A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2009R
 • ZARZĄDZENIE NR 24/2009 Wójta Gminy Łączna z dnia 10 lipca 2009 r.

  ZARZĄDZENIE NR 24/2009
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 10 lipca 2009 r.

  w sprawie: ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia
  kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów
  budżetowych Gminy Łączna


  Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
  samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ), w związku z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca
  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

  § 1
  Określam maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Łączna, będących pracownikami samorządowymi, wraz z dodatkiem za wieloletnią pracę oraz dodatkiem funkcyjnym :

  1) dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej,
  2) dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej

  w wysokości 5.500 złotych .

  § 2
  1. Stawki wynagrodzenia zasadniczego, kierowników jednostek organizacyjnych,
  o których mowa w § 1, określa tabela ustalona w załączniku do niniejszego zarządzenia.
  2. Osobom, o którym mowa w ust. 1, może być przyznany dodatek funkcyjny w kwocie nie
  przekraczającej 1.000 zł.

  § 3
  Limit, o którym mowa w § 1, nie dotyczy pracowników, będących kierownikami jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

  § 4
  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Łączna.

  § 5
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2009r..
  Załącznik
  do Zarządzenia Nr 24/2009
  Wójta Gminy Łączna
  z dn. 10 lipca 2009r.  TABELA MIESIĘCZNYCH KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO


  Lp. Stanowisko Wynagrodzenie zasadnicze
  w zł
  1 2 3
  1. Kierownik jednostki budżetowej, zakładu budżetowego 2.400 – 3.750  Data wprowadzenia: 2009-12-21 1133
  Data upublicznienia: 2009-12-21
  Art. czytany: 820 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna