A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» WYBORY WÓJTA GMINY ŁĄCZNA PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
» WYBORY DO RADY GMINY W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2007
 • Uchwała Nr 42/IX/2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia 27 grudnia 2007r.

  Uchwała Nr 42/IX/2007
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 27 grudnia 2007r.


  w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: od nieruchomości , rolnego
  i leśnego wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

  Na podstawie art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2002r.Nr 9 , poz.84 z późn.zm.),art.6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r.o podatku rolnym (Dz.U.z 1993r.Nr 94,poz.431 z późn.zm.)oraz art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200 , poz.1682)
  u c h w a l a s i ę , co następuje:

  § 1

  1.Zarządza się pobór w drodze inkasa podatków: od nieruchomości , rolnego oraz leśnego.

  2.Na inkasentów podatków ,o którym mowa w ust.1 wyznacza się sołtysów.

  3.Wynagrodzenie za inkaso określa się w wysokości 13 % zainkasowanych należności
  podatkowych.

  4.Wpłata podatków przez inkasentów może nastąpić bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy
  lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w terminie 5 dni po upływie terminu płatności
  każdej raty.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 3

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łączna.

  § 4

  Traci moc uchwała Nr 48/X/2005 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28.11.2005 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .  Data wprowadzenia: 2008-01-03 1432
  Data upublicznienia: 2008-01-03
  Art. czytany: 1522 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna