A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 74/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu
» ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie Gminy Łączna
» Harmonogram dużurów Radnych Gminyb Łączna na rok 2019/2020
» ZARZĄDZENIE NR 73/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wysokości dotacji
» ZARZĄDZENIE Nr 72/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody dla Cyfrowe Sieci Multimedialne
 • Komunikaty
 • OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących; BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI W MIEJSCOWOŚCIACH GÓZD I ŁĄCZNA

  Łączna dnia 24.11.2009
  Znak: T/7624/1/01/09

  OBWIESZCZENIE
  o wszczęciu postępowania administracyjnego
  i wystąpieniu do organów opiniujących

  Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. – o udostępnieniu informacji
  o ochronie środowiska, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz w związku z art. 49 ustawy
  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Wójt Gminy Łączna
  zawiadamia
  o wszczęciu w dniu 23.11.2009 r. postępowania w sprawie wydania decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI
  W MIEJSCOWOŚCIACH GÓZD I ŁĄCZNA GM. ŁĄCZNA na działkach o nr ewidencyjnych:
  • Gózd obręb 2
  Sekcja 144.131.194
  45, 2/1, 3/2, 4/1, 4/2, 48/2, 49/4, 50/4, 50/3, 5/3, 5/4, 6/3, 6/2, 7/2, 163, 52, 53, 54/2, 54/1, 56, 57/2, 164/2, 59/2, 165/2, 60/2, 61/2, 62/4, 62/6, 63/2, 64/3,
  Sekcja 144.131.192
  64/4, 70, 71, 65/2, 66, 67/1, 67/2, 68, 182, 69, 72/3, 72/4, 72/5, 73/1, 73/2, 74/3, 74/4, 190/3, 190/4, 190/5, 75/5, 75/6, 78/7, 79/2, 80, 81, 82/2, 83/1, 83/2, 84, 85/2, 85/3,
  Sekcja 144.131.201
  86/2, 88/3, 88/4, 87, 89, 90/2, 91/2, 93, 94, 95/5, 95/6, 96/8, 97/5, 97/7, 98/4, 98/2, 99/6, 99/4, 100/2, 101/2, 102/2, 103/3, 104/8, 104/7, 104/4, 105/5, 105/6, 105/4, 106/4, 106/3, 107/8, 107/6, 107/5, 187/2, 109/2,
  Sekcja 144.131.153
  110/2, 111/2, 112/2, 113/3, 113/4, 114/4, 115/2, 116/3, 116/4, 117/2, 118/2, 120/2, 120/1, 120/3, 121/2, 122/2, 123/3, 123/4, 124/2, 126/2, 127/4, 127/3, 128/2, 129/2, 130/2,
  Sekcja 144.131.154
  131/2, 132/3, 132/4, 133/2, 134/2, 135/2, 136/2, 137/2, 177/6, 177/10, 177/8, 178/2, 179/3, 179/4, 180/2, 181/2, 139/2, 140/2, 141/2, 142/2, 143, 144/4, 145/2, 146/2, 147/2, 148/2, 149/2, 150/2, 151/4, 151/7, 151/3, 152/5, 153/2, 154/2, 155/3, 155/4, 156/2, 157/2, 158/3, 159/2, 160/11, 160/10, 1,
  • Jęgrzna obręb 3
  Sekcja 144.131.201
  126/2, 75, 71, 70, 69, 17/1, 63/1, 37/2, 37/1, 35/6, 58, 59, 35/5, 36, 34, 33/2, 33/1, 32/1, 31/1, 30/1, 29/1, 28/1, 27, 26, 23, 57, 22/3, 22/4, 21, 20, 19, 18/3, 18/4, 17,
  Sekcja 144.131.192
  15, 443, 14, 13,
  Sekcja 144.131.194
  12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5/15, 5/11, 4/7, 3/7, ¾, 2/6, 2/7
  • Łączna obręb 6
  Sekcja 144.131.154
  418/1, 417/11, 417/12,
  Sekcja 144.131.152
  417/10, 416/5, 415/8, 415/2, 415/6, 414/2, 413/3, 410/5, 409/6, 407/5, 406/1, 406/2, 405/5, 404/2, 400/1, 400/2, 399/6, 397/1,
  Sekcja 144.132.111
  396/1, 396/2, 444, 394/5, 393/5, 392/6, 390/4, 390/10, 389/6, 387/5, 385/5, 383/5, 382/3, 381/13, 381/5, 380/3, 380/6, 381/10, 384, 378/1, 376/4, 370/1, 369/5, 369/9, 367/3, 366/3, 365/3, 364/3, 363/3, 362/3, 361/3, 360/5, 359/1, 359/2, 359/8, 358/6, 355/7, 355/8, 354/3, 353/3, 352/3, 351/3, 1,
  Sekcja 144.132.063
  350/3, 349/2, 348/1, 348/4, 347/2, 347/14, 346/3, 255/2, 255/4, 254/2, 253/2, 252/2, 251/2, 250/2, 250/1, 249, 248, 247, 246/1, 246/2, 245,
  Sekcja 144.132.064
  244, 243/3, 243/6, 243/1, 242/2, 242/3, 421, 420, 241/1, 240/1, 240/2, 239/1, 239/2, 237/3, 236/2, 236/1, 235, 234, 233, 232, 231, 230, 229, 228,
  Sekcja 144.132.062
  443, 227, 226, 225/1, 224, 223, 222, 221, 220, 219, 218/3, 216, 214, 212/2, 433/4, 433/3, 438, 209, 207, 205, 203,
  • Czerwona Górka obręb 1
  Sekcja 144.032.062
  292, 289, 288, 283, 904, 282, 278, 277, 273, 272, 271, 264, 263/1, 262,
  Sekcja 144.132.064
  258, 257, 252, 251, 248, 247, 244, 243, 240, 239, 235, 234, 231, 230, 222, 221, 220/5, 219, 224/1, 249/2,
  Sekcja 144.132.111
  152, 155, 150, 153, 149, 148, 147, 146, 133, 132, 131, 130, 126/1, 126/3, 125/1, 122, 121, 118/1, 118/2, 117, 113, 112, 108, 106, 914, 913, 107, 105, 102, 101, 98, 97/4, 97/3, 92, 91, 88, 87, 84, 83, 80, 79, 74, 73, 70, 69, 66, 65, 64, 61, 60, 56, 55, 48, 47, 42, 41
  gmina Łączna, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie”.
  Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie
  z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.
  Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w dniu 24.11.2009 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej
  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.
  Pouczenie
  Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie BIP Urzędu Gminy pod adresem: http://www.uglaczna.bip.doc.pl.
  Skutek doręczenia następuje po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia.
  Jednocześnie informuje się, że w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z zamierzeniami inwestora w przedmiotowej sprawie
  w Urzędzie Gminy Łączna pok. nr 7 w godzinach pracy urzędu.


  Data wprowadzenia: 2009-11-25 1147
  Data upublicznienia: 2009-11-25
  Art. czytany: 2098 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna