A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 750 000,00 PLN dla Gminy Łączna”
» OGŁOSZENIE- Konopie przemysłowe
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2018 roku.
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2009R
 • ZARZĄDZENIE NR 9 / 2009 Wójta Gminy Łączna z dnia 2 kwietnia 2009 r.

  ZARZĄDZENIE NR 9 / 2009

  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 2 kwietnia 2009 r.

  w sprawie powołania Gminnej Komisji Oceniającej d/s oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej

  W związku z przystąpieniem do wykonywania Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich finansowanego z umowy pożyczki nr 7358 POL, zawartej w dniu 07 kwietnia 2007 r. pomiędzy Rządem Polskim a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, w oparciu o Porozumienie zawarte między Gmina Łączna a Zarządem Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18.01.2008, działając na podstawie art. 7 ust.1, art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591
  z późniejszymi zmianami) oraz zatwierdzonego „Podręcznika Operacyjnego Realizacji Programu Integracji Społecznej” zarządzam , co następuje.

  §1.
  Powołuję Komisję Oceniającą do oceny składanych ofert w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej
  w następującym składzie:
  1. Mirosław Kopytek – Przewodniczący Komisji
  2. Anna Chudzik – Sekretarz Komisji
  3. Zofia Chrzęszczyk – Członek Komisji
  4. Bernardyna Wasińska – Członek Komisji
  5. Tadeusz Żmijewski – Członek Komisji
  §2.
  Upoważniam Komisję Oceniającą do przeprowadzenia oceny zgłoszonych ofert, w tym
  w szczególności do:
  - sprawdzenia kompletności oferty
  - oceny ofert z użyciem ustalonych kryteriów technicznych zawartych w zaproszeniu do składania ofert,
  - ustalenia rankingu kwalifikujących się ofert i dokonania wyboru oferty (ofert) najkorzystniejszej,
  - przygotowania raportu z oceny ofert zawierającego wskazania najkorzystniejszej oferty (ofert), oraz do uzasadnienia wyboru najkorzystniejszej oferty (ofert),
  - przeprowadzeniu negocjacji celem ustalenia ostatecznego kształtu umowy (jeżeli zachodzi taka potrzeba).

  §3
  W celu zapewnienia niezbędnej obiektywności oceny złożonych ofert ustalam następujące formularze i dokumenty regulujące prace Komisji Oceniającej, a mianowicie:
  1. Kryteria oceny technicznej zawarte w Zaproszeniu do składania ofert – pkt 6 (załącznik nr 1),
  2. Kryteria oceny ofert (merytoryczne) zawarte w Zaproszeniu do składania ofert - pkt 7 (załącznik nr 2),
  3. Raport z Oceny Ofert (załącznik nr 3),
  4. Oświadczenie o bezstronności członka Komisji Oceniającej (załącznik nr 4)
  5. Informacja o członkach Komisji oceniających poszczególne oferty (załącznik nr 5).

  §4.
  Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania
  Data wprowadzenia: 2009-06-17 1000
  Data upublicznienia: 2009-06-17
  Art. czytany: 803 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna