A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa nowego ciągnika rolniczego
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2007
 • UCHWAŁA Nr 14/IV/2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia 25 czerwca 2007 roku

  UCHWAŁA Nr 14/IV/2007
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 25 czerwca 2007 roku
  w sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),w związku z art.163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 . Prawo o ustroju sądów powszechnych (DZ.U. Nr 98 poz.1070 z póz. zm ) Rada Gminy uchwala, co następuje:


  § 1.
  Powołuje się zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w składzie:
  1. Chrzęszczyk Andrzej
  2. Fąfara Wojciech
  3. Kopytek Mirosław
  4. Litwiński Sławomir
  5. Starz Halina
  § 2.
  Zadaniem Zespołu jest zebranie informacji o kandydatach na ławników Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej oraz przedstawienie Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
  § 3.
  Zespół powołuje się na czas trwania kampanii wyborczej – jego działalność ustaje z dniem 31 października 2007 roku.
  § 4.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 5.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

  U Z A S A D N I E N I E

  do uchwały Nr 14/IV/07 Rady Gminy w Łącznej z dnia 25.06.2007r.


  Art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 . Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawi na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
  W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne i celowe.

  Szczegółowe zadania w/w Zespołu określa uchwała Rady Gminy w sprawie Regulaminu przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.
  Data wprowadzenia: 2008-01-03 1219
  Data upublicznienia: 2008-01-03
  Art. czytany: 1094 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna