A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2010
 • UCHWAŁA Nr XXXV/8/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 25 lutego 2010 r


  UCHWAŁA Nr XXXV/8/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 25 lutego 2010 r

  w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu rolnego


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
  Rada Gminy w Łącznej uchwala co następuje:

  § 1

  1. Rada Gminy wyraża zgodę na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Łączna, oznaczonej numerami działek 204 o pow. 0,84 ha i 166 o pow. 0,20 ha oraz 154
  o pow. 1,18 ha położonych w obrębie geod. Klonów gm. Łączna – na cele rolnicze.
  2. Dzierżawa może nastąpić na okres 3 lat.
  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2010r.
  i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącznej.
  UZASADNIENIE
  Do Uchwały NR XXXV/8/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 25 lutego 2010 r.


  Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ zgoda Rady Gminy jest potrzebna przy podejmowaniu uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących: zasad nabywania, zbywania lub wynajmowania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawa szczególna nie stanowi inaczej. Uchwała Rady Gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do trzech lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

  Zwrócić należy uwagę na okoliczność, iż dzierżawa nieruchomości objętej uchwałą ma swoje uzasadnienie ekonomiczne. Mianowicie, głównym powodem jej podjęcia jest fakt, iż zawarcie umowy dzierżawy niesie za sobą korzyści w postaci znacznych wpływów do budżetu gminy. Czynsz dzierżawny stanowi przychód gminy, który może być wykorzystywany na finansowanie jej zadań i potrzeb.

  Mając na względzie potrzeby dzierżawy działek 204, 166, 154 o łącznej pow. 2,22 ha koniecznym jest podjęcie stosownej uchwały.


  Data wprowadzenia: 2010-05-04 1038
  Data upublicznienia: 2010-05-04
  Art. czytany: 1004 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna