi postępowanie administracyjne, w którym bada czy spełnione zostały przesłanki do zameldowania.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23).
2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015, poz. 388.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Z 2015r. poz. 783 ze zm.).


Opracował
z-ca kierownika USC Marian Pierzak

Akceptował
Sekretarz Gminy Mirosław Kopytek


Data wprowadzenia: 2017-02-13 1227
Data upublicznienia: 2017-02-13
Art. czytany: 249 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
Autor dokumentu: Marian Pierzak
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Łączna
Kamionki 60
26 - 140 Łączna

tel. 041/25-48-960
fax. 041/25-48-977

Godziny otwarcia:
Poniedziałek
7.30-16.00
Wtorek - Czwartek
7.30-15.30
Piątek
7.30-15.00

Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

Starostwo Powiatowe
w Skarżysku-Kamiennej
www.spskarzysko.bip.doc.pl

Dziennik Ustaw
http://dziennikustaw.gov.pl
Monitor Polski
http://monitorpolski.gov.pl

Urząd Gminy Łączna