A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 4/2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 2019r . w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
» ZARZĄDZENIE Nr 3/ 2019 Wójta Gminy Łączna z dnia 17 stycznia 2019 roku
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
» OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • Protokół Nr 6 /XXXIX/2010 z uroczystego posiedzenia Rady Gminy w Łącznej dnia 28 maja 2010r.

  Protokół Nr 6 /XXXIX/2010
  z uroczystego posiedzenia Rady Gminy w Łącznej
  dnia 28 maja 2010r.

  Rok 2010 był rokiem jubileuszowym dla bardzo młodej jednostki samorządu terytorialnego jaką jest od 15- tu lat Gmina Łączna.
  Uroczyste obchody jubileuszu XV-lecia Gminy Łączna odbywały się przez dwa dni tj. dnia 28 maja 2010r. i dnia 30 maja 2010r.
  Organizatorami uroczystości byli: Rada Gminy w Łącznej i Wójt Gminy Łączna .
  Honorowym patronatem uroczystość objęli Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Adam Jarubas oraz Wojewoda Świętokrzyski Pani Bożentyna Pałka-Koruba.

  Program uroczystości w dniu 28 maja 2010r.: miejsce - Hotel „Ziółek” w Łącznej:
  14,00 - Msza św. w kościele parafialnym w Łącznej
  15,00 - Uroczysta sesja Rady Gminy w Łącznej (porządek obrad sesji w dalszej
  części protokołu)
  17,30 - występy artystyczne KGW z Gminy Łączna i młodzieży szkolnej
  19,00 - poczęstunek

  Program uroczystości w dniu 30 maja 2010r. na placu wokół Urzędu Gminy w Łącznej:
  15,00 - Rozpoczęcie uroczystości, powitanie gości
  15,30 - występy Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Łączna
  16,30 - Występ Zespołu Ludowego z Sorbina
  17,00 - Występ Kabaretu „Pirania”
  18,00 - Studio piosenki DK „Zameczek”
  20,30 - Występ zespołu „Maraqua”  Dnia 28 maja 2010 roku o godz. 15,00 rozpoczęła się uroczysta sesja Rady Gminy w Łącznej.
  Kolejne XXXIX-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy w Łącznej miało charakter uroczysty, z okazji obchodów jubileuszu XV-lecia Gminy Łączna.
  Obrady odbywały się w Hotelu ”Ziółek” w Łącznej.
  Po krótkiej mowie wstępnej prowadząca uroczystość p. Joanna Piasta-Siechowicz poprosiła Przewodniczącego Rady Pana Stanisława Starza o poprowadzenie obrad Rady Gminy.

  Ad.1
  Uroczyste posiedzenie Rady Gminy w Łącznej otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Stanisław Starz witając zebranych na posiedzeniu dostojnych gości radnych i sołtysów.

  Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy wygłosił krótkie przemówienie , które zawierało porównanie okresu kiedy Gmina Łączna była jeszcze w Gminie Suchedniów, dalej kilku lat pracy nad utworzeniem własnej Gminy, z okresem 15-letniego intensywnego rozwoju Gminy Łączna. Kończąc przemówienie wezwał mieszkańców do cierpliwości ponieważ jest jeszcze wiele do zrobienia.
  Przemówienie stanowi załącznik do protokołu.

  Minutą ciszy uczczono pamięć osób, które zasługują na pamięć i wyróżnienie a odeszli na zawsze z naszej społeczności. Przewodniczący Rady odczytał nazwiska tych osób.

  Ad. 2
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz powitał serdecznie przybyłych zaproszonych gości.
  Wśród dostojnych gości obecni byli:

   Andrzej Bętkowski – Poseł na Sejm RP
   Przedstawicielka Pani Poseł na Sejm RP Marii Zuba
   Marzena Okła-Drewnowicz - Poseł na Sejm RP
   Ireneusz Syryjczyk – przewodniczący Rady Powiatu Skarżyski
   Jerzy Żmijewski – Starosta Powiatu Skarżyskiego
   Leszek Lepiarz – Wicestarosta Powiatu Skarżyskiego

   Zenon Janus - Starosta Powiatu Kieleckiego
   Łukasz Wojciechowski – Starosta Skarżyski w II kadencji
   Alfred Domagalski - Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej PSL
   Józef Szczepańczyk –Sekretarz Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL
   Ks. Dziekan Kazimierz Idzik
   Ks. Kanonik Jan Marczewski
   Ks. Dariusz Jarliński
   Zbigniew Celski – Wójt Gminy Skarżysko – Kościelne
   Mariusz Walachnia - Wójt Gminy Bliżyn
   Tadeusz Bałchanowski – Burmistrz Miasta i Gm. Suchedniów
   Stanisław Kania – Wiceburmistrz M i G Suchedniów
   Stanisław Marek Krak – Burmistrz Miasta i Gm. Bodzentyn
   Marian Obara – były Prezes Woj. Fund. Ochr. Środowiska
   Agnieszka Fąfara – Markiewicz - Prezes BS Suchedniów
   Zenon Nowakowski – Kierownik Biura Powiatowego Agencji
  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Skarżysku-Kam
   Grażyna Tusznio – była Kierownik Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
   Ryszard Żelazny – Prezes Firmy AGAT
   Zdzisław Zagniński – Wiceprezes AGAT
   Piotr Juś – Prezes Kopalni i Zakładu Wzbogacania Kwarcytu „Bukowa Góra”
   Leszek Prasek – były Prezes Kopalni i Zakładu Wzbogacania Kwarcytu „Bukowa Góra”
   Jolanta Krupa – Kierownik Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Skarżysko-Kam.
   Marcin Machowski – w imieniu Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Skarżysku - Kamiennej
   Radni Gminy Łączna wszystkich czterech kadencji.
   Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński.
   Kierownicy jednostek organizacyjnych podległych gminie.
   Pracownicy Urzędu Gminy.
   Sołtysi Gminy Łączna
   Mieszkańcy Gminy
   Media i prasa .


  Ad. 3
  W obradach uczestniczyło 14 radnych, co stanowiło 93% ustawowego składu Rady Gminy.
  Nieobecny radny Tadeusz Żmijewski – usprawiedliwiony.
  Obrady były prawomocne. Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 4
  Sekretarzem obrad powołana została radna Elżbieta Sztabowska , która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 5
  Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz przeczytał porządek obrad i zapytał czy są uwagi do proponowanego porządku obrad.
  Uwag nie zgłoszono, wobec czego przedstawiony porządek obrad uznano za obowiązujący.
  1. Otwarcie uroczystej sesji Rady Gminy Łączna.
  2. Powitanie zaproszonych gości.
  3. Stwierdzenie quorum.
  4. Powołanie sekretarza obrad.
  5. Przyjęcie porządku uroczystej sesji .
  6. Krótka historia powstania gminy.
  7. Wręczenie statuetek.
  8. Przemówienia zaproszonych gości.
  9. Wręczenie statuetek dla kolejnych osób.
  10.Prezentacja multimedialna Gminy Łączna.
  11.Wręczenie grawertonów i dyplomów.
  12.Zakończenie uroczystej sesji .


  Ad. 6
  Krótka historia powstania gminy.
  Krótką historię powstania gminy przedstawił Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński.
  Treść wystąpienia Wójta stanowi załącznik do protokołu.  Ad. 7
  Wręczenie statuetek.
  Prowadząca uroczystość p. Joanna Piasta - Siechowicz powiedziała, że przyznane statuetki, grawertony i dyplomy są podziękowaniem i zarazem uhonorowaniem wysiłku na rzecz dobra wspólnego, dobra społecznego.
  Na listę wyróżnionych wpisaliśmy wszystkich, których zapamiętaliśmy, choć zdajemy sobie sprawę, że pamięć ludzka jest zawodna i na pewno będą osoby, które zostały pominięte.
  Gdyby zaistniała taka sytuacja , przepraszamy i prosimy o zgłoszenie.


  Aktu wręczenia statuetek dla pierwszej grupy odznaczonych dokonali : Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz i Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  W grupie tej wyróżnienia otrzymali :

  1. Adam Jarubas - Marszałek Woj. Świętokrzyskiego (nieobecny)
  2. Waldemar Pawlak - Wicepremier RP ( nieobecny, odznaczenie w jego imieniu odebrał p. Józef Szczepańczyk)
  3. Alfred Domagalski - Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej PSL
  4. Marian Obara - były Prezes Woj. Fund. Ochr. Środowiska
  5. Józef Szczepańczyk - Sekretarz Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL
  6. Andrzej Bętkowski - Starosta Powiatu Skarżyskiego I kadencji
  7. Łukasz Wojciechowski - Starosta Powiatu Skarżyskiego II kadencji
  8. Jerzy Żmijewski - Starosta Powiatu Skarżyskiego III kadencji
  9. Ks. Dziekan - Kazimierz Idzik
  10. Ks. Kanonik - Jan Marczewski

  Ad. 8
  Przemówienia zaproszonych gości.
  Z krótkimi przemówieniami, życzeniami i drobnymi pamiątkami dla naszej gminy kolejno występowali:

  1/ Sekretarz Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL - p. Józef Szczepańczyk.

  2/ Poseł na Sejm RP - p. Marzena Okła Drewnowicz

  3/ Starosta Powiatu Skarżyskiego - p. Andrzej Bętkowski

  4/ Przedstawicielka Pani Poseł na Sejm RP - p. Marii Zuba

  5/ Starosta Powiatu Kieleckiego - p. Zenon Janus

  6/ Prezes BS Suchedniów - p. Agnieszka Fąfara – Markiewicz

  7/ Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego - dr Krzysztof Ligowski

  8/ Starosta Powiatu Skarżyskiego - p. Jerzy Żmijewski

  9/ Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn - p. Marek Krak

  10/ Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów - p. Tadeusz Bałchanowski

  11/ Wójt Gminy Skarżysko-Kościelne – p. Zbigniew Celski

  12/ Były Prezes Kopalni i Zakładu Wzbogacania Kwarcytu „Bukowa Góra”
  Leszek Prasek  Ad. 9
  Wręczenie Statuetek dla kolejnych osób.
  Statuetki dla kolejnej grupy wyróżnionych osób wręczali Sekretarz Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL - p. Józef Szczepańczyk oraz Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej PSL - p. Alfred Domagalski .

  Wyróżnienia otrzymali:
  11. Zdzisław Szetela
  12. Śp. Stanisław Kończak (statuetkę odebrała żona)
  13. Śp. Henryk Misiorowski (statuetkę odebrał syn)
  14. Śp. Andrzej Ślusarczyk- Wójt Gminy Łączna (statuetkę odebrała żona)
  15. Mędak Stanisław
  16. Ziomkiewicz Józef
  17. Marianna Ślusarczyk
  18. Janina Łukasik
  19. Jan Dąbek


  Dla kolejnej grupy wyróżnionych statuetki wręczali Starostowie Powiatu Skarżyskiego Pan Andrzej Bętkowski i Pan Jerzy Żmijewski.

  Wyróżnienia otrzymali:
  20. Wójt Gminy III kadencja p. Marzena Piasta (nieobecna)
  21. Wójt Gminy IV kadencja p. Romuald Kowaliński
  22. Przewodniczący Rady Gminy I kadencja - p. Zofia Chrzęszczyk
  23. Przewodniczący Rady Gminy II kadencja - p. Stanisław Galera
  24. Przewodniczący Rady Gminy IV kadencja- p. Stanisław Starz
  25. Bogdan Pająk
  26. Bogusława Krawczyńska
  27. Andrzej Chrzęszczyk
  28. Sławomir Litwiński

  Kolejne statuetki wręczali Starosta Powiatu Skarżyskiego Pan Łukasz Wojciechowski i Pan Wicestarosta Pan Leszek Lepiarz .
  Wyróżnienia otrzymali:

  29. Helena Ślusarczyk
  30. Zofia Kalemba
  31. Stanisław Rogóż
  32. Joanna Nyga
  33. Sekretarz Gminy Łączna p. Mirosław Kopytek
  34. Koło Gospodyń Wiejskich Łączna z Przewodniczącą koła p. Jolantą Żaczek
  35. Koło Gospodyń Wiejskich Klonów z Przewodniczącą p. Jadwigą Kołsut-Pawłowicz
  36. Prezes OSP Łączna p. Stanisław Korus
  37. Prezes K i ZWK „Bukowa Góra” p. Piotr Juś
  38. Prezesi Firmy „AGAT” p. Ryszard Żelazny i Zdzisław Zagniński
  39. Prezes BS Suchedniów Pani Agnieszka Fąfara – Markiewicz
  40. Sławomir Obarski

  Kolejną grupą osób uhonorowanych byli sponsorzy Gminy, a statuetki wręczali Przewodniczący Rady Gminy Łączna p. Stanisław Starz i Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński.
  Sponsorzy odznaczeni statuetkami:
  41. Ligowski Krzysztof - Kierownik NZOZ Łączna
  42. Helena i Jerzy Wydrych - właściciele gospody „Echa Leśne”
  43. Piotr i Cecylia Piwowarczyk oraz Zbigniew i Barbara Piwowarczyk - właściciele Firmy „Marlej”
  44. Jadwiga i Leszek Piwowarczyk - Firma „Poldrób”
  45. Firma „Dodoni” Suchedniów
  46. Bożena i Czesław Tomaszewscy - właściciele Firmy „Texol”
  47. Lilla i Marek Odelscy - właściciele pawilonu handlowego
  48. Krystyna i Michał Mędak - właściciele kwiaciarni
  49. Halina i Stanisław Ziółkowscy - właściciele hotelu i restauracji
  50. Henryk Mochocki - właściciel piekarni w Jęgrznej

  W tym momencie uroczystości o głos poprosiły dwie osoby spośród wyróżnionych:
  - Pani Marianna Ślusarczyk
  - Pani Jadwiga Kołsut-Pawłowicz.
  Pani Marianna Ślusarczyk w wystąpieniu podkreśliła znaczenie zgody jako wartości budującej i wezwała aby w każdym działaniu kierować się dobrem, bo dobro przyciąga dobro. Kończąc podziękowała za otrzymane wyróżnienie swoje i męża.

  W imieniu Koła Gospodyń Wiejskich w Klonowie głos zabrała Pani Jadwiga Kołsut-Pawłowicz, która podziękowała za wyróżnienie jakie otrzymała , Radzie Gminy i Wójtowi Gminy za wsparcie , oraz za wszelką okazaną pomoc tym, którzy wspierali nas w działaniach od początku powstania gminy.
  Ad. 10
  Odbyła się kilkuminutowa multimedialna prezentacja Gminy Łączna.

  Ad. 11
  Wręczenie grawertonów i dyplomów.
  Wszystkie pozostałe wyróżnienia wręczali Przewodniczący Rady Gminy Łączna p. Stanisław Starz i Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński.
  I – sza grupa osób wyróżnionych grawertonami.
  1. Koło Emerytów i Rencistów Łączna z Przewodniczącą Koła p. Danutą Pałgan
  2. Stanisław Korus - długoletni radny gminy
  3. Cezary Tusznio - były Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łącznej
  4. Barbara Wnuczek - Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Klonowie
  5. Alicja Sucheńska - radna gminy
  6. Elżbieta Głowacka - była Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaleziance
  7. Helena Gruba - radna gminy
  8. Edward Dankowski - działacz społeczny Gminy Łączna

  II- ga grupa osób wyróżnionych grawertonami.
  9. Leokadia Wójcik- była Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Łącznej
  10. Tadeusz Korus - Komendant OSP Łączna
  11. Zygmunt Moćko - były radny, Wiceprzewodniczący Rady Gminy
  12. Bronisław Zagdan - radny gminy
  13. Sylwester Chrzęszczyk - Prezes Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość”
  14. Anna Chudzik - obecna radna , Przewodnicząca Komisji Oświaty
  15. Grażyna Tusznio - Kierownik Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
  16. Zenon Nowakowski - Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Skarżysku-Kam.

  III- a grupa osób wyróżnionych grawertonami.
  17. Urszula Wilkosz
  18. Tadeusz Michta
  19. Ireneusz Dulęba
  20. Henryk Kołomański
  21. Leokadia Dulemba
  22. Mirosław Cieślik
  23. Artur Osman
  24. Grzegorz Zaręba

  Sołtysi Gminy Łączna - trzy lub więcej kadencji wyróżnieni grawertonami:
  25. Władysław Ledwójcik - sołtys Jęgrzna
  26. Halina Starz - sołtys Gózd
  27. Mieczysław Kupisz - sołtys Występa
  28. Zofia Dąbrowska - sołtys Zalezianka
  29. Bogdan Biela - sołtys Klonowa  Kolejna grupa wyróżnionych grawer tonami to sponsorzy:
  30. Marta i Stanisław Pękowski
  31. Zbigniew Miernik
  32. Halina Idzik
  33. Arkadiusz Pomocnik
  34. Alfred Markiewicz
  35. Alicja i Grzegorz Urbaniec
  36. Anna i Waldemar Domeradzki
  37. Andrzej Sułko
  38. Agnieszka i Szymon Gębscy
  39. Dariusz Furmańczyk
  40. Sabina i Sebastian Łukasik
  41. Irena Zagdan, Jadwiga Moskal
  42. Jadwiga Kozera, Bogumiła Redlica
  43. Wioletta i Dariusz Siewierscy
  44. Irena i Mirosław Kozieł

  Pracownicy Urzędu Gminy oraz jednostek podległych gminie wyróżnieni grawertonami.
  1. Dziarmaga Halina
  2. Mazurek Joanna
  3. Misiorowska Marta
  4. Miernik Alicja
  5. Kamińska Teresa
  6. Kołsut - Pawłowicz Jadwiga
  7. Paryska Joanna
  8. Jasińska Renata
  9. Marcisz Monika
  10. Kamiński Zygmunt
  11. Kołda Beata
  12. Krzyk Barbara
  13. Fąfara Krystyna
  14. Siechowicz Mirosława
  15. Świtek Izabela
  16. Wasińska Bernardyna


  Wszyscy pozostali radni Rady Gminy Łączna kadencji I – IV
  odznaczeni zostali dyplomami.

  1. Mieczysław Adamiec kadencja I
  2. Ryszard Adwent kadencja I,II
  3. Jan Chrzęszczyk kadencja I
  4. Andrzej Wisowaty kadencja I
  5. Zofia Molendowska-Cieloch kadencja II,III
  6. Stanisław Obara kadencja II
  7. Leokadia Obarska kadencja II
  8. Maciej Osuch kadencja II
  9. Zbigniew Piaszczyk kadencja II
  10. Czesław Redlica kadencja II
  11. Jolanta Kołomańska kadencja III, IV
  12. Mirosław Nyga kadencja III- 1 rok i IV kadencja
  13. Leokadia Okienko kadencja III
  14. Józef Salwa kadencja III
  15. Elżbieta Sztabowska kadencja III, IV
  16. Jan Wiśniewski kadencja III
  17. Edmund Wykrota kadencja III, IV
  18. Tadeusz Żmijewski kadencja III, IV
  19. Wojciech Fąfara kadencja IV
  20. Jan Nowak kadencja IV
  21. Monika Pająk kadencja IV
  22. Jan Papros kadencja IV
  23. Tadeusz Ślusarczyk kadencja IV

  Były to wszystkie osoby wyróżnione podczas uroczystości
  z okazji XV-Lecia Gminy Łączna.

  Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz i Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński pogratulowali wszystkim wyróżnionym osobom.


  Ad. 12
  Zakończenie uroczystej sesji Rady Gminy w Łącznej.
  Uroczysta sesja Rady Gminy Łączna z okazji jubileuszu XV-lecia Gminy Łączna dobiegła końca około godz. 18,00.
  Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz podziękował wszystkim obecnym za udział po czym zakończył i zamknął XXXIX posiedzenie Rady Gminy w Łącznej.


  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Elżbieta Sztabowska
  Data wprowadzenia: 2010-07-08 1520
  Data upublicznienia: 2010-07-08
  Art. czytany: 4370 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna