A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • Protokół Nr 8/XXI/2008 z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej w dniu 21 października 2008 r.

  Protokół Nr 8/XXI/2008
  z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej
  w dniu 21 października 2008 r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna
  Czas trwania posiedzenia – godz. 9.00 - 11.00

  Ad.1
  W dniu 21 października 2008 roku odbyło się XXI -e posiedzenie Rady Gminy w Łącznej bieżącej kadencji.
  Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Gminy pan Stanisław Starz, witając zebranych gości, radnych i sołtysów.
  Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Łączna Pan Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy Pan Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy Pani Alicja Miernik.

  Na liście obecności podpisy złożyło 15 radnych czyli 100% kworum Rady.
  Obrady były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad.2
  Sekretarzem obrad powołano radnego Jana Nowaka, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad.3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przedstawił zebranym proponowany porządek obrad po czym zapytał czy ktoś zgłasza uwagi bądź zastrzeżenia do porządku obrad. Proponowany porządek obrad:
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Pytania, wnioski, postulaty
  7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  8. Informacja w sprawie składanych oświadczeń majątkowych w 2008 roku.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian budżetu gminy na 2008r.
  b) rozpatrzenia skargi Henryka Nicponia z dnia 30 czerwca 2008r. na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej.

  10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
  11. Zakończenie obrad.
  Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.

  Ad. 4 i 5
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie pomiędzy sesjami jak również sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał z poprzednich sesji Rady Gminy. Sprawozdanie stanowi załącznik do nin. protokołu.
  Wójt Gminy uzupełnił sprawozdanie o informację w sprawie informatyzacji Urzędu oraz możliwości zakupu samochodu strażackiego z Komendy Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam. Temat dotyczy budżetu przyszłego roku.
  Radny Nowak - jako strażak OSP Łączna, poparł wniosek w sprawie zakupu samochodu strażackiego, stwierdzając, że gdyby doszło do zakupu to nasz stary zużyty wóz strażacki zostanie sprzedany. Poza tym z informacji jakie posiadam, skończyły się karosarze wozów strażackich. Trzeba się upewnić.

  Ad. 6 i 7
  Pytania, wnioski, postulaty.
  Radny Fąfara - zabrał głos w sprawie wozu bojowego. Dowiedziałem się, że Policja Wojewódzka ma do przekazania kilka wozów w bardzo dobrym stanie, być może za darmo. Poczyniłem już pewne starania w tym kierunku byśmy taki wóz dostali (może nawet za darmo), pod koniec tego miesiąca będę wiedział.
  Radny Ślusarczyk – jaki to jest typ samochodu, bo jak twierdził poprzednik radny Nowak nie warto karosować wozu bo to są olbrzymie koszty po naszej stronie.
  Wójt Gminy – jest to jelcz , uważam, że należałoby jeszcze prowadzić negocjacje co do ceny samochodu a cena wywoławcza jest 30.000,-zł.
  Radny Nowak – jeśli okaże się, że samochód który chcemy kupić jest dobry to nasz sprzedamy, bo są takie jednostki które nie mają wcale wozu.

  O głos poprosiła mieszkanka gminy pani Janina Łakomiec z Zagórza .
  Prosiła o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego i zniesienie strefy ochronnej w Zagórzu . Mieszkam w pobliżu Bukowej Góry, w budynku gospodarczym, bardzo zawilgoconym bo niestety nie mogę wybudować ani wyremontować domu, bo jest strefa chroniona. Jest huk i hałas z „Bukowej Góry”. Proszę o zniesienie strefy ochronnej, tak abym się mogła wybudować. Jeśli nie ma takiej możliwości, to proszę mnie wysiedlić w jakieś godne warunki. Proszę o przychylne załatwienie mojej prośby.
  Wójt Gminy – Rada Gminy podjęła pozytywną decyzję w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, natomiast nie wiem czy Rada Gminy może coś zrobić w sprawie strefy ochronnej. Musimy to sprawdzić.
  Poproszę, aby na kolejnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, temat ten został poruszony. Tymczasem znajdziemy przepis i otrzyma pani odpowiedź na piśmie.
  Mieszkanka Pani Łakomiec podziękowała i wyszła.
  Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie kolejnych pytań.
  Radna Chudzik – poinformowała, że w kwietniu br. Centrum Inicjatyw Lokalnych wraz z Urzędem Gminy Łączna, wystąpiło do Urzędu Marszałkowskiego z konkursem o zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich z Klonowa i z Łącznej. Ponieważ dziś stroje przyszły z pracowni, która je wykonywała, zostały zaprezentowane Radzie Gminy. Łączna kwota projektu to 19.300,-zł.
  Radna Kołomańska – zgłosiła zepsutą lampę nad posesją p. Łobody na Zaleziance, co było prawdopodobną przyczyną kolizji drogowej.
  Ponowiła wniosek o naprawienie dziury na drodze, która powstała zaraz po remoncie tej drogi. Wnioskowano o to zaraz po wykonaniu drogi w ramach gwarancji. Obecnie już jest po gwarancji, ale stoi tam woda i może być ślisko.
  Radny Nowak – prosił by kontrolować wykonywane przez Powiat naprawy i remonty dróg, bo uważał że są źle robione.
  Radny Papros – poparł poprzednika, że nie robią tak jak potrzeba. Jeśli jest dwie dziury w drodze, załatają jedną a drugą już nie.
  Stara Występa również była źle zrobiona a w tej chwili jest gorzej niż było.
  Radny Ślusarczyk – wnioskował o porządne naprawienie zapadliny na moście na drodze od Łącznej do Kamionek. Prawdopodobnie tam jest zapadnięty przepust.
  Wiceprzewodniczący Rady p.Chrzęszczyk – droga powiatowa Jęgrzna – Czerwona Górka jest praktycznie nie przejezdna, prosił o interwencję do Powiatu w tej sprawie.
  Radny Litwiński – dodał , że na drodze Czerwona Górka za przejazdem kolejowym jest bardzo niebezpieczna dziura przysypana tylko gałęziami
  Zbliża się święto zmarłych, ruch na drogach będzie większy i generalnie powinniśmy poprawić drogi. Proszę o równiarkę na drogę Krzyżka.
  Radny Fąfara – zapytał co z drogą w Ostrowie.
  Wójt Gminy – odpowiedział na wszystkie wnioski dotyczące dróg.
  Firma , która wykonała drogę Stara Występa miała wykonać również drogę Ostrów. Tymczasem coś się zadziało, i znacznie przesunięto terminy naprawy dróg.
  Aby przyśpieszyć dalsze remonty, zleciliśmy wykonanie remontu Firmie „Deltabud” i mieli to wykonać w tym tygodniu.
  Jeśli chodzi o jakość wykonania remontów na drogach powiatowych, za jakość odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych.
  Co do remontów dróg gminnych, jeśli mówimy o poprawie stanu dróg gminnych nie oczekujmy, że za pieniądze którymi dysponujemy będziemy dwa razy w roku lub częściej dokonywać napraw równiarką i kruszywem. Nie ma takiej możliwości i jest to praca syzyfowa. Jest inna metoda, róbmy w każdym roku jeden odcinek drogi z dywanikiem asfaltowym od początku do końca, z podbudową i rowami. W przeciwnym wypadku wyrzucamy pieniądze w błoto.
  Na Starej Występie droga zrobiona była dobrze (przejechałem zaraz po wykonaniu) ale z czasem popsuła się znowu, czego można się było spodziewać.
  To co powinniśmy zrobić musimy zrobić. Remonty takie nie załatwią sprawy na dłuższy czas, wydamy duże pieniądze na łatanie dziur a nie przyniesie to dłuższego efektu. Nasz Zakład Komunalny nie jest w stanie zrobić remontów tak jakbyśmy tego chcieli.
  Wójt Gminy zapewnił pomimo trudności, obiecane remonty będą zrobione.
  Do Powiatu wystąpię na piśmie, bo z interwencji ustnych nic nie wynika.
  Wiceprzewodniczący Rady p.Chrzęszczyk – nie zgadzam się z tym, że nie będziemy poprawiać dróg, bo w takim wypadku musielibyśmy zamknąć niektóre drogi bo nie stać nas na to by zrobić wszystkie drogi jednocześnie od początku do końca. Drogi musimy poprawiać i to nie raz w roku.
  Wójt Gminy – poprawiać będziemy drogi w ramach posiadanych środków, ale nie oczekujcie, że takie poprawianie będzie efektywne na długo.
  Radny Litwiński – drobne usterki na drogach jest w stanie naprawić firma DELTABUD na zlecenie gminy.
  Radny Nowak – prosił o poprawienie drogi koło stacji PKP poprzez uzupełnienie kruszywem. Apelował również o zakup koparki przystosowanej do kopania rowów ponieważ w przyszłości ciągle czekać nas będzie pogłębianie rowów. W tym momencie wnioskował o wycięcie rowów na drodze „galerówce” od E-7 do Jęgrznej.
  Radna Kołomańska – zgłosiła problem z autobusami PKS. Firma PKS zajmuje się także dowozem naszych uczniów do gimnazjum i okazuje się, że występuje kolizja kursów autobusów linii Kielce – Zalezianka z dowozem dzieci. Problem jest taki, jeśli w tym samym czasie występuje dowóz dzieci do szkoły, co kurs Kielce-Zalezianka to okazuje się , że kursu z Kielc nie ma, a ludzie stoją na przystankach i czekają. Inna sprawa to na kurs autobusu o godzinie 15.00 Kielce-Zalezianka, którym jeździ najwięcej osób, PKS daje małego busa w związku z czym ludzie nie są zabierani z przystanków już Kielc, a PKS twierdzi, że kursy nie są rentowne i chcą dopłaty od gminy. Radna prosiła o wyjaśnienie sprawy.
  Radna Monika Pająk – kiedy nastąpi realizacja kanalizacji w Osełkowie jak również kiedy będzie projekt drogi Osełków.
  Wójt Gminy – odpowiedział na dwa ostatnie pytania.
  PKS Kielce przeżywa pewne kłopoty, ale niezależnie od tego wystosujemy pismo i będziemy interweniować w tej sprawie do Prezesa Firmy.
  Co do kanalizacji Osełków, firma „EKO-DOM” projektująca kanalizację, nadal nie wywiązuje się z umowy pomimo dwukrotnego aneksu do umowy. Chcemy wyrwać część dokumentacji przynajmniej na Osełków. W tym tygodniu Firma „EKO-DOM” miała ten projekt dostarczyć. Co do reszty projektu, na projekt kanalizacji Łączna-Gózd ogłosimy powtórny przetarg.
  Jeśli chodzi o drogę Osełków zleciliśmy projekt drogi Osełków –Stawik- Jaśle, w przyszłym miesiącu powinien być projekt. W drugim naborze powinniśmy otrzymać środki w ramach RPO.
  Radny Nyga – wnioskował o dalszą realizację w kierunku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy, bo mieszkańcy czekają na zmianę przeznaczenia działek rolnych na budowlane.
  Wójt Gminy – mamy szereg osób zainteresowanych zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, czego potwierdzeniem są liczne podania. Trzeba do tego podejść w sposób gruntowny. Odrolnienie działek to nie jest prosta sprawa, jeśli odrolnimy działki, na gminie ciąży obowiązek uzbrojenia terenu a to są koszty.
  Jest natomiast inna możliwość. Jeśli mieszkańcowi bardzo na tym zależy, może wystąpić do urbanisty z prośbą o taką zmianę dla konkretnej działki.
  Była mowa o tym aby przystąpić do zmiany planu poszczególnymi miejscowościami. Są takie miejscowości gdzie nie ma podań o zmianę planu, są takie gdzie jest jedno lub dwa podania, a są takie gdzie jest kilkanaście podań. W pewnych miejscowościach można zrobić tylko zmianę zapisów , co byłoby prostsze. Z uwagi na brak środków, trzeba robić to etapowo.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Chrzęszczyk - zmiany w planie nie może zrobić osoba indywidualna a tylko i wyłącznie Urząd Gminy.
  Wójt Gminy - osoba indywidualna może wystąpić z prośbą do gminy i zapłacić za to.
  Radny Ślusarczyk - jak powstawał plan zagospodarowania przestrzennego gminy, nikt się nie pytał mieszkańców. Ktoś z zewnątrz podejmował decyzję za nas, dlatego dziś jeśli są potrzeby zmiany planu to dla dobra mieszkańców trzeba zmienić plan oczywiście etapami. Jeśli nie uczynimy tego teraz to nie uczynimy nigdy.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Chrzęszczyk - ja też jestem za tym, ale przypominam, że każdy mieszkaniec w odpowiednim czasie został poinformowany pisemnie za zwrotnym poświadczeniem odbioru, o możliwości zapoznania się z planem oraz o możliwości wniesienia zastrzeżeń do planu. Były spotkania , były informacje. Jeśli zastrzeżeń nie było, Rada Gminy musiała plan przyjąć.
  Wójt Gminy - jest pewien element, o którym nie powiedzieliśmy. Być może brak było takiej akcji, która wyjaśniałaby szczegółowo mieszkańcom co określa plan. Jeśli obecnie podejmiemy decyzję o zmianie planu to należy dokładnie mieszkańców poinformować w jakim kierunku i jakich zmian chcemy dokonać.
  Przewodniczący Rady - poprosił o dalsze pytania.
  Więcej pytań nie zgłoszono.

  Ad. 8
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz złożył informację w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych przez radnych w 2008 roku.
  Wstępnej analizy dokonuje Przewodniczący Rady a następnie oświadczenia majątkowe są przekazywane do Urzędu Skarbowego , który dokonuje dalszej analizy. Wszystkie oświadczenia majątkowe zostały złożone w terminie.
  Otrzymaliśmy pismo z Urzędu Skarbowego, na temat analizy oświadczeń majątkowych, w którym stwierdza się brak uwag w stosunku do oświadczeń majątkowych radnych.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek przedstawił informację na temat składanych oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek.
  W piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego jest tylko jedna uwaga w stosunku do kierownika jednostki - brak odniesienia do dochodów z gospodarstwa rolnego i brak odniesienia w poz. zobowiązania pieniężne. Do pozostałych oświadczeń brak uwag.

  Ad. 9 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy.
  Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały był omówiony na połączonym posiedzeniu komisji . Mimo to zapytał czy są pytania lub uwagi do uchwały.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik zwróciła uwagę i prosiła o poprawienie w projekcie uchwały, błędu pisarskiego numeru załącznika do uchwały.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Chrzęszczyk – jeśli chodzi o kompleks oświatowy zapytał o płynność finansową gminy , czy wiemy jakie będą odsetki, czy inne inwestycje będziemy mogli również realizować.
  Skarbnik Gminy – w tym momencie nie wiemy jakie będą odsetki, to zależy od tego kto wygra przetarg i jakie bank zaproponuje oprocentowanie, zależy jaka będzie treść umowy.
  Radny Chrzęszczyk – czyli w tej chwili nie możemy założyć jakie to będą odsetki.
  Skarbnik Gminy – nie, w tym momencie nie możemy, dlatego właśnie jest ogłaszany przetarg i później wybieramy bank, który oferuje najkorzystniejszą ofertę.
  Wójt Gminy – nie możemy postawić takiej tezy że stracimy płynność finansową. Jeśli mówimy, kompleks oświatowy ma kosztować 11. 100 000,-zł, środki na to są z trzech źródeł : środki własne, kredyt finansowy i dofinansowanie z RPO. Zastanawiamy się czy nam tych środków na wszystko wystarczy, czy nie stracimy płynności finansowej. Otóż jeśli będzie nam potrzebny kredyt np. 5.000 000,-zł to istota rzeczy sprowadza się do tego, ażeby tak przeprowadzić negocjacje z bankiem i tak ustalić spłatę kredytów aby tzw. płynności finansowej nie stracić. Są jeszcze inne instrumenty finansowe z których można skorzystać, nie chcę o nich w tej chwili mówić bo nie należy stawiać hipotez i mówić o czymś co tak naprawdę nie jest na razie określone. Rozmawiamy o Wieloletnim Planie Inwestycyjnym jako dokumencie, który jest potrzebny żebyśmy my jako gmina wobec urzędów takich jak RIO, wobec własnych wyborców mieli sytuację czytelną jakie środki, jakiej wysokości są nam potrzebne, ażeby te zadania które na siebie przyjęliśmy zrealizować.
  Radny Chrzęszczyk – czy wobec tego będziemy mogli prowadzić także inne inwestycje, czy wystarczy nam pieniędzy na wszystko.
  Wójt Gminy – nie ma takiego finansisty, który by dziś powiedział w jakiej wysokości będą odsetki od kredytów które będą zaciągnięte za dwa lata. Są pewne zasady którymi rządzi się tworzenie budżetów gmin, są pewne przepisy, my nie możemy pewnych granic przekroczyć ale możemy rozkładać spłatę kredytu na dowolną ilość lat. Jeśli chcemy aby w budżecie zrealizować pewne zadania to dziś rozkładając ten plan na lata 2008 - 2010 ustalamy tylko etapy wykonania. Przecież budowa szkoły to nie jest inwestycja na rok, tylko na 36 miesięcy i tak zostało to określone w specyfikacji. W związku z tym umowa, która będzie sporządzona z firmą która będzie to wykonywać, jest określona na 36 miesięcy i oni muszą nam przygotować dokumenty na podstawie których my będziemy w budżecie na każdy rok, układać kwoty, które mamy do spłaty. W każdym roku będziemy widzieli jak to się wszystko bilansuje i które z tych inwestycji są do realizacji natychmiast i jakie kwoty musimy na to przeznaczyć , a z których inwestycji musimy zrezygnować. Jeśli przyjęty jest priorytet to nie można w trakcie wykonywania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dokładać nagle inwestycje, które się pojawią. Obawa jest tylko w sytuacji, jeśli w danym roku przyjęlibyśmy realizację całości zadania, które zostało zaplanowane na trzy lata, wówczas zabraknie nam środków.
  Radny Nowak – może ktoś myśli , że budowa kompleksu koliduje z czymś innym np. z budową drogi, a to absolutnie z niczym nie koliduje.
  Radny Chrzęszczyk- zapytał swojego przedmówcę skąd wie, że to nie koliduje. Jeśli nie będzie pieniędzy na budowę szkoły to trzeba będzie wziąć z innej inwestycji więc innych inwestycji już nie wykonamy.
  Skarbnik Gminy – bardzo długo z panem wójtem debatowaliśmy, prognozowaliśmy spłatę i doszliśmy do wniosku, że 60% zadłużenia w naszym przypadku, biorąc pod uwagę ostrożnościowy budżet dochodowy 10.000 000,- zł jest to 6.000 000,-zł. W ciągu roku do tej pory spłacamy 1.000 000,-zł. czyli w ciągu trzech lat ze spłaty tych kredytów uzyskamy kolejne 3.000 000,-zł. Daje więc to nam kwotę 9.000 000,-zł. Gdybyśmy zbliżali się do progu zadłużenia 60 % możemy po negocjacji z bankiem, przesunąć spłatę kredytu na lata następne.
  Wójt Gminy – przygotowanie jakiejkolwiek umowy z bankiem jeśli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego, to po pierwsze przygotowanie przetargu na dany kredyt a w związku z tym bank musi złożyć taką ofertę która będzie spełniała warunki specyfikacji. Jeśli my w przetargu poprosimy, aby Bank rozłożył nam spłatę na określoną ilość lat to sprawdza się w ofercie banku czy rzeczywiście przygotował ofertę na tę ilość lat o którą prosiliśmy. Mamy szczególny okres, mamy możliwość sięgnięcia po fundusze unijne i nie wzięcie w tej chwili tych kredytów ażeby zapewnić udział własny to jest pozbawianie się tych pieniędzy. Dokładnie rozpatrywaliśmy wszystkie aspekty ażeby tak zaplanować Wieloletni Plan Inwestycyjny by spełniał wymogi o które nam chodzi.
  Radny Litwiński – całe sedno sprawy zawarła pani Skarbnik, kwestia podjęcia kredytu z możliwością rozłożenia bądź przesunięcia spłaty.
  Radny Ślusarczyk – kiedy kończą nam się kredyty już zaciągnięte.
  Skarbnik Gminy – na ten moment mamy dwie pożyczki i jeden kredyt w Banku Spółdzielczym. zadłużenie na ten moment wynosi 1.700 000,-zł. Obie pożyczki kończą się w styczniu 2010 roku. Kredyt z Banku Spółdzielczego skończył się we wrześniu br.
  Przewodniczący Rady - zapytał czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania do zmian budżetu.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie projektu uchwały. W głosowaniu bierze udział 15 radnych.
  Uchwała Nr 22/XXI/2008
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 21 października 2008 r.
  została przyjęta jednogłośnie (za- 15 radnych)
  Wójt Gminy – podziękował za głosowanie twierdząc, że społeczność Łącznej czekała bardzo długo na szkołę, dzisiejsze głosowanie pokazało, że w Gminie Łączna idzie wszystko w dobrym kierunku i potrafimy być skuteczni.

  Ad. 9 b)
  Przewodniczący Rady – rozpatrzenie skargi Henryka Nicponia z dnia 30.06.2008r na działalność GOPS w Łącznej. Problem ten omawiany był na poprzedniej sesji i komisjach. Rada Gminy zobligowała Komisję Rewizyjną do skontrolowania GOPS pod kątem skargi. Komisja Rewizyjna przeprowadziła zleconą kontrolę, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wyniku kontroli.
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Wojciech Fąfara – przeczytał protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej przeprowadzonej
  dnia 3 października 2008r.
  Przewodniczący Rady – zapytał czy są pytania.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poprosił wobec tego o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie


  Uchwała Nr 23/XXI/2008
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 21 października 2008r.
  (jednogłośnie za 13- radnych, 2 radnych zwolniło się wcześniej )


  Ad. 10
  Przewodniczący Rady – zapytał czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji, a jeśli nie będzie uwag to proszę o przegłosowanie. Żadnych uwag nie zgłoszono.
  Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. (za – 12 radnych, wstrzymał się – 1 radny)

  Radna Chudzik – zaprosiła na „ Jesienne Śpiewanie” w Klubie Integracyjnym Atlas w Klonowie na dzień 24 października br. Jest to spotkanie Koła Gospodyń z Klonowa i Gozdu.

  Ad. 11
  Przewodniczący Rady – podziękował wszystkim za udział, zakończył i zamknął XXI- e posiedzenie Rady Gminy w Łącznej.


  Protokół sporządziła Sekretarz obrad
  Halina Dziarmaga Jan Nowak

  Data wprowadzenia: 2010-07-08 1510
  Data upublicznienia: 2010-07-08
  Art. czytany: 905 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna