A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2007
 • Uchwała Nr 36/VIII/2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 listopada 2007 r.

  Uchwała Nr 36/VIII/2007
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 30 listopada 2007 r.


  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich na realizację zadania :
  „ Ochrona naturalnych walorów przyrodniczych gmin Związku
  Gmin Gór Świętokrzyskich ”


  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 12 , art 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami / uchwala się co następuje :

  § 1

  Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia ze Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich na przekazanie środków oraz realizację inwestycji pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czerwona Górka , Jęgrzna oraz Osełków gm. Łączna ” .

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
  U z a s a d n i e n i e

  Gmina Łączna będąca członkiem Związku Gmin Gór Świętokrzyskich wystąpiła z wnioskiem o środki unijne dla inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czerwona Górka , Jęgrzna oraz Osełków gm. Łączna”
  Inwestycja ta ujęta została w zadaniu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pn. „Ochrona naturalnych walorów przyrodniczych gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich” w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.
  Porozumienie pomiędzy Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich a Gminą Łączna jest niezbędne do określenia warunków współpracy w zakresie realizacji inwestycji gminnej tzn. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Czerwona Górka , Jęgrzna oraz Osełków .


  Data wprowadzenia: 2008-01-03 1407
  Data upublicznienia: 2008-01-03
  Art. czytany: 1024 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna