A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2008
 • UCHWAŁA Nr 11/XVI/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 25 kwietnia 2008r.


  UCHWAŁA Nr 11/XVI/2008
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 25 kwietnia 2008r.


  w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych zatrudnionych
  w jednostkach organizacyjnych Gminy Łączna.


  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.) u c h w a l a s i ę, co następuje :


  § 1.

  Dla sporządzania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w jednostkach organizacyjnych Gminy Łączna :

  a) ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w wysokości - 700,- zł

  b) ustala się wartość jednego punktu w kwocie – 5,- zł

  § 2

  Zobowiązuje się kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Łączna do sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego uwzględniającej najniższe wynagrodzenie i wartość i wartość jednego punktu określone niniejszą uchwałą.

  § 3

  Traci moc uchwała nr 24/VII/2004 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 września 2004 roku
  w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Łączna

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

  U Z A S A D N I E N I E
  do Uchwały Nr 11/XVI/2008 r.
  z dnia 25 kwietnia 2008 r.

  Zgodnie z powołanym na wstępie uchwały rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu Tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego sporządza pracodawca w oparciu o tabelę punktową podaną w rozporządzeniu . Stawka wynagrodzenia zasadniczego to suma najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kat. zaszeregowania oraz iloczynu liczby punktów w poszczególnych kategoriach. Zmiany w/w wartości mają na celu dostosowanie tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego do aktualnych stanowisk pracy i możliwości finansowych gminnych jednostek organizacyjnych.

  TABELA PUNKTOWA ROZPIĘTOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH
  KATEGORII ZASZEREGOWANIA


  Kategorie zaszeregowania
  Liczba punktów
  I najniższe
  wynagrodzenie - 20
  zasadnicze
  II 21-35
  III 36-50
  IV 51-65
  V 66-80
  VI 81-95
  VII 96-110
  VIII 111-125
  IX 126-140
  X 141-160
  XI 161-180
  XII 181-200
  XIII 201-220
  XIV 221-240
  XV 241-260
  XVI 261-280
  XVII 281-300
  XVIII 301-320
  XIX 321-340
  XX 341-365
  XXI 366-390
  Np. w kat. VII liczba punktów wynosi od 96 do 110.
  Przy najniższym wynagrodzeniu 500,- zł i wartości punktu 4,- zł wynagrodzenie zasadnicze będzie wynosić :
  VII kat. - 884 zł - 940 zł
  Tj. 500,- zł + 96 x 4 zł = 884 zł
  500,- zł + 110 x 4 zł = 940 zł

  Najniższe wynagrodzenie w I kat. Zaszeregowania ustala rada gminy , natomiast wartość jednego punktu w zł ustala pracodawca w porozumieniu z radą gminy.
  Należy dodać , że ustalenie w Tabeli najniższego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 500,- zł nie pozostaje w związku z najniższym wynagrodzeniem w kraju , które od 01.01.2001r. wynosi 760,- zł i jest powszechnie obowiązujące.
  Dotychczasowe wynagrodzenia pracowników poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy będą się mieścić w kategoriach zaszeregowania sporządzonych w oparciu o wartości kwotowe uchwalone przez Radę Gminy.

  T A B E L A S T A W E K
  Najniższe wynagrodzenie – 500,-
  Wartość punktu – 5,-

  Kategorie zaszeregowania
  Stawka wynagrodzenia zasadniczego
  ( zł )
  I 500 – 600
  II 605 – 675
  III 680 – 750
  IV 755 – 825
  V 830 – 900
  VI 905 – 975
  VII 980 – 1050
  VIII 1055 – 1125
  IX 1130 – 1200
  X 1205 – 1300
  XI 1305 – 1400
  XII 1405 – 1500
  XIII 1505 – 1600
  XIV 1605 – 1700
  XV 1705 – 1800
  XVI 1805 – 1900
  XVII 1905 – 2000
  XVIII 2005 – 2100
  XIX 2105 – 2200
  XX 2205 – 2325
  XXI 2330 - 2450  Data wprowadzenia: 2008-12-22 1342
  Data upublicznienia: 2008-12-22
  Art. czytany: 1089 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna