A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» ZARZĄDZENIE NR 12 / 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 1 marca 2019 roku
» ZARZĄDZENIE NR 11 / 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2019 roku
 • Komunikaty
 • OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 'Bukowa Góra'

  Łączna, dn. 23.09.2009 r.
  Znak: T/7331/10/a/09

  OBWIESZCZENIE
  o wydaniu decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ) i w związku
  z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  informuję
  o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piaskowca kwarcytowego ze złoża „Bukowa Góra” w związku
  z udokumentowaniem zasobów geologicznych, bilansowych w kierunku zachodnim i do rzędnej +340m. n.p.m.
  Decyzja została wydana na wniosek Kopalni i Zakładu Wzbogacania Kwarcytu „Bukowa Góra” S. A., Zagórze 92, 26-140 Łączna.
  Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią podjętej decyzji oraz z dokumentacją sprawy
  w Urzędzie Gminy Łączna- Wydział Techniczny, pok. 4 w godzinach pracy urzędu.
  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Powyższe obwieszczenie umieszczono:
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna.
  • na stronie BIP Urzędu Gminy Łączna: http://www.uglaczna.bip.doc.pl


  Data wprowadzenia: 2009-09-23 1410
  Data upublicznienia: 2009-09-23
  Art. czytany: 1839 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna