A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pytania2: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna”
» Zarządzenie Nr 56/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 października 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 54/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 53/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 września 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2007
 • Uchwała Nr 35/VIII/2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 listopada 2007 r.

  Uchwała Nr 35/VIII/2007
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 30 listopada 2007 r.

  w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na partycypację w kosztach budowy drogi powiatowej Nr 0595 T Klonów – Brzezinki

  Na podstawie art.18 ust .2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym / Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 /
  Rada Gminy w Łącznej uchwala , co następuje :

  § 1

  Rada Gminy w Łącznej wyraża zgodę na zabezpieczenie w budżecie gminy na 2008 r. środków finansowych na partycypację w kosztach budowy drogi powiatowej Nr 0595 T Klonów – Brzezinki na odcinku 1200 m w wysokości 94 250,00 zł
  / słownie dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt zł / co stanowi 15 % udziału w następujących częściach :
   odcinek pierwszy od km 2 + 900 do km 3 + 800 – długość 900 m
  a/ wykonanie dokumentacji technicznej 2 250,00 zł / słownie : dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt zł/
  b/ wykonanie robót budowlanych 92 000,00 zł / słownie dziewięćdziesiąt dwa tysiące zł /
   w pozostałym odcinku długości 300 m - km 3 + 800 do km 4 + 100 – Gmina Łączna nie partycypuje w kosztach budowy.

  § 2

  Ostateczny koszt budowy zostanie ustalony po wykonaniu zadania. W przypadku gdy wartość inwestytcji przekroczy koszt szacunkowy , powstałą różnicę pokrywają Strony zgodnie z procentowym udziałem , w przypadku gdy wartość zadania będzie mniejsz od szacowanej nadwyżka środków finansowych zostanie przekazana Stronom na ruchenek bankowy.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Data wprowadzenia: 2008-01-03 1404
  Data upublicznienia: 2008-01-03
  Art. czytany: 1075 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna