A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wynik naboru partnera
» ZARZĄDZENIE Nr 6/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019 r.
» ZARZĄDZENIE Nr 5/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019 r.
» OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łączna
» OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łączna
 • Komunikaty
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Łączna

  Łączna dn. 02.03.2009  OBWIESZCZENIE


  Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 pkt 3 Ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r.


  Wójt Gminy Łączna informuje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „wydobywaniu piaskowca kwarcytowego ze złoża „Bukowa Góra” w związku z udokumentowaniem zasobów geologicznych bilansowych w kierunku zachodnim i do rzędnej + 340m n.p.m.”
  -organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Łączna
  -organem właściwym do dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce.
  Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Łączna w Wydziale Technicznym Kamionki 60, 26-140 Łączna.
  Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można wnosić w formie pisemnej, ustnej do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia tj. od dnia 02.03.2009 r.
  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łączna .


  Data wprowadzenia: 2009-03-04 1108
  Data upublicznienia: 2009-03-04
  Art. czytany: 2052 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2009-03-04
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna