A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2007R
 • ZARZĄDZENIE NR 42/2007 Wójta Gminy Łączna z dnia 31 lipca 2007 r.

  Zarządzenie Nr 42/2007
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 31 lipca 2007r.


  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2007 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art.188 ustawy
  z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249, poz 2104)
  oraz § 10 Uchwały Nr 5/II/2007 Rady Gminy w Łącznej z dnia 19 marca 2007r
  zarządzam, co następuje:

  § 1

  Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 5/II/2007 Rady Gminy w Łacznej z dnia
  19 marca 2007r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok.

  § 2
  1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 12 537,00zł, na dotację
  celową.Plan dochodów po zmianach wynosi 10 596 818,00zł.
  2. W załączniku Nr 1 Plan dochodów budżetu gminy na 2007r wprowadza się zmiany:

  a) zwiększa się dochody o kwotę 12 537,00 zł w dziale:

  Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 000,00
  75011 Urzędy Wojewódzkie 10 000,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 10 000,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 537,00
  80195 Pozostała działalność 2 537,00
  2030 Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2 537,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 12 537,00

  § 3

  1. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 12 537,00zł na wydatki bieżące.
  Plan wydatków po zmianach wynosi 10 918 818,00 zł
  2. W załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetu gminy na 2007r wprowadza się zmiany:

  b) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 12 537,00 zł w działach:

  Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 000,00
  75011 Urzędy Wojewódzkie 10 000,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 400,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 580,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 820,00
  4260 Zakup energii 2 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 700,00
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 500,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 537,00
  80195 Pozostała działalność 2 537,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 537,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 12 537,00

  b) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 7 600,00 zł w działach:

  Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 000,00
  75023 Urzędy gmin 3 000,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 000,00
  80101 Szkoły podstawowe 4 000,00
  4270 Zakup usług remontowych 4 000,00
  851 OCHRONA ZDROWIA 100,00
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00
  926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 500,00
  92695 Pozostała działalność 500,00
  4300 Zakup usług pozostałych 500,00
  Ogółem zmniejszenia wydatków 7 600,00

  c) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 7 600,00zł w działach:

  Dział Rozdział § NAZWA Kwota planu
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 000,00
  75023 Urzędy gmin 3 000,00
  4270 Zakup usług remontowych 3 000,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 000,00
  80101 Szkoły podstawowe 4 000,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00
  851 OCHRONA ZDROWIA 100,00
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100,00
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 100,00
  926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 500,00
  92695 Pozostała działalność 500,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 7 600,00

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dnie wydania.


  Data wprowadzenia: 2008-01-10 0913
  Data upublicznienia: 2008-01-10
  Art. czytany: 992 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna