A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna'
» Zarządzenie Nr 63/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 62/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 61/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 60/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 roku
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2007R
 • ZARZĄDZENIE NR 14/2007 Wójta Gminy Łączna z dnia 26 marca 2007r.

  ZARZĄDZENIE NR 14/2007

  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 26 marca 2007r.


  w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy
  Na podstawie art. 110 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) oraz wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 13 marca 2007r. zarządzam,
  co następuje:

  § 1.

  Upoważniam Panią Monikę Marcisz - starszego pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, w czasie nieobecności w pracy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

  § 2.

  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej.

  § 3.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Łączna, dn. 26.03.2007r.
  Znak: Or – 0113/01/03/2007
  P E Ł N O M O C N I C T W O


  Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz stosownie do wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 13 marca 2007r udzielam starszemu pracownikowi socjalnemu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej – Pani Monice Marcisz – pełnomocnictwa w zakresie zawierania umów cywilno prawnych w imieniu Wójta Gminy Łączna z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku Kamiennej w zakresie organizowania staży absolwenckich, prac interwencyjnych i robót publicznych.
  Powyższe pełnomocnictwo obowiązuje wyłącznie w czasie nieobecności w pracy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


  Data wprowadzenia: 2008-01-04 1354
  Data upublicznienia: 2008-01-04
  Art. czytany: 1130 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna