A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr XLIII/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 25 kwietnia 2018r.
» INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO.: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna”
» ZARZĄDZENIE NR 25/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej.
» I. SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2017 rok
» Zarządzenie Nr 24/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2009R
 • ZARZĄDZENIE Nr 25/2009 Wójta Gminy Łączna z dnia 20 lipca 2009 r.

  ZARZĄDZENIE Nr 25/2009

  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 20 lipca 2009 r.

  w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
  o awans na stopień nauczyciela mianowanego, ustalenia zasad jej pracy
  oraz wynagrodzenia.  Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr142 poz.1591z późn. zm), art. 9 g ust. 2 oraz art. 91 d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674
  z późn. zm.) w związku z wnioskiem nauczyciela o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, zarządzam, co następuje:
  § 1
  Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela
  Pana Rafała Smulczyńskiego zatrudnionego w Zespole Szkół w Goździe, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w następującym składzie:

  Przewodniczący:
  Mirosław Kopytek – przedstawiciel organu prowadzącego
  Członkowie:
  Robert Filipczak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór
  Urszula Wilkosz – dyrektor Zespołu Szkół w Goździe
  Aneta Bródka – ekspert z listy MEN,
  Anna Pietrzak – ekspert z listy MEN

  § 2
  Posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2009 r. o godzinie 12.00 w Urzędzie Gminy Łączna.
  § 3
  Tryb i zasady pracy Komisji Egzaminacyjnej określa § 12- 15 rozporządzenia..

  § 4
  Z przeprowadzenie egzaminu dla każdego eksperta ustala się wynagrodzenie w wysokości 127,60 zł brutto.
  § 5
  Komisja Egzaminacyjna zostaje rozwiązana po podpisaniu protokołu i przekazaniu dokumentacji do organu prowadzącego.

  § 6
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Data wprowadzenia: 2009-12-21 1133
  Data upublicznienia: 2009-12-21
  Art. czytany: 787 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl
  Urząd Gminy Łączna