A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • Protokół Nr 8/XXXI/2009 z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej w dniu 29 października 2009r.  Protokół Nr 8/XXXI/2009
  z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej
  w dniu 29 października 2009r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna
  Czas trwania obrad – godz. 9.00 – 11,30

  Ad. 1
  Przewodniczący Rady Gminy w Łącznej p. Stanisław Starz otworzył kolejne posiedzenie Rady Gminy w 2009 roku a jednocześnie XXXI posiedzenie w kadencji.
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zebranych radnych, oraz zaproszonych gości , sołtysów, pracowników Urzędu, mieszkańców gminy.
  Wśród zaproszonych gości była Pani Joanna Bronicka Firma MSD Polska Sp. z o.o.
  Spośród pracowników Urzędu Gminy obecni byli : Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, nowo przyjęty Radca Prawny Urzędu p. Wacław Iwanczatik. Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński przybędzie na obrady z opóźnieniem ponieważ jest na sesji Rady Powiatu, w sprawie naszych dróg powiatowych.
  Na liście obecności spośród 15 radnych podpisy złożyło 11 radnych. Nieobecni radni: Fąfara Wojciech, Jan Nowak, Elżbieta Sztabowska, Tadeusz Żmijewski – usprawiedliwieni.
  Obecni radni stanowili 73 % ustawowego składu Rady Gminy , wobec czego podejmowane uchwały i decyzje były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano radną Annę Chudzik , która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał porządek obrad , po czym zapytał czy są uwagi lub zastrzeżenia do proponowanego porządku obrad .
  Proponowany porządek obrad:
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Wystąpienie zaproszonego gościa w sprawie profilaktyki raka szyjki macicy.
  5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  6. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  7. Pytania, wnioski, postulaty
  8. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  9. Informacja w sprawie składanych oświadczeń majątkowych w 2009 roku.
  10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian budżetu gminy na 2009 rok.

  11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
  12. Zakończenie obrad.

  Do porządku obrad uwag nie zgłoszono.

  Ad. 4
  Wystąpienie zaproszonego gościa Pani Joanny Bronickiej w sprawie profilaktyki raka szyjki macicy.
  Pani Joanna Bronicka - Na wstępie podziękowała za zaproszenie. Jest przedstawicielem Firmy MSD Polska sp. z o.o. – część światowej korporacji jeżeli chodzi o badania kliniczne , o wprowadzanie nowych technik medycyny, o pomoc najbiedniejszym krajom świata. Oświadczyła że zajmuje sie głoszeniem programu dotyczącego zwalczania raka szyjki macicy. Najpierw chciała zabrać głos a kiedy skończy prosiła o pytania.
  Przyczyną powstawania raka szyjki macicy jest wirus brodawczaka ludzkiego HPV, którym zarażamy się drogą płciową. Dlatego w walce z tym wirusem skuteczna jest szczepionka.
  Pani Bronicka przedstawiła statystyki umieralności na tą chorobę i przedstawiła rozwiązania by jej zapobiegać i leczyć. Wirus ten (HPV) występuje u kobiet do 45 roku życia. Do zarażenia dochodzi w pierwszych latach kontaktów seksualnych. Następnie pod wpływem różnych czynników choroba rozwija się latami i trwa to przeciętnie 7-8 lat od momentu zarażenia. Jeżeli kobieta nie chodzi do lekarza i nie robi badań cytologicznych nie jest w stanie wychwycić zmian. Kiedy już zauważy u siebie zmiany , najczęściej jest za późno, bo jest to już rak inwazyjny. Na szczęście , nie każda zakażona kobieta zachoruje na raka. Często infekcja sama przechodzi , kiedy nie ma dodatkowych czynników sprzyjających rozwojowi.
  Pani Bronicka apelowała o chodzenie do lekarza o diagnozowanie choroby. Zakażenie chorobą jest coraz częstsze i każdego dnia w Polsce umiera 5 kobiet na raka szyjki macicy, a co 2 minuty na świecie umiera kobieta. Ponad 50 % kobiet aktywnych seksualnie jest zarażonych wirusem HPV.
  Statystyki są przerażające : 65 % ankietowanych kobiet nie zna przyczyny powstawania raka szyjki macicy, 48 % kobiet nie wie po co się robi badania cytologiczne, 35 % ankietowanych kobiet nigdy nie miało robionej cytologii. Dlatego ten problem jest taki duży.
  Radny Litwiński - twierdził, że nie ma się co dziwić, bo wirus HPV jest bardzo mało rozpropagowany a poza tym kobiety w środowiskach wiejskich nie mają czasu i tak łatwego dostępu do lekarza jak w mieście.
  Pani Bronicka zakończyła i poprosiła o pytania.
  Radny Litwiński - poinformował, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zatwierdziło projekt w sprawie obowiązkowych badań cytologicznych i mammograficznych dla kobiet podejmujących pracę, natomiast odrzucony został projekt w sprawie obowiązkowych takich badań podczas badań okresowych.

  Radna Kołomańska - jaki jest koszt badań dla dziewczynek w gminie.
  Pani Bronicka - szczepionka przeznaczona jest dla dziewczynek w wieku od 11 do 15 roku życia które jeszcze nie współżyły. Wybiera się grupę dziewczynek np. 12 letnich i dawkujemy 3 szczepionki wciągu 12 miesiecy. Koszt takiej szczepionki dla osób prywatnych to 1500 zł, natomiast w gminie koszt szczepienia wynosi 1000 zł na jedną osobę.
  Są gminy, które wchodzą we współpracę z rodzicami. Rodzice wyrażają zgodę w 90%.
  W gminie Bodzechów już została zakupiona szczepionka przeciwdziałająca wirusowi. Następne gminy już starają sie pozyskać środki na szczepienia. O wirusie trzeba zaczynać mówić jak najwcześniej dlatego tematy te poruszane są już w szkołach. Są spotkania edukacyjne w szkołach, spotykamy się z dziewczynkami w gimnazjach i z ich rodzicami.
  Radny Wykrota - Pytał jak skuteczna jest ta szczepionka, czy wczesne wykrycie raka gwarantuje całkowite wyleczenie. Co się dzieje po 45 roku życia. Czy badanie cytologiczne wystarczy aby się zabezpieczyć, czy badanie cytologiczne jest płatne.
  Pani Bronicka - skuteczność szczepienia sięga ponad 90%. Wskazania do szczepienia jest do 45 roku życia, dlatego, że w tym okresie życia jest największa umieralność na raka szyjki macicy. Po szczepieniu nie ma konieczności doszczepiania za jakiś czas. Mamy ponad 8 letnie doświadczenie. Co będzie za 20 lat nie wiem.
  Nawet w przypadku raka inwazyjnego nie jest powiedziane że kobieta umrze. Ale bardzo ważne jest leczenie i zapobieganie. Dlatego badania cytologiczne odgrywają znaczną rolę w życiu każdej kobiety. Zalecane jest zmienianie lekarzy co jakiś czas. Szczepienie + badania cytologiczne jest dostatecznym środkiem zabezpieczenia. Natomiast mammografia jest kierowana do kobiet po 50 roku życia, ponieważ u młodszych kobiet ciężko wykryć.
  Najważniejsza jest rola lekarza rodzinnego, który powinien kierunkować młode kobiety.
  Radna Chudzik - mówiąc o programie edukacyjnym, dobrze byłoby umożliwić zorganizowanie spotkań dla rodziców dziewczynek w szkołach. Jesteśmy gmina małą, z małym budżetem i na obecna chwilę nie stać nas na finansowanie szczepień dla wszystkich dziewczynek w danym wieku w gminie. Rozumiem słuszność akcji.
  Pani Bronicka - Takie spotkania są. Warto byłoby policzyć dziewczynki i rozłożyć finansowanie np. na dwa lata budżetowe. Dobrym rozwiązaniem jest rozłożenie kosztów częściowo na rodziców i na władze.
  Pani Chudzik - zrzuca się ciężar profilaktyki na społeczeństwo, a przecież społeczeństwo mamy ubogie. Koszty szczepień powinien koszty pokryć NFZ.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Pani Bronicka - zakończyła wypowiedź, podziękowała po czym opuściła salę obrad.

  Ad. 5 i 6
  Sprawozdanie z pracy w okresie pomiędzy sesjami w imieniu nieobecnego Wójta Gminy złożył Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

  Po złożeniu sprawozdania Sekretarz Gminy poprosił aby nowy pracownik Urzędu - Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik zaprezentował się radnym.
  Wacław Iwanczatik - Przedstawił się sam.
  W 1980 ukończył edukację na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na wydziale Prawa i Administracji, następnie był aplikantem w Sądzie Okręgowym w Kielcach.
  Od 1992 roku do 1994 roku prowadził własną firmę prawniczą.
  Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną. Specjalizuje się w prawie cywilnym – odszkodowania. Chętnie służy pomocą. Jest otwarty na radnych.
  Mówi że zagadnienia samorządu są mu znane.
  Ma ruchomy czas pracy ze względu na rozprawy w sądzie.

  Ad. 7
  Pytania , wnioski, postulaty.
  W tym momencie obrad wnioski złożył tylko sołtys Zalezianki , ponieważ musiał wyjść wcześniej z posiedzenia. Kontynuacja pytań wniosków odbyła się w dalszej części obrad po przybyciu Wójta Gminy.
  Sołtys Zalezianki p. Czesław Borowiec – zgłosił kilka wniosków.
  1/ na początku obecnej kadencji był wniosek o przekazanie działki tzw. kowalki na rzecz sołectwa i do tej pory nie została podjęta decyzja. Ta działka należy się dla sołectwa. Chciałbym żeby się to znalazło w obradach sesji Rady Gminy w tym roku i by zostało to przegłosowane.
  2/ w innych gminach są widoczne pieniądze dla sołectw na potrzeby rad sołeckich , dlaczego w naszej gminie nie ma takich środków. Gmina nie dając takich pieniędzy traci 30 % ponieważ budżet państwa dokłada do pieniędzy gminnych 30 %. Czy będą u nas w budżecie pieniądze dla rad sołeckich.
  3/ dlaczego w tej chwili nie ma możliwości składania wniosków do budżetu roku następnego, w tej sytuacji niektóre sołectwa są pomijane. Pan Sołtys twierdził że Zalezianka zostaje pomijana w tej kadencji.
  4/ co z drogą na Jaślach przejechanie przez tą drogę jest niemożliwe. Miał powstać most umożliwiający przejazd. Wójt obiecał że podejmie działania w tej sprawie i do tej pory nie ma odzewu. Twierdzi że sołtys z Łącznej również powinien interweniować.
  5/ nakładka asfaltowa w Zaleziance Dolnej ( od szkoły do posesji nr 25) W tym momencie asfalt jest bardzo popękany. Prosił o zainteresowanie się tym odcinkiem.
  Sołtys Zalezianki zakończył wnioski i podziękował.
  Radna Kołomańska – dodała do wypowiedzi poprzednika w sprawie drogi Jaśle. Podkreśliła że jest to jedyna droga dojazdowa do gimnazjum. W obecnej sytuacji nie można mówić o bezpieczeństwie dzieci w drodze do szkoły.

  Przewodniczący Rady - poinformował, że posiada pismo które zostało skierowane przez Wójta Gminy do wykonawcy firmy „JaxaPol” z prośbą o zabezpieczenie objazdu drogi Jaśle, o interwencję. Wójt Gminy dziś pojechał na sesję Rady Powiatu, będzie interweniował również w sprawie tej drogi.
  Dalsze pytania i wnioski zgłoszono po przybyciu Wójta Gminy.
  Tymczasem kontynuowano obrady.

  Ad. 9
  Informacja w sprawie składanych oświadczeń majątkowych w 2009 roku.
  Przewodniczący Rady p. Starz - przeczytał pismo z Urzędu Skarbowego Skarżysko-Kam. – informację o błędach formalnych w oświadczeniach majątkowych radnych.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - odniósł się do poprawności oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu, oraz kierowników jednostek organizacyjnych.
  Pismo z Urzędu Skarbowego stanowi zał. do protokołu.

  Ad. 10 a)
  Podęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Chrzęszczyk - poprosił o omówienie projektu uchwały.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - omówiła projekt uchwały wraz z załącznikami.
  Przewodniczący Rady prosił o zgłaszanie pytań.
  Radny Litwiński - upłynął 3 rok kadencji gdzie na Podłazie zostały zdjęte środki i przez 3 lata nie poszła ani złotówka.
  RadnaKołomańska – prosiła aby mogła otrzymywać opisówkę do projektu uchwały, a głównie z którego zadania zdejmujemy środki szczególnie jeśli dotyczy inwestycji.
  Skarbnik Gminy - obiecała, że taką opisówkę będzie przygotowywać.
  Innych uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr XXXI/40/2009
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 29.10.2009r.
  została podjęta większością głosów
  (za – 7 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 2 radnych / 11 obecnych radnych)  Ad. 7 c. d. i p. 8
  Przewodniczący Rady - przekazał dwie informacje dla radnych .
  1/ Wszyscy radni otrzymali pismo od pani Poseł Marii Zuby.
  2/ Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pismem w sprawie konkursu na Wójta Roku 2009. Wyniki z tego konkursu zostaną ogłoszone 21 listopada 2009 podczas uroczystej gali w dniu Pracownika Socjalnego. Zgłoszenie Wójta Gminy Łączna zostało złożone przez Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

  Sekretarz Gminy p.Mirosław Kopytek - przekazał informację w sprawie stypendium.
  Wpłynęły środki na dwa miesiące wrzesień i październik. Wypłata pieniędzy będzie się odbywała trochę na innych zasadach niż do tej pory, czyli na podstawie przedłożonych rachunków na cele edukacyjne. Informacje będą rozpropagowane na tablicach ogłoszeń.

  W tej chwili na sali obrad pojawił się Wójt Gminy Pan Romuald Kowaliński.

  Wójt Gminy - przeprosił za spóźnienie tłumacząc, że obecność na Sesji Rady Powiatu była spowodowana kwestiami budowy lub remontów dróg powiatowych w roku 2010 r.
  Wnioskowałem o to by powiat wyremontował wskazane odcinki dróg, ze środków własnych bez naszego udziału, ze względu na olbrzymie obciążenia budżetu gminy z tytułu kilku dużych rozpoczętych inwestycji. Wniosek został szeroko uzasadniony. Nie wiem jaki będzie odzew Powiatu. W tej sprawie wystosowane zostało także pismo.
  Wstępne założenia kosztów na wyremontowanie dwóch dróg Podłazie i Zalezianka to ok. 700-800 tys. zł a więc partycypacja obu samorządów byłaby po ok. 400 tys. zł. Będzie to dla nas zbyt dużym obciążeniem.
  Oprócz inwestycji już realizowanych w najbliższym czasie rozpoczynamy kolejne zadania m.in. kanalizacja Osełków, droga Osełków-Stawik-Jaśle.
  Jeśli chodzi o termin zakończenia I etapu drogi na Czerwonej Górce , mija 30.10.2009. Wykonawca zwrócił sie do ZDP o podpisanie aneksu. Jaka będzie decyzja nie wiadomo.
  Radny Ślusarczyk - zabrał głos na temat dewastacji drogi na Kamionkach przez wykonawcę, rowów i mostków. Zniszczona została podbudowa drogi. Interweniowałem w tej sprawie do Starosty Powiatu. Kto bierze za to odpowiedzialność.
  Wójt Gminy - nie padło żadne pytanie dotyczące jakości inwestycji prowadzonej na Kamionkach. Padło pytanie dotyczące zagrożeniach budowy drogo Czerwona Górka – I etap.
  Sołtys Zalezianki p.Borowiec - kontynuował zadawanie pytań . Pytał czy mieszkańcy Zalezianki mogą liczyć na remont drogi Zalezianka w przyszłym roku.
  Wójt Gminy - zaapelowałem do Rady Powiatu aby przeznaczyli środki na drogi w budżecie Powiatu pokrywające w 100 % koszty. Niestety Gmina ponosi obciążenia z tytułu dużych inwestycji dlatego nie stać nas na partycypację w kosztach remontów dróg powiatowych.
  Jeśli Rada powiatu nie podejmie takich decyzji, będziemy musieli podjąć decyzje o wyasygnowaniu środków w naszym budżecie.


  Radny Ślusarczyk - jest 4 800 000,- zł środków unijnych na budowę drogi Czerwona Górka- Jęgrzna. W tej chwili zagrożone są pieniądze unijne ponieważ jak stwierdził Starosta Powiatu, nie złożona została do tej pory żadna faktura na wykonanie choć części tej drogi. Środki unijne mogą zostać w takim razie zablokowane.
  Pan Wójt - wyjaśnił radnym. Nie jest tak , że pieniądze stracimy bo inwestycja jest etapowana . Pan Starosta powinien złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o etapowanie i finansowanie I etapu. Jeśli wykonawca nie wykona I etapu to pieniądze pozostają na rok następny.
  Czym innym jest finansowanie a zupełnie czym innym jest wykonanie w określonym czasie. Rozliczenie inwestycji następuje po całkowitym zakończeniu inwestycji. Technicznie odpowiada za to Zarząd Dróg Powiatowych oraz Inspektor Nadzoru . Jako Wójt Gminy interesuję się tym bardzo, natomiast za realizację inwestycji odpowiada Starostwo Powiatowe.
  Radny Ślusarczyk - dodał, że pomimo to powinniśmy się temu przyglądać bo to jest inwestycja na naszym terenie
  Radny Nyga - prosił aby zorientować się w sprawie zakupu fotoradaru, gdyż prawdopodobnie pieniądze z mandatów wpływają do gminy.
  Wójt Gminy - słyszałem o tym , ale pomysł taki w naszej gminie nie jest możliwy , gdyż musi być straż gminna czyli Rada Gminy musiałaby podjąć decyzje o powołaniu straży gminnej. Poza tym koszt takiego fotoradaru jest ok. 160 000 zł.
  Sołtys Osełkowa Pani Kuszewska - pytała kiedy będzie przejezdna droga od E-7 do Osełkowa i jak ludzie przejdą czy przejadą na cmentarz w niedzielę. Chodzi o zgarnięcie błota z drogi.
  Wójt Gminy - wystosowaliśmy pismo do firmy „Motaengil” jak również do innych podmiotów, które powinny być o tym poinformowane. Pismo nie załatwia sprawy. Ze swej strony robię wszystko aby ten stan poprawić, aby ludzie mogli przejść czy przejechać do siódemki. Podobny stan, wręcz katastrofa jest na węźle Zalezianka. Pomimo odpowiednich zapisów w umowie Zarząd Dróg Powiatowych nie reaguje. Pisma idą, zapisy są ale nie są respektowane przez firmę. Ja interweniuję, proszę, apeluję ale co mogę więcej zrobić jeśli nie ma reakcji. Jeżeli nadal nie będzie reakcji mogę wystąpić do inwestora do Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Autostrad z informacją do mediów, że Gmina Łączna została pozostawiona sama sobie bez możliwości dojazdu.
  Radna Kołomańska - wyraziła swoje odczucie, że dzisiejsze wystąpienie Pana Wójta na sesji w Powiecie był to wybieg taktyczny, bo jak do tej pory droga Zalezianka Powiat Skarżyski nie interesowała, to teraz jeżeli mają w 100 % finansować to na pewno nie wykonają.
  Wójt Gminy - to nie był wybieg taktyczny tylko wniosek skierowany do Rady Powiatu , która decyduje o kształcie budżetu powiatu. To powiat realizuje drogi powiatowe. Nie jestem przeciwny budowaniu czy remontom dróg ale rolą moją jest aby jak najwięcej środków poszło na inwestycje w gminie. W naszej gminie to Państwo Radni zdecydują o kształcie budżetu i ewentualnie z której inwestycji zdjąć środki. Rozpoczęte inwestycje musimy realizować w dalszym ciągu.

  Radna Monika Pająk - interweniowała w sprawie drogi od E-7 do Stawiku. Tam jest 50 cm błota. Chodzić można tylko w gumowcach. Mieszkańcy są odcięci od reszty gminy. W dni robocze kursuje BUS, ale święta czy niedziele BUS nie kursuje. Równiarka nie zdaje egzaminu, może należałoby utwardzić te drogę. Ciężki sprzęt zepsuł mostek nad posesją Pani Domaradzkiej przez co Pani ta nie ma jak wyjść przed dom.
  Radna Osełkowa - wnioskowała o udrożnienie przepustu przy drodze gminnej Osełków na zakręcie od strony Ostojowa.

  Radny Papros - podzielił się pewnym spostrzeżeniem dotyczącym budowy drogi ekspresowej i utrudnień dla mieszkańców z tym związanych. Na Występie wybudowano kawałek chodnika dla mieszkańców. Pozostałą resztę kamienia i cementu wysypano pod most i zmarnowano, zamiast wylać dłuższy kawałek chodnika tak bardzo potrzebnego dla mieszkańców Występy, Zalezianki i Belna.
  Radny Litwiński - przez dwa lata przyznane były środki na drogę Podłazie i Powiat nie zrobił nic, za te pieniądze można było dokończyć już ten kawałek drogi, bo jest to droga na naszym terenie.
  Radny Chrzęszczyk - zgłosili się do mnie mieszkańcy Gozdu „posady” z prośbą o posypanie drogi kruszywem.
  Wójt Gminy - obiecał , że nie ma problemu z kruszywem jeżeli jest potrzeba.

  Pan Wójt ustosunkował się do wypowiedzi radnego Litwińskiego.
  Wystąpiłem do Powiatu z propozycją aby pokryli remonty dróg powiatowych na naszym terenie w 100 % z tego względu , że realizujemy duże inwestycje i brakuje nam środków.
  Jeśli Rada Powiatu uzna, że nie mają 100 % środków na pokrycie kosztów, to oczekujemy ze strony Powiatu propozycji. Jeżeli Powiat poprosi nas o dofinansowanie do remontów dróg to będziemy się zastanawiać, z której inwestycji u nas zrezygnować.
  Kończąc Pan Wójt skomentował, że współpraca z Powiatem w tej chwili jest i tak dużo lepsza niż dawniej.
  Radny Ślusarczyk - zapytał dlaczego nasza gmina nie ma terenów górskich jak np. Suchedniów choć jest dużo niżej położony.
  Wójt Gminy - jeśli chodzi o dopłaty bezpośrednie to cała gmina jest objęta ONW, natomiast inne szczegóły o terenach górskich rozezna Pani Skarbnik i odpowie na kolejnej sesji.

  W tym momencie o głos poprosiła mieszkanka gminy p. Lidia Dulemba będąca jednocześnie pracownikiem K i ZWK „Bukowa Góra”.
  Pani Lidia Dulemba w imieniu załogi i związków zawodowych K i ZWK „Bukowa Góra” podziękowała Wójtowi Gminy za pomoc i starania , za okazane wsparcie , za trud i czas poświecony dla Zakładu w czasie prywatyzacji spółki oraz w dniu manifestacji. Starania zakończyły się sukcesem.
  Podziękowała również Sekretarzowi Gminy za wykonanie zdjęć w czasie manifestacji oraz mieszkańcom gminy za udział i poparcie.
  Wójt Gminy - podziękował.
  Ad.11
  Przewodniczący Rady zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniej sesji i czy są jakieś uwagi do protokołu.
  Uwag nie zgłoszono .
  Za przyjęciem protokołu głosowało 10 radnych.

  Ad. 12
  Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział , zakończył i zamknął kolejne posiedzenie Rady Gminy w Łącznej.
  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Anna Chudzik

  Data wprowadzenia: 2010-07-08 1514
  Data upublicznienia: 2010-07-08
  Art. czytany: 1076 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna