A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna'
» Zarządzenie Nr 63/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 62/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 61/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 60/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 roku
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2007R
 • ZARZĄDZENIE NR 18/2007 Wójta Gminy Łączna z dnia 8 maja 2007r.

  Zarządzenie Nr 18/2007
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 8 maja 2007r.


  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2007 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art.188 ustawy
  z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249, poz 2104)
  oraz § 10 Uchwały Nr 5/II/2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia 19 marca 2007r
  zarządzam, co następuje:

  § 1

  Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 5/II/2007 Rady Gminy w Łacznej z dnia
  19 marca 2007r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok.

  § 2

  1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 14 107,00 zł.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 10 437 255,00 zł

  2. W załączniku Nr 1 Plan dochodów budżetu gminy na 2007r wprowadza się zmiany:
  a) zwiększa się dochody o kwotę 14 107, 00zł w dziale:

  Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 474,00
  01095 Pozostała działalność 2 474,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom( związkom gmin) ustawami 2 474,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 11 633,00
  85295 Pozostała działalność 11 633,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 11 633,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 14 107,00

  § 3

  1.W § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 14 107,00 zł na wydatki bieżące
  Plan wydatków po zmianach wynosi 10 759 255,00zł
  2. W załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetu gminy na 2007r wprowadza się zmiany:
  a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 14 107,00 zł w dziale:

  Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 474,00
  01095 Pozostała działalność 2 474,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49,33
  4430 Różne opłaty i składki 2 424,67
  852 POMOC SPOŁECZNA 11 633,00
  85295 Pozostała działalność 11 633,00
  3110 Świadczenia społeczne 11 633,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 14 107,00

  b) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 12 350,00zł w działach:

  600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 100,00
  60016 Drogi publiczne gminne 100,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 000,00
  75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego 1 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 650,00
  80110 Gimnazja 8 650,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 4 650,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 2 600,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 600,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 150,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00
  Ogółem zmniejszenia wydatków 12 350,00

  c) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 12 350,00 zł w działach:

  600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 100,00
  60014 Drogi publiczne powiatowe 100,00
  4520 0płaty na rzecz budżetów jst 100,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 000,00
  75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego 1 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 650,00
  80110 Gimnazja 8 650,00
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 600,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 250,00
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych 800,00
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 000,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 2 600,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 600,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 600,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 12 350,00

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


  Data wprowadzenia: 2008-01-04 1402
  Data upublicznienia: 2008-01-04
  Art. czytany: 1030 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna