A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna'
» Zarządzenie Nr 63/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 62/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 61/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 60/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 roku
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2003
 • Określenie zasady sprzedaży lokali mieszkalnych.
  UCHWAŁA Nr 28/ VI/ 2003
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 04 września 2003r.


  w sprawie : określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domu
  wielorodzinnym w miejscowości Kamionki 57, gm. Łączna .


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a/ ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /
  oraz art.34, art.35 ust.3, art. 67 i art.68 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r
  o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./
  u c h w a l a s i ę , co następuje :


  § 1.

  1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych będących
  przedmiotem najmu w budynku położonym w msc. Kamionki nr 57/ Dom Nauczyciela / gm. Łączna , stanowiącym własność Gminy Łączna .

  2. Wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi sprzedaż udziału do części wspólnych
  budynku , nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych
  lokali oraz powierzchni przynależnych lokalowi.

  3. Wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego dokonuje się sprzedaży
  gruntu w częściach ułamkowych poszczególnym nabywcom.


  § 2.

  Sprzedaż lokalu może nastąpić po uregulowaniu przez nabywcę ewentualnych zaległych czynszów lub opłat związanych z najmem lokalu .


  § 3.

  Sprzedaż lokalu odbywać się będzie za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę , stosownie do postanowień art. 67 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
  powiększoną o poniesione koszty opinii szacunkowej.
  § 4.

  1. Sprzedaż lokali następuje w systemie gotówkowym .
  2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży w wysokości 30 %, z uwzględnieniem postanowienia § 5.

  § 5.

  Przy sprzedaży lokalu w okresie do 31 marca 2004r. cenę sprzedaży
  obniża się o 50 %.


  § 6.

  Nabywca może przenieść własność lokalu na osoby trzecie po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Gminy, w szczególności – zapłaty ceny sprzedaży wraz z należnymi odsetkami ustawowymi.

  § 7

  1. Szczegółowe prawa i obowiązki stron określać będzie protokół uzgodnień spisany przez Wójta z poszczególnymi kandydatami na nabywców lokali.

  2. Koszty notarialnej umowy przeniesienia własności lokalu , powierzchni
  przynależnych do lokalu , udziału do części wspólnych budynku oraz udziału do gruntu ponosi nabywca .

  § 8

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna .

  § 9

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Data wprowadzenia: 2003-10-16 1144
  Data upublicznienia: 2003-10-16
  Art. czytany: 2114 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Brzeziński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna