A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2009
 • UCHWAŁA Nr XXIV/6/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 stycznia 2009 roku

  UCHWAŁA Nr XXIV/6/2009

  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 stycznia 2009 roku

  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łączna na lata 2009-2015.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  § 1.
  Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łączna na lata 2009-2015, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

  § 2.
  Traci moc uchwała Nr 35/V/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 28 czerwca 2006 r.
  w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

  § 3.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 4.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Uzasadnienie

  do uchwały Nr XXIV/6/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łączna na lata
  2009-2015.  Zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne, a także konieczność stworzenia nowych i doprecyzowania wcześniejszych celów i zadań, zawartych w realizowanej „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych” z roku 2006, stworzyło konieczność opracowania nowego dokumentu, jakim jest „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łączna na lata 2009-2015”. Stało się to niezbędne przede wszystkim wobec możliwości ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Pozwoli to również na jeszcze bardziej efektywne zarządzanie Gminą w najbliższych latach.

  Prace związane ze zbieraniem niezbędnych danych oraz przygotowywaniem poszczególnych elementów Strategii były prowadzone przez zespół osób, przede wszystkim pracowników Urzędu Gminy, radnych i reprezentantów szeregu organizacji i instytucji z terenu Gminy oraz przy współpracy konsultantów. Po spotkaniach warsztatowych oraz dyskusjach w zespołach problemowych, prowadzonych w okresie wrzesień – listopad 2008 roku, powstały konkretne modyfikacje kierunków rozwoju Gminy na lata 2009 – 2015.
  Data wprowadzenia: 2009-06-16 1423
  Data upublicznienia: 2009-06-16
  Art. czytany: 907 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna