A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna”
» Zarządzenie Nr 56/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 października 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 54/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 53/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 września 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 52/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 września 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2003
 • Wynagrodzenie Wójta Gminy Łączna


  U C H W A Ł A Nr 30/VI/2003
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 04 września 2003r.

  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łączna.

  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 pkt 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.
  z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 3 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 33, poz. 264)
  u c h w a l a się, co następuje:
  § 1

  Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Wójta Gminy w sposób następujący:

  a) wynagrodzenie zasadnicze - 3.200,- zł

  b) dodatek funkcyjny - 1.000,- zł

  d) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości
  20 % wynagr. zasadniczego - 640,-zł

  e) dodatek specjalny w wysokości 20 % - 840,-zł

  -----------------------------
  razem 5.680,-zł

  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Łącznej.
  § 3

  Traci moc uchwała Nr 3/I/2003r. Rady Gminy w Łącznej z dnia
  30 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łączna .

  § 4
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
  18 listopada 2002r.


  Data wprowadzenia: 2003-10-16 1155
  Data upublicznienia: 2003-10-16
  Art. czytany: 2302 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Brzeziński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna