A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2007R
 • ZARZĄDZENIE NR 17/2007 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 kwietnia 2007r.

  Zarządzenie Nr 17/2007
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 16 kwietnia 2007r.


  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2007 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art.188 ustawy
  z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249, poz 2104)
  oraz § 10 Uchwały Nr 5/II/2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia 19 marca 2007r
  zarządzam, co następuje:

  § 1

  Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 5/II/2007 Rady Gminy w Łacznej z dnia
  19 marca 2007r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok.

  § 2

  1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 186 148,00 zł, w tym
  na dotację z budżetu państwa na zadania własne gmin, plan dochodów po zmianach
  wynosi 10 423 148,00zł.
  2. W załączniku Nr 1 Plan dochodów budżetu gminy na 2007r wprowadza się zmiany:
  a) zwiększa się dochody o kwotę 186 148,00zł w dziale:

  Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 18 060,00
  80101 Szkoły podstawowe 18 060,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 18 060,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 4 500,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 500,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 4 500,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 163 588,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 163 588,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 163 588,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 186 148,00

  § 3

  1.W § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 186 148,00 zł na wydatki
  bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne 20 919,14zł
  Plan wydatków po zmianach wynosi 10 745 148,00zł
  2. W załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetu gminy na 2007r wprowadza się zmiany:
  a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 186 148,00zł w dziale:

  Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 18 060,00
  80101 Szkoły podstawowe 18 060,00
  3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodz. 653,22
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 705,24
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 504,17
  4120 Składki na fundusz pracy 209,73
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 987,64
  852 POMOC SPOŁECZNA 4 500,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 500,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 735,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 675,00
  4120 Składki na fundusz pracy 90,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 163 588,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 163 588,00
  3240 Stupendia dla uczniów 163 588,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 186 148,00

  b) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 3 052,99zł w działach:

  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 052,99
  80101 Szkoły podstawowe 3 052,99
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 052,99

  c) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3 052,99 zł w działach:

  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 052,99
  80101 Szkoły podstawowe 3 052,99
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 700,00
  4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 717,99
  4430 Różne opłaty i składki 455,00
  4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych 180,00

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


  Data wprowadzenia: 2008-01-04 1401
  Data upublicznienia: 2008-01-04
  Art. czytany: 1007 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna