A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» URZĄD GMINY ŁĄCZNA poszukuje pracownika na stanowisko Młodszy referent do spraw gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
» Protokół Nr XLIII/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 25 kwietnia 2018r.
» INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO.: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna”
» ZARZĄDZENIE NR 25/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej.
» I. SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2017 rok
 • Komunikaty
 • Obwieszczenie o podjęciu decyzji odmownej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na terenie 'Echa Leśne'

  Łączna, dn. 12.01.2010 r.
  Znak: T/7634/2/10/09

  OBWIESZCZENIE
  Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
  o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ) i w związku
  z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  informuję
  o podjęciu decyzji odmownej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku hotelowo-usługowego, stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie zajazdu ECHA LEŚNE w miejscowości Występa gmina Łączna”. Postępowanie to wszczęto na wniosek Pana Jerzego Wydrycha właściciela F.H.U. „WYDRYCH” BAR ECHA LEŚNE, Występa 63, 26-140 Łączna.
  Przyczyną odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezgodność lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią podjętej decyzji oraz z dokumentacją sprawy
  w Urzędzie Gminy Łączna- Wydział Techniczny, pok. 7 w godzinach pracy Urzędu.
  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  Powyższe obwieszczenie umieszczono:
  • na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Łączna oraz w miejscowości Występa.
  • na stronie BIP Urzędu Gminy Łączna: http://www.uglaczna.bip.doc.pl.


  Data wprowadzenia: 2010-01-22 0953
  Data upublicznienia: 2010-01-22
  Art. czytany: 2555 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2010-01-22
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl
  Urząd Gminy Łączna