A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 74/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu
» ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Łączna
» Harmonogram dużurów Radnych Gminyb Łączna na rok 2019/2020
» ZARZĄDZENIE NR 73/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wysokości dotacji
» ZARZĄDZENIE Nr 72/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody dla Cyfrowe Sieci Multimedialne
 • Komunikaty
 • ZAWIADOMIENIE

  Łączna dnia 19.06.2009
  T /7634/2/4/09

  ZAWIADOMIENIE
  Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) oraz art. 33 pkt 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko z dnia 03 października 2008r zawiadamiam, ze na wniosek:
  Właściciela F.H.U. „WYDRYCH” BAR „ECHA LEŚNE” w miejscowości Występa 61 gm. Łączna
  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie: „budynku hotelowo-usługowego, stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą „ na terenie Zajazdu „ECHA LEŚNE” w miejscowości Występa gmina Łączna powiat Skarżysko Kamienna do wniosku załączył raport oddziaływania na środowisko wymienionej inwestycji.
  Przedsięwzięcie prowadzone będzie w obrębie własności gruntów przedsiębiorcy. Przedmiotowy teren oznaczony jest symbolem „9.UG” Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łączna zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Łącznej Nr 8/III/2004 z 06.04.2004r przewidziany do pozostawienia w dotychczasowym użytkowaniu jako element infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem ograniczeń, jakie spowoduje przebieg drogi ekspresowej KS.7, wymagających odrębnych uzgodnień z zarządem drogi, w tym możliwości przekształcenia w miejsce obsługi podróżnych.
  Zgodnie z art. 10 § 1 powołanego wyżej Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w Dziale Technicznym Urzędu Gminy w Łącznej pokój nr 7, oraz składać w tym terminie wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów.
  Po w/w terminie sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o posiadane dowody i materiały.


  Data wprowadzenia: 2009-06-24 1429
  Data upublicznienia: 2009-06-24
  Art. czytany: 2041 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna