A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2007
 • Uchwała Nr 15 / IV / 2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia 25 czerwca 2007 r.
  Uchwała Nr 15 / IV / 2007
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 25 czerwca 2007 r.


  w sprawie zmiany uchwały Nr 7/III/2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia
  27 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego Gminy Łączna na lata 2007 - 2010 oraz zadań planu kadencyjnego dotyczącego budowy i przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Łączna na lata 2007 - 2010 .


  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 5 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami /

  Rada Gminy w Łącznej uchwala co następuje :

  § 1

  § 1 pkt.1 cytowanej na wstępie uchwały po zmianie otrzymuje brzmienie:

  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czerwona Górka , Jęgrzna i Osełków.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna .

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  U z a s a d n i e n i e

  Do zadań inwestycyjnych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
  w miejscowościach Czerwona Górka , Jęgrzna dołączono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osełków. Powodem tej zmiany jest zamiar rozpoczęcia
  w 2009 r. budowy dróg wraz z ciągami pieszymi oraz ścieżkami rowerowymi i oświetleniem w miejscowościach Jaśle , Stawik , Osełków / wokół zbiornika 'JAŚLE' / . Stąd też konieczność wcześniejszej realizacji sieci kanalizacyjnej
  a w związku z tym ujęcie jej w tej uchwale.
  Data wprowadzenia: 2008-01-03 1221
  Data upublicznienia: 2008-01-03
  Art. czytany: 1026 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna