A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2008R
 • ZARZĄDZENIE Nr 24 / 2008 Wójta Gminy Łączna z dnia 22.09. 2008 r.

  ZARZĄDZENIE Nr 24 / 2008
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 22.09. 2008 r.

  w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw wdrażania Programu Integracji Społecznej w Gminie Łączna w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

  W związku z przystąpieniem do wykonywania Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich finansowanego z umowy pożyczki nr 7358 POL, zawartej w dniu 07 kwietnia 2007 r. pomiędzy Rządem Polskim a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, w oparciu o Porozumienie zawarte między Gminą Łączna a Zarządem Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18.01.2008, działając na podstawie art. 7 ust.1, art. 9 ustawy
  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591
  z późniejszymi zmianami) oraz zatwierdzonego „Podręcznika Operacyjnego Realizacji Programu Integracji Społecznej” zarządzam co następuje.


  §1

  Powołuję Zespół Roboczy Programu Integracji Społecznej w gminie Łączna ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w następującym składzie:
  1. Anna Kopeć – Koordynator Zespołu
  2. Romuald Kowaliński –Członek Zespołu
  3. Anna Chudzik - Członek Zespołu
  4. Bernardyna Wasińska – Członek Zespołu
  5. Stanisław Starz - Członek Zespołu
  6. Beata Kołda – Członek Zespołu
  7. Zofia Chrzęszczyk – Członek Zespołu
  8. Agnieszka Łutczyk – Członek Zespołu
  9. Małgorzata Połeć – Członek Zespołu
  10. Urszula Wilkosz – Członek Zespołu

  §2

  Do zadań Zespołu Roboczego należy nadzór nad wdrażaniem Programu w Gminie, a w szczególności:
   koordynacja prac nad opracowaniem / aktualizacją strategii rozwiązywania problemów społecznych;
   informowanie mieszkańców i organizacji pozarządowych o wdrażaniu PIS na organizowanych w tym celu spotkaniach, na swoich stronach internetowych, na tablicach ogłoszeń
  i w lokalnych publikacjach wydawanych przez gminę;
   opracowanie planu działania;
   ogłaszanie zaproszeń do składania ofert, przyjmowanie i ocenę ofert, podpisywanie kontraktów oraz prowadzenie rozliczeń finansowych z usługodawcami;
   prowadzenie rachunkowości związanej z realizacją usług;
   przesyłanie do ROPS informacji służących planowaniu finansowemu;
   przesyłanie do ROPS wniosków o przekazanie środków finansowych wraz z odpowiednią dokumentacją, zgodnie z procedurami określonymi w Rozdziale nr 3;
   prowadzenie monitoringu realizacji działań w gminie;
   sporządzanie sprawozdań finansowych i operacyjnych dotyczących realizacji Programu;
   obsługę on-line informatycznego systemu monitorowania i zarządzania operacyjnego
  i finansowego MIS;
   współpracę z Konsultantem Regionalnym w zakresie realizacji Programu, w tym zapewnienie warunków dla realizacji działań podejmowanych na terenie gmin.

  §3

  W celu realizacji w/w zadań Zespół Roboczy współpracuje z właściwymi wydziałami i instytucjami gminnymi, może również występować z wnioskiem o włączenie w działania Zespołu inne osoby
  i instytucje.

  §4

  Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania


  Data wprowadzenia: 2009-04-07 1212
  Data upublicznienia: 2009-04-07
  Art. czytany: 853 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna