A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2007
 • Uchwała Nr 16 / IV / 2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia 25 czerwca 2007 r.


  Uchwała Nr 16 / IV / 2007
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 25 czerwca 2007 r.

  w sprawie : wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łączna oraz w Miejscowym Planie zagospodarowania Gminy Łączna .

  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym / Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/

  Rada Gminy w Łącznej uchwala co następuje :

  § 1

  1. Wyraża się zgodę na podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łączna .
  2. Wyraża się zgodę na podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łączna .

  § 2

  Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmian w Studium Uwarunkowań
  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łączna oraz
  w Miejscowym Planie Przestrzennego Zagospodarowania Gminy Łączna jak również zakres tych zmian określone zostaną uchwałą Rady Gminy w Łącznej
  w terminie późniejszym.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna .

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  U z a s a d n i e n i e

  Podjęcie tej ucwały spowodowane zostało licznymi podaniami mieszkańców
  z prośbą o zmianę w obecnie obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łączna . Zgodnie z art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ do wyłacznej właściwości Rady Gminy należy uchwalanie miejscowych planów zagospdarowania przestrzennego oraz wprowadzania do nich zmian.  Data wprowadzenia: 2008-01-03 1223
  Data upublicznienia: 2008-01-03
  Art. czytany: 1072 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna