A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr XL/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 18 stycznia 2018r.
» OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI
» ZARZĄDZENIE NR 9/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2018r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy
» ZARZĄDZENIE NR 9/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2018r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy
» ZARZĄDZENIE NR 9/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 stycznia 2018r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2008
 • Uchwała Nr 20/XIX/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 4 sierpnia 2008 roku

  Uchwała Nr 20/XIX/2008
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 4 sierpnia 2008 roku

  w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kamionki na lata 2008-2020”

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

  § 1.
  Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Kamionki na lata 2008-2020”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 3.
  Uchwala podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącznej.

  § 4.
  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


  UZASADNIENIE

  Odnowa wsi jest procesem kształtowania warunków życia na obszarach wiejskich, którego animatorem i podmiotem jest lokalna społeczność. Celem tego procesu jest podnoszenie standardu życia i jego jakości przy zachowaniu tożsamości wsi, jej kultury materialnej i duchowej oraz walorów przyrodniczych.
  „Plan Odnowy Miejscowości Kamionki na lata 2008-2020” jest dokumentem zatwierdzonym uchwałą Zebrania Wiejskiego Miejscowości Kamionki z dnia 20 kwietnia 2008 roku. Plan został wypracowany metodami oddolnymi przy wsparciu grupy ludzi zainteresowanych podjęciem działań na rzecz swojej „małej ojczyzny”.
  Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości przez Rade Gminy jest niezbędne przy ubieganiu się o zewnętrzne wsparcie finansowe na rzecz działań w danej miejscowości, zwłaszcza z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Podstawowym elementem tego działania jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturalną i przyrodniczą. Odnowa powinna również dostosowywać wieś do wymogów współczesności, do pełnienia nowych funkcji zarówno wobec społeczności lokalnej, jak i całego społeczeństwa. Odnowa wsi to przede wszystkim proces uaktywniania podstawowego zasobu, jakim dysponuje wieś, czyli zaangażowania mieszkańców, mobilizacja ich sił i wszystkich innych dostępnych zasobów.


  Data wprowadzenia: 2008-12-22 1359
  Data upublicznienia: 2008-12-22
  Art. czytany: 727 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl
  Urząd Gminy Łączna