A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr XL/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 18 stycznia 2018r.
» OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI
» ZARZĄDZENIE NR 9/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2018r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy
» ZARZĄDZENIE NR 9/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2018r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy
» ZARZĄDZENIE NR 9/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2018r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2007
 • UCHWAŁA NR 34/VIII/2007 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 30 listopada 2007r.

  UCHWAŁA NR 34/VIII/2007
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 30 listopada 2007r.

  w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 14 ustawy z dnia
  12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2002 r. Nr. 9, poz 84),
  uchwala się, co następuje:
  § 1
  Ustala się stawkę podatku od posiadania psów przez osoby fizyczne na terenie Gminy
  Łączna w wysokości 10 zł .
  § 2
  Zwalnia się od podatku z tytułu posiadania dwóch psów przez osoby posiadające zabudowane grunty o powierzchni do 1 hektara fizycznego.
  § 3
  Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.
  § 4
  1. Pobór podatku od posiadania psów następować będzie w drodze inkasa.
  2. Na inkasentów podatku wyznacza się sołtysów.
  3. Wynagrodzenie brutto za inkaso ustala się w wysokości 50 % zainkasowanych kwot.
  4. Wpłata podatku przez inkasentów nastąpi do Kasy Urzędu Gminy Łączna lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łączna w terminie 5 dni po upływie terminu określonego w § 3.
  5. Wpłata podatku przez opodatkowanego może nastąpić bezpośrednio do kasy Urzędu Gminy Łączna lub na rachunek Urzędu Gminy Łączna.


  § 5
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Łącznej.

  § 6
  Traci moc uchwała nr 54/X/2005 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów.

  § 7
  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącznej.

  § 8
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.


  Data wprowadzenia: 2008-01-03 1402
  Data upublicznienia: 2008-01-03
  Art. czytany: 1030 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl
  Urząd Gminy Łączna