A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2018
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2007
 • Uchwała Nr 49 / IX / 2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia 27 grudnia 2007r

  Uchwała Nr 49/IX/2007
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 27 grudnia 2007 roku

  w sprawie : ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku
  budżetowego.

  Na podstawie art..191 ust.2,3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
  publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) uchwala się co następuje:

  §1

  1. Ustala się wydatki budżetu Gminy, które nie wygasają z upływem roku
  budżetowego 2007 w wysokości 246 800 zł .
  2. Ustala się ostateczny termin realizacji wydatków określonych w § 1
  na dzień 31.06.2008r.

  §2

  1.Ustala się plan finansowy wydatków określonych w § 1 według klasyfikacji wydatków:

  Dział Rozdział § NAZWA Kwota
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 166 000,00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 166 000,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 166 000,00
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 35 000,00
  60016 Drogi publiczne gminne 35 000,00
  4270 Zakup usług remontowych 35 000,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 32 800,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 32 800,00
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 32 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
  4300 Zakup usług pozostałych 300,00
  926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 13 000,00
  92695 Pozostała działalność 13 000,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 000,00
  Razem 246 800,00

  2. W dziale 010 kwota 63 000zł dotyczy kanalizacji Łączna-Osełków-Gózd,
  kwota 38 000zł dot. wodociągu Czerwona Górka, kwota 65 000 dot.kanalizacji
  Kamionki-Czerwona Górka-Jęgrzna

  § 3
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 4
  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącznej i wchodzi
  w życie z dniem podjęcia.  Data wprowadzenia: 2008-01-03 1444
  Data upublicznienia: 2008-01-03
  Art. czytany: 1689 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna