A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 4/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
» ZARZĄDZENIE Nr 3/ 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 17 stycznia 2019 roku
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
 • Przetargi
 • 2008r.
 • Przetarg nieograniczony na 'Zakup 1 sztuki Koparko-Ładowarki wraz z osprzetem'

  Ogłoszenie o zamówienie

  1. Zamawiający: Gmina Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna.

  2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

  3. Rodzaj zamówienia: Dostawa

  3.1.Przedmiot zamówienia: „Zakup 1 sztuki Koparko – Ładowarki wraz z osprzętem ” .
  Wymogi niezbędne dla Koparko - Ładowarki:
  - napęd na 4 koła,
  - łyżka ładowarka uniwersalna + widły,
  - głębokość kopania 5 - 6 m.,
  - silnik ekologiczny z turbodoładowaniem minimalna moc 98 KM,
  - Sprzęt sprawny używany - rok produkcji 2002,
  Ponadto sprzęt powinien posiadać osprzęt sprawny poniżej wyszczególniony:
  Kabina kompletna:
  Licznik motogodzin Koparko – Ładowarki musi posiadać nie naruszone plomby.
  Koparko – Ładowarki z zerwaną lub uszkodzoną plombą nie będą podlegały pod kryteria oceny.
  Osprzęt koparkowy:
  - wysięgnik koparkowy teleskopowy przesuwany na ramie tylnej,
  - ramię koparki o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe),
  - łyżki koparkowe o szerokości ok. 500 – 700 mm.,300 – 400 mm, skarpówka ,
  Osprzęt ładowarkowy:
  - Łyżka ładowarkowa, wieloczynnościowa /otwierana/ z widłami
  Wyposażenie dodatkowe:
  - gaśnica , trójkąt ostrzegawczy, apteczka,
  - instrukcja w języku polskim,
  - katalog części zamiennych w języku polskim.

  4. Sposób składania ofert
  * Oferent ma prawo złożyć jedną ofertę.
  * Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz ustawą - prawo zamówień publicznych na wzorze załączonym do niniejszej specyfikacji (załącznik nr 2).
  * Oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia że licznik motogodzin Koparko – Ładowarki posiada nie naruszone plomby.
  * Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  * Oferta musi być napisana czytelnie pismem maszynowym, wydrukowana na komputerze w języku polskim, oraz zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa.
  * Wszystkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą/e ofertę wraz z datą.
  Oferty należy składać pisemnie na adres: Urząd Gminy w Łącznej, 26 – 140 Łączna, Kamionki 60 , w sekretariacie Urzędu z dopiskiem 'Koparko - Ładowarka', w terminie do dnia 19.01.2009 roku, do godz. 12,00.
  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w tym samym dniu o godzinie 13.00, w pok. 2.
  Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
  Termin związania ofertą
  Zamawiający ustala termin związania ofertą na 30 dni zgodnie z art. 85 ust. l pkt l ustawy prawo zamówień publicznych.
  Termin wykonania zamówienia
  Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 31.01.2009 roku
  5. Informacje dodatkowe
  Uprawnionym ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z oferentami jest Pan Grzegorz Giza tel. 041 25 48 465, e-mail zgklaczna@tlen.pl ,


  Data wprowadzenia: 2008-12-30 1152
  Data upublicznienia: 2008-12-30
  Art. czytany: 2714 razy

  » SIWZ wraz z załącznikami - rozmiar: 62976 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna