A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2008R
 • Zarządzenie Nr 14/2008 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 czerwca 2008r.

  Zarządzenie Nr 14/2008
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 16 czerwca 2008r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2008 rok.

  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art.188 ustawy
  z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249, poz 2104)
  oraz § 11 Uchwały Nr 8/XV/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 19 marca 2008r
  zarządzam, co następuje:

  § 1

  Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 8/XV/2008r. Rady Gminy w Łącznej z dnia
  19 marca 2008r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok.

  1. W załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetu gminy na 2008r zwiększa się wydatki budżetu o kwotę
  3 020,00 zł, oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 3 020,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
  niniejszego zarządzenia.
  § 2

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 14/2008
  z dnia 16 czerwca 2008r.

  Zmiany w budżecie gminy na 2008r.
  I. Wydatki budżetowe:

  Dział Rozdział § NAZWA Zwiększenia Zmniejszenia
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 500,00 500,00
  60016 Drogi publiczne gminne 500,00 500,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 500,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2 000,00
  75818 Rezerwy ogółne i celowe 2 000,00
  4810 Rezerwy ogółne i celowe 2 000,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 120,00 120,00
  80101 Szkoły podstawowe 120,00 120,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 40,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych 120,00
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych 80,00
  926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2 400,00 400,00
  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 400,00 400,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 400,00
  92695 Pozostała działalność 2 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
  Ogółem wydatki 3 020,00 3 020,00


  Data wprowadzenia: 2009-03-19 1333
  Data upublicznienia: 2009-03-19
  Art. czytany: 775 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna