A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 750 000,00 PLN dla Gminy Łączna”
» OGŁOSZENIE- Konopie przemysłowe
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2018 roku.
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2008R
 • Zarządzenie Nr 19/2008 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 lipca 2008r.


  Zarządzenie Nr 19/2008
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 15 lipca 2008r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2008 rok.

  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art.188 ustawy
  z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249, poz 2104)
  oraz § 11 Uchwały Nr 8/XV/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 19 marca 2008r
  zarządzam, co następuje:

  § 1

  Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 8/XV/2008r. Rady Gminy w Łącznej z dnia
  19 marca 2008r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok.

  1. W załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetu gminy na 2008r zwiększa się wydatki budżetu o kwotę
  32 620,00 zł, oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 32 620,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
  niniejszego zarządzenia.
  § 2

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 19/2008
  z dnia 15 lipca 2008r.

  Zmiany w budżecie gminy na 2008r.
  I. Wydatki budżetowe:

  Dział Rozdział § NAZWA Zwiększenia Zmniejszenia
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 750,00 750,00
  60014 Drogi publiczne powiatowe 750,00
  4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 750,00
  60016 Drogi publiczne gminne 0,00 750,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 750,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6 650,00
  75818 Rezerwy ogółne i celowe 6 650,00
  4810 Rezerwy ogólne i celowe 6 650,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 24 500,00 24 500,00
  80101 Szkoły podstawowe 16 500,00 16 500,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 957,00
  4270 Zakup usług remontowych 5 500,00
  4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00
  4430 Różne opłaty i składki 43,00 0,00
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 000,00 0,00
  80110 Gimnazja 8 000,00 8 000,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00
  4270 Zakup usług remontowych 8 000,00
  851 OCHRONA ZDROWIA 720,00 720,00
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 720,00 720,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 720,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 300,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 420,00
  926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 6 650,00 0,00
  92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 4 000,00 0,00
  4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00
  92695 Pozostała działalność 2 650,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
  4270 Zakup usług remontowych 1 300,00
  4300 Zakup usług pozostałych 350,00
  Ogółem wydatki 32 620,00 32 620,00


  Data wprowadzenia: 2009-03-19 1343
  Data upublicznienia: 2009-03-19
  Art. czytany: 951 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna