A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 4/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
» ZARZĄDZENIE Nr 3/ 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 17 stycznia 2019 roku
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
 • Przetargi
 • 2008r.
 • Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej , zabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Zagórze gm. Łączna

  Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej , zabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Zagórze gm. Łączna

  Ogłoszenie o przetargu

  Wójt Gminy Łączna ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej , zabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Zagórze gm. Łączna, oznaczonej numerem działki 49/3 o pow. 800m², właściciel Gmina Łączna - w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity DzU. Z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm. ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.08.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU. Z 2004r.,nr 207, poz.2108 ).
  Nieruchomość zabudowana jest budynkiem po byłym pawilonie handlowym o pow. użytkowej 70,68m², murowanym, parterowym, nie podpiwniczonym.
  Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łączna nieruchomość położona jest na ternach przeznaczonych pod zabudowę zagrodową.
  Cena wywoławcza wynosi 19 500,00zł. ( słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych) + 22% VAT.
  Wadium zostało ustalone na kwotę 2 000,00zł. ( słownie: dwa tysiące złotych).
  Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Łączna : 69852000072003002940180001 Bank Spółdzielczy w Suchedniowie o/Łączna. Wpłaty należy dokonać do dnia 09.10.2008r.
  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
  Wpłacone wadium podlega:
   zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu.
   przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg do zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu.
   zwrotowi- uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
  Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Nabywca nieruchomości.
  Przy zakupie nieruchomość przez osoby będące cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia
  24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Tekst jednolity DzU. Z 2004r Nr 167, poz.1758 ze zm. ) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

  Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 10 października 2008r. do godz. 9 °°
  w Urzędzie Gminy Łączna Kamionki 60, 26-140 Łączna.
  Część jawna przetargu odbędzie się 14 października o godz. 14°° w Urzędzie Gminy Łączna
  Kamionki 60 gm. Łączna

  Pisemna oferta powinna zwierać:
  1. imię i nazwisko oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
  2. datę sporządzenia oferty,
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. oferowana cenę i sposób jej zapłaty,
  5. do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

  W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Łączna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

  Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Łączna , pokój nr 6 lub telefonicznie – 041 2548964.

  WÓJT GMINY
  mgr inż. Romuald Kowaliński


  Data wprowadzenia: 2008-09-15 0934
  Data upublicznienia: 2008-09-15
  Art. czytany: 1827 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna