A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2007
 • Uchwała Nr 20/IV/2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 września 2007

  Uchwała Nr 20/IV/2007
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 24 września 2007

  w sprawie przyjęcia zmienionego statutu Związku Gmin
  Gór Świętokrzyskich  Na podstawie art. 67 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 późn. zm.) uchwala się, co następuje:

  §1

  Przyjmuje się zmieniony statut Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
  w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

  §2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  §3

  Traci moc uchwała Nr 12/IV/2007 z dn. 25.06.2007r.Rady Gminy w Łącznej w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

  §4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  UZASADNIENIE

  Na podstawie art. 67 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), gestii rady gminy jest przyjęcie statutu Związku oraz jego zmiana.
  Zarząd Związku Gmin Gór Świętokrzyskich przysłał projekt zmienionego Statutu z prośbą o jego uchwalenie. Przedstawiony Statut spełnia przesłanki określone w § 67 ust. 2, dlatego też podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.  Data wprowadzenia: 2008-01-03 1314
  Data upublicznienia: 2008-01-03
  Art. czytany: 1058 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna