A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 30 września 2018
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2009R
 • Zarządzenie Nr 21 / 2009 Wójta Gminy Łączna z dnia 30 czerwca 2009 r.


  Zarządzenie Nr 21 / 2009
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 30 czerwca 2009 r.


  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2009 rok.

  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art.188 ustawy
  z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249, poz 2104)
  oraz § 11 Uchwały Nr XXV/10/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 19 lutego 2009 r
  zarządzam, co następuje:

  § 1

  1.W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 107 zł na dotację celową.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 13 775 362,00 zł
  W załączniku Nr 1 Plan dochodów budżetu gminy na 2009 r zwiększa się dochody o kwotę
  1 107,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 107,00 zł.
  Plan wydatków po zmianach wynosi 17 356 362,00 zł.
  W załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetu gminy na 2009 r zwiększa się wydatki budżetu
  o kwotę 9 307,00zł, oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 8 200,00 zł zgodnie
  z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  § 2
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 21/2009
  z dnia 30 czerwca 2009r.


  Dział Rozdział § NAZWA Zwiększenia Zmniejszenia
  852 POMOC SPOŁECZNA 1 107,00 0,00
  85295 Pozostała działalność 1 107,00 0,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 107,00
  Ogółem dochody 1 107,00 0,00


  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna Nr 21/2009
  z dnia 30 czerwca 2009r.

  Dział Rozdział § NAZWA Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 700,00 700,00
  01095 Pozostała działalność 700,00 700,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00
  4300 Zakup usług pozostałych 700,00
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 000,00 7 000,00
  60016 Drogi publiczne gminne 7 000,00 7 000,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe 7 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 500,00 500,00
  75011 Urzędy wojewódzkie 500,00 500,00
  4300 Zakup usług pozostałych 500,00
  75023 Urzędy gmin 500,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 1 107,00
  85295 Pozostała działalność 1 107,00
  3110 Świadczenia społeczne 1 107,00
  Ogółem wydatki 9 307,00 8 200,00  Data wprowadzenia: 2009-12-21 1131
  Data upublicznienia: 2009-12-21
  Art. czytany: 790 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna