A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2007
 • UCHWAŁA Nr 27/VIII/2007 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ Z DNIA 30 listopada 2007r.

  UCHWAŁA Nr 27/VIII/2007
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  Z DNIA 30 listopada 2007r.

  w sprawie zmiany statutu Gminy Łączna

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591), uchwala się, co następuje.
  § 1
  Zmienia się załącznik nr 1 Statutu Gminy Łączna, poprzez zastąpienie dotychczasowej mapy Gminy Łączna przez aktualną mapę Gminy Łączna, stanowiącą załącznik do nin. uchwały.
  § 2
  Zmienia się § 16 ust 1 Statutu Gminy Łączna przez dodanie: „pkt 13 sołectwo Osełków”.
  § 3
  Zmienia się § 38 ust 2 Statutu Gminy nadając mu brzmienie: „Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym przez Radę”.
  § 4
  Zmienia się załącznik nr 3 Statutu Gminy Łączna nadając mu brzmienie:
  1. Szkoła Podstawowa im Armii Krajowej Korpus „ Jodła” w Łącznej;
  2. Szkoła Podstawowa im. E.G. Kaszyńskiego „Nurta” w Goździe;
  3. Szkoła Podstawowa im. M. Kowalskiego w Zaleziance;
  4. Szkoła Podstawowa w Klonowie;
  5. Przedszkole Samorządowe w Goździe;
  6. Gimnazjum w Zaleziance;
  7. Gmina Biblioteka Publiczna w Łącznej;
  8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej;
  9. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej

  § 5
  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
  § 6
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Łącznej.  UZASADNIENIE

  Mając na względzie zmianę w zakresie granic jednostek organizacyjnych Gminy Łączną koniecznym staje się zaktualizowanie Mapy Gminy Łączna stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu Gminy Łączna. Pozostawienie załącznika nr 1 w dotychczasowym kształcie sprawi, iż mapa Gminy Łączna stanowiąca załącznik nr 1 do statutu nie będzie zgodna z rzeczywistym przebiegiem granic. Zmiana statutu oraz stanowiących jego cześć załączników może nastąpić jedynie w drodze organu uchwałodawczego, to jest Rady Gminy.
  Zmiana określona w § 2 uchwały ma na celu uaktualnienie Statutu Gminy Łączna o nową jednostkę nie figurującą w pierwotnym brzmieniu statutu. Statut winien odpowiadać wykazowi aktualnie obowiązujących jednostek pomocniczych.
  Mając na względzie zapisy ustawy o samorządzie gminnym zasadnym stało się ujednolicenie tekstu statutu poprzez zmianę w § 38 ust 2 Statutu Gminy w Łącznej wyrazu ustalam na zatwierdzam. Rada Gminy w zakresie funkcjonowania komisji nie jest organem odpowiedzialnym za ustalanie planu prac tychże komisji. Komisje samodzielnie ustalają roczny plan prac, który następnie podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy.
  Zmiana określona w § 4 uchwały dotycząca załącznika nr 3 do Statutu Gminy Łączna ma na celu aktualizację statutu Gminy Łączna o obecnie istniejące gminne jednostki organizacyjne. Tak jak to już było podnoszone statut winien być uaktualniany o zmiany jakie następują w trakcie jego obowiązywania.


  Data wprowadzenia: 2008-01-03 1333
  Data upublicznienia: 2008-01-03
  Art. czytany: 1053 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna