A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna'
» Zarządzenie Nr 63/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 62/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 61/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 60/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 roku
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2007R
 • ZARZĄDZENIE NR 62/2007 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 28 listopada 2007r.

  ZARZĄDZENIE NR 62/2007

  WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 28 listopada 2007r.

  w sprawie: powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji
  niejawnych.


  Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 i z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.) z a r z ą d z a m, co następuje:  § 1
  Powołuję na PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH w Urzędzie Gminy w Łącznej Pana Mirosława Kopytek - wobec spełnienia przez Pana warunków określonych w art. 18 ust. 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych.
  § 2
  Zadania Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
  § 3
  Realizację postanowień zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych.
  § 4
  Zobowiązuje się Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych do zapoznania z treścią niniejszego zarządzenia pracowników Urzędu, zakres czynności których ma związek z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych.

  § 5
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .  Załącznik do Zarządzenia Nr 62/2007
  z dnia 28 listopada 2007r.

  Z A D A N I A

  PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
  w Urzędzie Gminy w Łącznej.  Do zadań Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych – wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz z rozporządzeń wykonawczych do tejże ustawy – należy przede wszystkim:

  1) odpowiedzialność za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji
  niejawnych;
  2) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej;
  3) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
  4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
  5) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
  6) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji;
  7) szkolenie pracowników Urzędu w zakresie ochrony informacji niejawnych na zasadach określonych w rozdziale 8.
  8) wydawanie zaświadczeń stwierdzających odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony
  informacji niejawnych,
  9) współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa.
  10) informowanie na bieżąco kierownika jednostki organizacyjnej o przebiegu współpracy ze służbami ochrony państwa.
  11) opracowanie planu postępowania z materiałami zawierającymi wiadomości niejawne stanowiące tajemnicę państwową – w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.
  12) wyjaśnianie okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych – i zawiadamianie kierownika jednostki organizacyjnej oraz właściwej służby ochrony państwa.
  13) opracowanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową – oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” – uzyskując ich zatwierdzenie przez kierownika jednostki organizacyjnej.
  14) przeprowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających – na pisemne polecenie kierownika jednostki organizacyjnej – w odniesieniu do pracowników jednostki zatrudnionych na stanowiskach i przy pracach związanych z dostępem do informacji stanowiących tajemnicę służbową.
  15) wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa – upoważniających do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową – przekazywanie ich osobom sprawdzonym i zawiadamianie o tym kierownika jednostki organizacyjnej.
  16) odmawianie wydawania poświadczeń bezpieczeństwa.
  17) zawiadamianie – na piśmie – kierownika jednostki organizacyjnej o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa.
  18) przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających, które łączą się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową.
  19) prowadzenie wykazów stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych.
  20) prowadzenie ewidencji osób, które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa, a także osób, które zajmują stanowiska lub wykonują prace, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone”.
  21) wnioskowanie wyznaczenia pracownika kancelarii tajnej, w przypadku zaistnienia potrzeby jej utworzenia.


  Data wprowadzenia: 2008-02-06 1205
  Data upublicznienia: 2008-02-06
  Art. czytany: 1737 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna