A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa nowego ciągnika rolniczego
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • Protokół Nr 4/XXXVII/2010 z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej w dniu 9 kwietnia 2010r.

  Protokół Nr 4/XXXVII/2010
  z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej
  w dniu 9 kwietnia 2010r.

  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna
  Czas trwania obrad – godz. 1500 - 1700

  Ad. 1
  W dniu 9 kwietnia 2010r. odbyło się czwarte w tym roku a jednocześnie XXXVII w kadencji posiedzenie Rady Gminy w Łącznej. Posiedzenie zwołane zostało na wniosek Wójta Gminy na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Wniosek Wójta Gminy stanowi załącznik do protokołu.
  Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy w Łącznej p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zebranych radnych, zaproszonych gości, sołtysów, pracowników Urzędu, mieszkańców gminy.
  W obradach uczestniczyli : Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik.
  W obradach uczestniczyło 13 spośród 15 radnych, co stanowiło 87 % ustawowego składu Rady. Nieobecni radni: Tadeusz Żmijewski oraz radna Monika Pająk - usprawiedliwione.
  Podejmowane na sesji uchwały i decyzje były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano radnego Jana Paprosa , który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał porządek obrad , po czym zapytał czy są uwagi lub zastrzeżenia do proponowanego porządku obrad .
  Proponowany porządek obrad:

  1. Powitanie i stwierdzenie kworum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Interpelacje i pytania radnych.
  5. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok
  b) udzielenia pomocy finansowej
  c) udzielenia pomocy finansowej

  7. Zamknięcie obrad.
  Do porządku obrad uwag nie zgłoszono. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

  Ad. 4 i 5
  Interpelacje i pytania radnych.
  Radny Chrzęszczyk – zgłosił bardzo zły stan drogi w Jęgrznej nad leśniczówką.
  Wójt Gminy – wiemy o tej drodze, została już zgłoszona do ZDP.
  Radny Ślusarczyk – czy Pan Wójt ma jakieś wiadomości o straceniu naszych mieszkańców w Katyniu.
  Wójt Gminy – tak otrzymaliśmy faks od Posła p. Przemysława Gosiewskiego „Prawo i Sprawiedliwość” w sprawie akcji sadzenia dębów w Polsce ku pamięci ofiar Katynia. Pan Wójt przeczytał treść faksu. Wystosowaliśmy pismo-odpowiedź do Pana Posła, że postaramy się zorientować ilu mamy naszych mieszkańców wśród ofiar Katynia.
  Z informacji IPN wynika, że były to 2 osoby z terenu naszej gminy tj. ppor. Wojciech Ślusarczyk i Adolf Przeorski. Pan Wójt przeczytał krótkie informacje o tych dwóch osobach.
  Wojciech Ślusarczyk – syn Antoniego i Agaty z Fąfarów urodzony 22.04.1899r. w Łącznej- starszy posterunkowy Policji , pełnił służbę w Policji w woj. kieleckim. Dnia 17 września 1939 r. dostał się do niewoli w Ostaszkowie , zamordowany w siedzibie NKWD w Kalininie i pogrzebany w Miednoje.
  Adolf Przeorski – syn Władysława i Florentyny z Kwaśniewskich, ur. 25.06.1912 r. w Michałowicach pow. Kielecki. Był ppor. Rezerwy Wojska Polskiego. Dnia 17 września 1939r. dostał się do niewoli w Kozielsku, zamordowany i pogrzebany w Katyniu.
  Podjąłem decyzję, aby posadzić dęby koło nowo budowanej szkoły, ale ponieważ na razie nie ma takiej możliwości gdyż budowa szkoły trwa, tymczasem dęby będą posadzone w donicach koło Urzędu. Poza tym na dużym kamieniu z piaskowca będzie umieszczona tablica z nazwiskami tych dwóch osób. Po zakończeniu budowy szkoły przeniesiony zostanie kamień jak również dęby na teren koło szkoły.
  Chcemy, aby w tej skromnej uroczystości wziął udział także ksiądz, szkoły, Poseł Przemysław Gosiewski, radni. Pan Wójt zakończył i podziękował.

  Radny Papros – zapytał kiedy będzie droga dojazdowa do Starej Występy.
  Wójt Gminy – w maju zostanie wykonana całość od obecnego zjazdu do drugiego słupka PD.
  Poprosiłem, aby przesunęli koniec odcinka remontowanego 120 m dalej, czyli prawie do pierwszych domów Stara Występa. Obiecano, że będzie to dywanik asfaltowy.
  Firma „Mota – Engil” – wykonała już drogę do Stawiku z dywanikiem asfaltowym.
  Droga od zakrętu Zalezianka do Osieczna – termin wykonania majowy, do mostu – asfaltowa – dalej śrutowa.
  Droga dojazdowa Występa – Barcza.
  Firma, która przygotowuje projekt ma uzupełnić raport oddziaływania na środowisko. Jeśli raport zostanie uzupełniony, pójdzie to dalej i może pod koniec 2010 roku ogłoszą przetarg.
  Wójt – dzisiejsza sesja podyktowana jest stanowiskiem ZDP w sprawie drogi powiatowej koło Urzędu. Kosztorys przygotowany przez Zarząd Dróg Powiatowych odcinka od drogi kolejowej do zjazdu do hali sportowej wyniósł 270 tys. zł.
  Powiat chce, aby gmina dofinansowała remont drogi, aby podpisać takie porozumienie. W związku z tym , że nie mamy środków w budżecie na ten cel, jedynym możliwym rozwiązaniem jest przesunięcie środków z jednej z inwestycji zaplanowanych w budżecie. Zaproponowałem w budżecie remont drogi Zalezianka, bo jeśli oddana zostanie do użytku droga S-7 to jedynym połączeniem do Kielc (poza drogą ekspresową )będzie przez Występę do Belna. Utrudniony byłby transport publiczny i miedzy powiatami. Jest to droga powiatowa łącząca dwa powiaty skarżyski i kielecki. Stąd moja propozycja, aby te 200 tys. zł przeznaczyć na Zaleziankę.
  Środki z drogi Podłazie już 2 razy zdejmowaliśmy dlatego więcej nie można.
  Jestem za tym, aby odcinek koło Urzędu wyremontować, ale nie mamy na to pieniędzy. Uważam, że ten odcinek drogi musi Powiat wyremontować, co zrobią nie wiem. Przypuszczam, że zdejmą z którejś naszej inwestycji, z której nie wiem. Decyzja należy do Rady Gminy.
  Radny Wykrota – należałoby się skupić też na drogach gminnych, kiedy Urząd tym się zajmie.
  Wójt – Akcja zima spowodowała, że na tym paragrafie nie ma pieniędzy. Drobne remonty będziemy wykonywać, ale nie za takie pieniądze jak w latach poprzednich. Skala remontów będzie mniejsza. Trudno jest mi określić termin.
  Druga sprawa to trzeba przełożyć kabel sterowniczy do zbiornika Jamno. Należałoby go zakopać, a to będzie kosztować 40 tys. zł. Skąd weźmiemy na to pieniądze.
  Radny Litwiński – proponował aby Powiat robił ten remont jako remont cząstkowy.
  Wójt Gminy – Sprzedaż kruszywa z „Bukowej Góry” zwiększyła się ostatnio dwukrotnie co cieszy i martwi (bo drogi się psują). „Bukowa Góra” nie może finansować budowy dróg, ale Prezes „Bukowej Góry” obiecał, że jeśli będzie robiony remont drogi to dadzą kruszywo za darmo.
  Radny Ślusarczyk – Co z obiektem mostowym na rzece o tonażu do 30 ton. Poczekajmy, co będzie dalej z mostem, jak długo jeszcze postoi.
  Radny Nowak – poinformował o wadze zestawu wiozącego kruszywo z „Bukowej Góry”. 14 ton waży pusty zestaw + 28 ton max ładowność = 42 tony cały zestaw i jest duża kara za przekroczenie.

  Przewodniczący Rady – poinformował, że wpłynęły podania od Państwa Domańskich o sprzedaż działek na rzecz gminy. We wniosku zaproponowali cenę 20 zł/m2 nieruchomości. Pan Wójt poprosił na wczorajszej komisji o wytypowanie 2 radnych do udziału w negocjacjach cenowych, którzy będą uczestniczyć w rozmowach.

  Wójt Gminy – uzupełnił informację Przewodniczącego Rady.
  Wpłynęły dwa podania od Państwa Domańskich o sprzedaż działek na rzecz gminy. Jedna z tych działek tj. działka nr 405/3 o pow. 0,125 ha koło kompleksu oświatowego. Nadawałaby się np. na parking samochodowy przy kompleksie oświatowym.
  Dwie pozostałe działki nr 247 i nr 248 łącznie 16 arów położone w Łącznej pomiędzy drogą E-7 a rzeką, na wprost oczyszczalni ścieków. Działki przy E-7 mogą być wykorzystane kiedyś na dojazd do oczyszczalni ścieków od strony E-7.
  Ponieważ cena zaproponowana przez Państwa Domańskich jest cena bardzo wysoką, należy przeprowadzić negocjacje. Jeśli wynegocjujemy określoną cenę, taką zaproponujemy w uchwale. Ostatnie przeprowadzone w naszej gminie transakcje były w granicach od 6 zł – 50 zł/m2, najczęściej jednak ceny są w granicach 6 - 8 zł/m2. Uważam, że maksymalnie możemy dać ok. 10 zł/m2. Proszę o wytypowanie dwóch radnych , którzy będą uczestniczyć w negocjacjach. Proponowałbym, ponieważ dotyczy to budżetu np. Przewodniczącego Komisji Budżetowej radnego Edmunda Wykrotę (wyraził zgodę).
  Drugą osobą którą radni zaproponowali był radny Sławomir Litwiński, który również wyraził zgodę.

  Radny Nowak – mieszkańcy Jęgrznej proszą o poprawienie drogi przy E-7 od przystanku w Goździe do tzw. drogi „Galerówki”.
  Wójt Gminy - przypomniał, że podczas remontu drogi krajowej E-7, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chciała wybudować ten odcinek drogi z masą asfaltową i chodnikiem. Jedynym warunkiem było odstąpienie pasa gruntu przez mieszkańców. Niestety jeden właściciel gruntu nie wyraził zgody na nieodpłatne odstąpienie gruntu pod tę drogę dlatego drogi nie wybudowano.
  Radny Litwiński – zapytał od kiedy będzie powołana grupa robót i ile osób.
  Wójt Gminy – podań o pracę w grupie wpłynęło ok. 70. Będą 2 tury, nie wszyscy na raz.
  Ustaliliśmy, że wszystkie te osoby, którym brakuje 2-3 miesiące do prawa do zasiłku będą zatrudnione w pierwszej kolejności. Oprócz tego Powiatowy Urząd Pracy zażyczył sobie, aby Urząd Gminy zatrudnił każdą z osób na 1 miesiąc z własnych środków po zakończeniu umowy. W ubiegłym roku przyjęliśmy wszystkich chętnych, w tym roku chętnych jest dużo więcej , a gminy nie stać aby zatrudnić 70 osób.
  Radny Nyga – czyli z 30 osób które pracowały w ubiegłym roku 10 osób nie będzie zatrudnionych.
  Sekretarz gminy Mirosław Kopytek - na początku maja ub. roku – zatrudniliśmy 17 osób + kilka osób spóźnionych. Od 6.11 weszło kilka nowych osób do grupy i w styczniu br. pożegnaliśmy 29 osób, z różnym czasem trwania umowy. Nie wszyscy mieli jednakowo długi czas umowy. Obecnie będzie parę osób, które nie nabędą prawa do zasiłku. Nie zatrudnimy wszystkich, bo nie mamy na tyle środków, w związku z tym niezadowolonych będzie dużo.

  Innych pytań nie zgłoszono.


  Ad. 6 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Łączna na 2010 r.
  Przewodniczący Rady – stwierdził, że zmiany budżetu były omawiane na Komisji Budżetowej, która wypracowała konkretne wnioski. Pomimo to czy Skarbnik Gminy ma przedstawić ponownie projekt uchwały, bo nie wszyscy radni są członkami tej komisji.
  Radni nie życzyli sobie omawiania uchwały, gdyż każdy zapoznał się z projektem uchwały.
  Przewodniczący Rady wobec tego poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetowej o przedstawienie wniosków z Komisji Budżetowej.
  Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego radny Wykrota – przedstawił dwa wnioski z komisji.
  1/ wnioskuje się o wykreślenie z projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok propozycji zmian w dziale 600 - Transport i Łączność dot. przeniesienia kwoty 100.000 zł na remont drogi.
  2/ wnioskuje się zdjąć z porządku obrad p. 6 c) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zadanie – remont drogi powiatowej nr 0588T w miejscowości Kamionki.

  Przewodniczący Rady - zapytał wnioskodawcę czyli Wójta Gminy, czy wyraża zgodę na zdjęcie z porządku obrad p. 6 c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
  Wójt Gminy - wyraził zgodę.
  Przewodniczący Rady – przeprowadził głosowanie za przyjęciem wniosków z Komisji Budżetowej.
  Głosowanie pierwszego wniosku (za – 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1)
  Głosowanie drugiego wniosku (za – 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1)
  Za przyjęciem porządku obrad po zmianach, głosowali wszyscy obecni radni ( za- 13/13)
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik przeczytała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010r. z naniesioną poprawką, czyli z wykreśleniem działu 600. Radni nanieśli sobie poprawki w swoich projektach uchwał.
  Uchwałę po zmianach przegłosowano.
  Uchwała XXXVII/15/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 9.04.2010 r.
  Została przyjęta większością głosów
  (za – 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1)

  Radna Kołomańska – podziękowała radnym za głosowanie, aby pieniądze zostały na drogę Zalezianka, bo jest naprawdę w bardzo złym stanie.
  Ad. 6 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
  Przewodniczący Rady - przeczytał projekt uchwały i poprosił o pytania. Uchwała dotyczyła udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu na samochód strażacki w kwocie 30 tys. zł.
  Radny Chrzęszczyk – zapytał dlaczego dopiero teraz podejmujemy tę uchwałę.
  Wójt Gminy – w ub. roku była taka propozycja, ale niedopełnione zostały formalności ze strony Zarządu Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej . W tej chwili formalności zostały dopełnione , dlatego dotację dla Powiatu na samochód strażacki możemy przekazać.
  Przewodniczący Rady - przeprowadził głosowanie za przyjęciem w/w uchwały.
  Uchwała XXXVII/16/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 9.04.2010 r.
  Została przyjęta jednogłośnie
  (za – 13 radnych/13 )  Na zakończenie obrad Pan Wójt prosił aby jak najszybciej rozpocząć prace nad listą nagrodzonych z okazji jubileuszu „15-lecia gminy” . Proponował pierwsze spotkanie na ten temat w przyszłym tygodniu.
  Poinformował, że zwrócił się z pismem do Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa i TVP Kielce o patronat nad uroczystościami . Wystąpiliśmy też do kilku firm o sponsoring i niektóre firmy już obiecały np. „Bukowa Góra” i „Agat”.

  Ad. 6 c)
  Został zdjęty z porządku obrad w p. 6 a).

  Ad. 7
  Porządek obrad został wyczerpany. Obrady dobiegły końca. Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział zakończył i zamknął kolejne posiedzenie Rady Gminy w Łącznej .  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Jan Papros


  Data wprowadzenia: 2010-07-08 1519
  Data upublicznienia: 2010-07-08
  Art. czytany: 787 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna